beats by dre cheap

MIRUH RAMAZANA (28)


MUKABELA I RAZUMIJEVANJE POSLUŠANOG 28. džuz
 
Mukabela je učenje (čitanje) po 10 lista ili 20 stranica svakog dana u džamiji. Mukabela se može učiti u tri vremenska perioda, iza sabaha, iza podne ili iza ikindije namaza. Najviše je rasprostranjeno učenje mukabele iza ikindije namaza. Mukabelu uče imami, hafizi i oni koji znaju i umiju pravilno i tačno čitati Allahovu knjigu. 
Počinjemo sa prvom mukabelom dan prije ramazana a završavamo Hatma-dovom uoči Bajrama ili prije klanjanja Bajram namaza. Velika čast je znati pravilno učiti Kur’an a.š,, a velika nagrada čeka one koji dolaze da slušaju i prate učenje mukabele u džamijama.
Zašto nas je malo na mukabelama?
 Da bi mogli sebi odgovoriti nadvirimo se u dušu i srce. Ako su nam u životu prioriteti imetak, bogata sofra, ormari puni odjeće i obuće a mi i pored toga ,nemamo' vremena za abdest, za namaz, te da je jacija u kasne sate a sabah prerano, sa nama nešto u redu nije.
28. džuz
 U današnjem, dvadeset i osmom džuzu, uči se i sura El-Mudžadele-Rasprava. U ovoj suri na predivan način se daje do znanja da islam nema ništa s kršenjem prava žena i potlačivanjem kako je to bilo u predislamsko doba. Od prvog ajeta se govori kako se jedna žena jadala Allahu na muža
 Interesantno je ovdje kako Allah, dž.š., zbog nepravednosti prema supruzi, odnosno jednoj ženi čije ime nije uopšte bitno, skreće pažnju cijelom ummetu.  Allah, dž.š., zaista vidi svakog čovjeka i obraća pažnju na svaku našu potrebu. U suri El-Hašr-Progonstvo nalazi se ajeti koje vole učači učiti, dio Kur'ana, kojeg bi svaki musliman trebao naučiti napamet i podučiti svoje ukućane ovim ajetima. Taj dio počinje ajetom La jestevi u kojem se spominje više Allahovih imena.
 El-Bejheki bilježi predaju od Ebu Umame r.a. koji prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ,,Ko prouči zadnje ajete sure El-Hašr u toku noći ili dana i umre u toj noći ili u tom danu Allah će mu osigurati Džennet."
 Povod sure El-Mumtehine-Provjerena bio je slučaj Hatiba koji je po jednoj ženi poslao pismo idopoklonicima da će Muhammed, a.s., krenuti u osvajanje Mekke. Allah je obavijestio Poslanike o ovome pa su presreli tu ženu i oduzeli pismo. Hazreti Omer je htio ubiti Hatiba, jer je mislio da je licemjer, dok je Poslanik kazao da je on bio učesnik u bici na Bedru. Naime, Hatib se pravdao da je to uradio samo da bi dobio zaštitu za svoju porodicu te da nije napustio islam, što je Poslanik potvrdio riječima: ,,Doista vam je istinu rekao”.
 U suri Es-Saffat-Redovi nalazi se ajet koji uvijek kod muslimana može izazvati strah od toga da da se nađu u njegovom opisu: ,,O vjernici, zašto govorite ono što ne radite”.
 U ovoj suri spominje se i drugo ime Muhammeda, a.s. Poslanik Isa, a.s., kazao je svojim sljedbenicima da će doći poslije njega poslanik po imenu Ahmed.
Poslanik, a.s., je kazao: ,,Ja imam više imena; ja sam Muhammed, Ahmed, El-Mahi kojim Allah briše grijehe, El-Hašir - ljudi će biti proživljeni poslije mene, a ja sam i El-Akib”. (Muslim)
 U suri Petak (El-Džumu’a) nalazi se ajet na kojem se temlji naša obaveza odlaska na džumu. U suri Licemjeri Allah detaljno opisuje licemjere koji će biti na ovom svijetu sve dok ima vjernika i nevjernika. Zapravo, tri su kategorije ljudi na ovom svijetu od kojih nijedna nikada neće nestati: vjernici, nevjernici i licemjeri.
 U suri Et-Tegabun-Samoobmana Allah nas upozorava da nas ne preokupiraju supruga i djeca. Koliko god ih volimo ne smijemo davati prednost njima spram obaveza prema Allahu. Jedan od načina jeste i slučaj čovjekovog preopterećenja. Naime, u savremenom životu pojavljuju se mnoge stvari koje čovjekova porodica želi: stan, auto, kuća, odmori…, čovjek kada nije u stanju da sve to obezbijedi poseže za grijehom ili kreditima, nema više vremena za ibadet i koliko god se bori da sve obezbijedi uvijek je u dugovima i neimaštini.
 U suri Et-Talak-Razvod braka Allah objašnjava pristup prilikom ravoda braka, dok u suri Zabrana govori se o tome da Poslanik, a.s., ne smije sebi zabranjivati ono što mu je dozvoljeno. Naime, njegove supuge su mu dale do znanja da im se ne sviđa miris meda koji jede pa je on rekao da više nikada neće. Allah, dž.š, je zbog toga objavio prvi ajet ove sure. Drugi smatraju da je Poslanik zbog prigovora jedne žene zabranio sebi drugu ženu pa je objavljen ajet zašto sebi zabranjuje što mu je dozvoljeno.
 U poznatim i omiljenim ajetima učača- Ja ejjuhelezine amenu kuu enfusekum… govori se o važnosti da čuvamo svoje ukućane od grijeha kako bismo ih sačuvali od vatre. Ovdje je važno da čovjek shvati da će biti odgovoran za svoju porodicu stoga ima i pravo da im naređuje da izvršavaju islamske dužnosti. Naime, čovjek je taj koji će odgovarati pošto dijete nije klanjalo, jer je poslušao druge koji su govorili: ,,Neka, još je mali. Nemoj ga buditi, neka spava itd.”. (Preporod)

RODNA GRUDA
http://vrazici.blogger.ba
11/06/2018 20:44