beats by dre cheap

EVO GA SAMO ŠTO NIJE ČATIS’O – DOLAZI NAM RAMAZAN

 Priredio: Nijaz SALKIĆ

 Muhjiddin Ibn Arebi -  O TAJNAMA POSTA  (1. tekst)

Znaj, Allah ti podršku dao, da riječ „savm" (post, apstinencija) podrazumijeva suzdržavanje (apstinenciju) i uzdizanje. Kaže se: ,,Same-n-neharu": „Dan je poodmakao" (doslovno: uzdigao se, odskočio). Imruu-l-Kajs veli: „Iza same-n-neharu ve hedždžera": „Kada dan poodmakne i u podne zađe".

Post kao ibadet (vjerski obred, izraz robovanja Allahu) nazvan je „savmom" zato što on na ljestvici ibadeta zauzima najuzvišenije mjesto. Uzvišeni Allah ga je uzdigao time što ostalim ibadetima odriče sličnost sa postom, o čemu čemo naknadno govoriti. Uz to, Allah ga odriče Svojim robovima, i pored toga što ga oni praktikuju, i pripisuje ga Sebi, a onoga ko se postom opiše nagrađuje tako što ga vraća Sebi, uzima pod Svoju vlast i pridružuje uza Se po pitanju negiranja sličnosti.

U suštini, post je ostavljanje a ne prihvatanje nekog posla. Negiranje sličnosti (primjerenosti) je odrično svojstvo. Na taj način se ojačava odgovarajuća veza (munasebet) između posta i Allaha. Uzvišeni Allah za Sebe kaže: „Nijedna stvar Mu nije slična (primjerena)", čime odriče (negira) da ima ne što što bi Mu bilo slično (primjereno), tako da po razumskoj i vjerozakonskoj argumentaciji nema nijedne stvari koja bi Njemu bila slična (primjerena).

Nesaija navodi predaju od Ebu Umameta koji je rekao: „Došao sam kod Allahovog Poslanika s.a.v.s, i rekao mu: - Naredi mi nešto što bih od tebe prihvatio. - Allahov Poslanik, s.a.v.s, mu je rekao: - Prihvati se posta! On je takav da mu nema slična (primjerena)". Time je Allahov Poslanik, s.a.v.s, odrekao daje ijedan od Allahovim robovima propisanih ibadeta sličan (primjeren) postu. Onaj ko spozna da je to odrican opis, obzirom da je post ostavljanje onoga što mrsi (prekida post), zasigurno zna da mu nema slična (primjerena ibadeta). Suština posta se ne može opisati sa razumom pojmljivim postojanjem. Stoga je Uzvišeni i rekao: „Post je Moj". Jer on, u suštini, i nije ibadet, niti djelo (amel). Ipak, dopušteno je nazvati ga djelom (amelom), kao što je i Hakka dopušteno imenovati Postojećim, što se kod nas smatra razumski dopuštenim, mada odnos postojanja spram Onoga čije postojanje je samo Njegovo Biće (Zat) nije istovjetan odnosu postojanja spram nas, jer, „Njemu nema slične (primjerene) stvari".

Uskoro novi tekst o ramazanu, inšaAllah!

RODNA GRUDA
http://vrazici.blogger.ba
15/07/2011 23:45