NIKADA NE ZABORAVI HOLOKAUST I GENOCID U BOSNI I SREBRENICI

RODNA GRUDA

Najljepši je na svijetu svoj rodni kraj

21.04.2009.

ZNAM JA KO JE PRESJEDNIK

Nijaz SALKIĆ

Huke su prošle ali ko da i nisu. Sunce svaka dva tri dana usija toliko da natjera sav insanski rod da se komotnije obuče, a onda se odjednom naoblači i kiša gruhne, baš ko danas. Poslovno sam se našao u slovenskoj prijestolnici i otvorenom gradu, Ljubljani. Kada se službeni dio posjete završi, svratih na čuvenu ljubljansku pijacu. Bože dragi, svega  tamo ima što je Uzvišeni dao ljudima. Od voća i povrća i svake haljinke, da ti oči stanu. Gledajući to bogatstvo zerzevati i svakojake mive i haljinke,  kontam nješto,  ko da sam se lipo našo u kakijem bosanskom gradu.

 

Svega ima na pijaci

 

Helem, preostalo vrijeme utrošim u sejru i ovog čuvenog sajma. Naroda svakoga a bome i eglene. Jennu razumim a njeku besjedu jok. Najviše je domaće eglene a ima i turističke a bome i naše bosanske.  Gledam one tezge nadžidžane partokolima, jabukama, kruškama, jagodama, grožđem i  drugim vrtnim zerzevatom.

 

 

Presjednici

 

Upoznah i prodavače voća iz Bosne. Vele rade ovaj posao što moraju jer je recesija pa je dobro bilo šta raditi. U toj egleni priđe nam jedan stariji čovjek i onako izdaleka gledajući veli vi ste Bosanci, potvrdismo, a on onako slavodobitno reče da zna ko je presjednik Bosne. Upitasmo ko je a on reče, Sulejman Tadić a znam i ko je u Srbiji presjednik, to je Boris Tadić. Kako je došao, tako se i udaljio, veselog lica na kome se čitalo da je ponosan što poznaje političke prilike u regionu.

 

20.04.2009.

KAŽE ON MENI

Nijaz SALKIĆ

Čudan je ovo vakat. Kud god se okrenem svuda namrgođena lica. Ljudi se se porobotili i sve nešto mehanički čine. Mehanički se pozdravljaju, mehanički se rukuju, mehanički klimaju glavom, mehanički jedu, a kako je krenulo haman će i mehanički spavati.

 

Helem nejse, meni je ovo sve zabet. Toliki je tuhaf zavlado, da me je i ponekad strah ovog vakta i ovijeh ljudi. Sjedim tako u jednom društvu a jedan će iznenada početi zboriti, ko veli da mu je žao što se družio s jednim čojkom. Veli da mu je krivo što mu onoliko vrijeme prođe uništa. Veli da žali sa svakom kahvom i sofrom što mu je prostro. Drugi pak veli da je pogriješio što je s jennim drugijem, dugi vakat kim nosio  i što je zadžaba toliki vakat šnjime šutio i nije zborio.

 

Gledam jednog, pa onda drugog, obje »ljudine« poprimile nekakve mudre face.  Neko vrijeme ih gledam pa oborim glavu i uperim oči u jednu tačku pa onda pokušam da  nješto skontam, a na kraju utvrdim da mi ništa jasno nije. Poselamim se s obojicom, sjednem u auto i krenem kući. Kiša je lila a ja vozeči šutio, stisko sam toliko po gasu,  toliko da bih od neke muke i tuge poletio i leteći na sav avaz zadrečao.

 

Bože, svakakvih nas ima!


19.04.2009.

U HLADU HADISA – IZVODI IZ RIJADUS - SALIHINA. DIO 17.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

Onaj ko uvede lijepu ili ružnu naviku

 

Allah, dž.š., kaže:


Vellezine jekulune rabbena heblena min ezvadžina ve zurrijatina kurrete e'ajunin vedž'alna lil muttekine imama.

'I oni koji govore. 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!" (El-Furkan, 74)

 

Ve džealnahum eimmeten jehdune bi emrina….

"I učinismo ih vjerovjesnicima, da upućuju prema zapovijedi našoj. "(El-Enbija, 73)

 

Od Ebu-Amr Džerir b. Abdullaha prenosi se da je rekao: "U sred bijela dana bili smo kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa mu dođe jedna grupa ljudi golih i ogrnutih vunenim ogrtačima ili sa abama od prugastog vunenog platna i sa obješenim sabljama; bili su većinom, odnosno svi iz plemena Mudar. Lice Allahovog Poslanika, s.a.v.s., izmijeni se kada vidje njihovu neimaštinju, on zatim uđe, pa izađe, pa onda naredi Bilalu da prouči ezan. Zatim klanja, pa ustade da održi govor-hutbu i reče: ‘O ljudi, bojte se vašeg Gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega je stvorio bračnog mu druga i od njih dvoje mnoge muškarce i žene razmnožio. Bojte se Allaha sa čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah vas, zaista, osmatra i stalno nad vama bdi."' (Nisa, 1)

 

A zatim je proučio ajet iz sure Hašr-18: ‘O vjernici, bojte se Allaha, nek svaka osoba osmotri šta je spremila za sutra. Neka dijeli čovjek od svojih dinara (zlatnika) i dirhema (srebrenjaka), od svoje odjeće, od saa (mjere) pšenice, od jednog saa svojih hurmi', pa reče: 'makar i polovinu hurme.' Dođe jedan čovjek od ensarija sa zavežljajem toliko teškim da su mu ruke iznemogle. Ljudi su dolazili i donosili darove, tako da sam vidio dvije hrpe hrane i odjeće. Lice Allahova Poslanika, s.a.v.s., zbog toga je tako zasjalo kao da je pozlaćeno. Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Ko uvede jedan lijep običaj u islam, imaće za to nagradu, a i nagradu za sve one koji poslije njega to budu radiii, a da se ne umanji njihova nagrada. A ko uvede u islam jedan ružan običaj, bit će mu teret i teret svih onih koji ga čine poslije njega, bez umanjenja njihovog tereta."'(Muslim)

 

Ibn-Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Nijedna osoba ne bude nepravedno ubijena, a da Ademovu prvom sinu (Kabilu) ne bude udio u njegovoj krvi, jer je on prvi počinio ubistvo." (Muttefekun alejhi)

 

 

18.04.2009.

PROLJEĆE I KEBAB U VELENJU


Nijaz SALKIĆ

 

April je dobrano ostario a sunce se već drugu heftu veselo šeće velenjskim nebom.  Proljeću se naročito raduje velenjska omladina i djeca jer nisu opterećena brigom oko plaćanja komunalija, struje, otplate kredita i drugih nameta.
Starija populacija građanstva živi od prvog do petog i od petnaestog do dvadesetog. U tom periodu se uglavnom prime plate i penzije i poplaćaju računi a onda se šeta.

 

Jezera i parkovi

       Velenjčanke i Velenjčani uglavnom šetaju oko dvaju svojih jezera i po brojnim velenjskim parkovima, kome je stalo do šetnje. Jezera su čista, uređena, a trava i živice potkresane i kultivisane po svim standardima. Parkovi su prilagođeni svim uzrastima i za svakog se poneštto nađe na tim zelenim površinama.

 

Restorani i brza ishrana 

      U Velenju je reprezentativno mjesto hotel »Paka«, zatim vila »Herberštajn« i neke druge lokacije za ljude dubokog džepa. Za sitnu raju i ljubitelje ražnjića, ćevapćića i kebaba postoje brojna mjesta brze ishrane. Ako se krene od Šaleka prema centru grada, možemo jesti na nekoliko mjesta. Najpoznatiji ćevapi su u »Mladosti« a kebaba ima na nekoliko lokacija. Najčešće ovu vrstu hrane pripremaju Albanci a u zadnje vrijeme se ovim poslom bavi sve više domaćina, Slovenaca.
Danas vam slikom predstavljam kebab kod »Hrane«, blizu bloka »Indijanac«. Na radnom mjestu je uvijek nasmijan i ovog puta bio kebabdžija Ćamil.

 

 Uživajte u proljeću i velenjskim kebabima i ćevapima!


17.04.2009.

ŽIVOT DIDOVA I MAJKI - KUĆU SAM NAPRAVIO….

Nijaz SALKIĆ

 

»…. sinove oženio, kćeri sam poudao, mnogo sam radio a na sebe nikad nisam ni mislio.«  Ovako nekako je pjevao rahmetli Mehmed-Meho Puzić za svog kratkog života.  Mnogo se govori, piše, jadikuje, uzdiše nad sudbinom, nad prohujalim vaktom i nad vaktile »boljim« zemanom.

 Ismet Karupović rođeni Čarakovac i Prijedorčanin je dočekao svoj 48. rođendan u krugu najdražih, a prije svih, hanume Faide, kćeri, zetova i unučadi.  Ismet sa svojima živi u gradu Velenju u Sloveniji.

Djedovima (didovima) je najdraže kada su okruženi svojom porodicom i unucima. Ne znaju ni sami kako im je ljepše i milije, gledati soju odraslu djecu ili slušati slatko čavrljanje i gugutanje unuka.

 

Ismetovo veselje

 

Ismet je u tih svojih 48 godina svašta predevero'. Prošlog mjeseca je imao hvala Allahu uspješnu operaciju, a nada se da će otvarenje džamije u svom Čarakovu dočekati uz svoje prijatelje i rodbinu, i to u svojoj avliji i ispred svoje kuće.

Ismet-beže, i mi molimo Uzvišenog Allaha da ti učvrsti tvoje zdravlje i ispuni tvoje želje. Da budeš još puno godina živ i zdrav, na radost i veselje tvoje porodice, rodbine i prijatelja.


16.04.2009.

MIMBERA - IZ RIZNICE ISPOD ARŠA

Nijaz SALKIĆ

Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe, i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

 

Danas je petak, 17. april 2009. ili  22. rebiu-l-ahir 1430. hidžretske godine. Cijenjeni džemaate, draga braćo i sestre, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh!

 

 


Allah s.v.t.a. u Kur'ani Kerimu kaže:

 

 


Amener resulu bima unzile ilejhi min rabbihi vel mu'minun, kullun amene billahi ve melaiketihi, ve kutubihi, ve rusulihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi, ve kalu semi'na ve eta'na, gufraneke, rabbena, ve ilejkel mesir.

La ju kel lifullahu  nefsen illa vus'aha, leha ma kesebet, ve alejha mektesebet, rabbena la tuahizna, in nesina ev ahta'na, rabbena vela tahmil alejna isren kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va'fu anna, vagfirlena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin.

 

Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove, mi među poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! Oni govore: "Čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, i Tebi se vraćamo!" /285/ "Allah nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist pripada ono što je stekla, a protiv nje je što je stekla (zla)!

"Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijeđi, oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!"/286/

 

Vrijednost zadnja dva ajeta El-Bekare

 

Mnogi se pitaju šta uraditi da se spase glavobolje, straha, potištenosti, usamljenosti, depresije, gubitka volje, optimizma. Drugi su pak izgubili nadu u nafaku, žale se da nemaju berećeta u kući, nemaju ga u imetku, u novcu, u djeci, u komšiluku, u rodbini, u životu.Prethodno citirana ajete trebamo naučiti napamet, kako na arapskom  tako i u bosanskom značenju. To su ajeti zaštite, mira, spokojstva, dove i svake duševne sigurnosti.

 

El-Buhari navodi predanje od Ibn-Mes'uda, koji kaže: /454/ "Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure Bekare, to mu je dovoljno." /Nalazi se u oba Sahiha./ Imam Ahmed navodi od Ebu-Zerra da je rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: /455/ "Dobio sam završetke sure Bekare iz riznice ispod Arša..."

Ebu-Isa et-Tirmizi navodi predanje od Numana ibn Bešira, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /456/ "Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!" Zatim kaže: Ovo je garib hadisOvako ga prenosi El-Hakim u svom Mustedreku i kaže: "Sahih prema uvjetima Muslima, ali ga autori oba Sahiha nisu uvrstili u svoje zbirke."

Ibn-Merdevejh prenosi od Ma'kila ibn Jesara, koji kaže da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /457/ "Data mi je Fatiha i završetak sure El-Bekare ispod Arša, a povrh toga i sure iz zadnjeg dijela Kur'ana ".

 

 

 

Vjerovanje i priznavanje svih poslanika

 

Mi vjerujemo da je Allahova vjera, vjera kontinuiteta i to  od prvog čovjeka i poslanika Adema a.s. Zato se Uzvišeni obraća vjernicima da vjeruju da je Allah jedan, jedini, Neograničeni Gospodar, da nema drugog boga osim Njega, niti gospodara osim Njega. Vjernici priznaju sve vjerovjesnike i poslanike.

"i vjernici" vezuje se za riječ poslanik Nakon toga, govori o svima, pa kaže:

"svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove" Prema tome, vjernici vjeruju da je Allah Jedan, Jedini, Osobni, Neograničeni Gospodar, da nema drugog boga osim Njega, niti gospodara osim Njega. Oni priznaju sve vjerovjesnike, poslanike i Knjige objavljene s neba Allahovim robovima, poslanicima i vjerovjesnicima, ne praveći razliku između njih time što bi vjerovali u neke, a ne bi vjerovali u druge, naprotiv, svi su oni za njih iskreni, dobri, na Pravom putu, upućeni i upućivači na put dobra, iako su neki dokinuli zakone drugih uz dozvolu Allaha, odnosno, svi su dokinuti zakonom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Pečata vjerovjesnika i poslanika. Sudnji dan će nastupiti a njegov šerijat će važiti i grupa sljedbenika njegova ummeta biće jasno na putu istine.

 

 

Vjernici govore: "Čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost…..«

 

Zato je potrebno i pohvalno  stalno ponavljati, "čujemo i pokoravamo se"... i molimo Te za oprost, pomozi mi Gospodaru, smiluj mi se, podari mi berećet, nafaku. Koliko god to nekome izgledalo monotono stalno ponavljanje riječi kojima se kajemo i tražimo oprosta, trebamo dobro znati da je to za nas od velike koristi i potrebe na ovom svijetu.

-         Oni govore: "Čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš", tj. Čuli smo govor Tvoj, Gospodaru naš, razumjeli smo i to prihvaćamo i, kako je zatraženo, provodimo u djelo.

 

"Molimo Te za oprost, Gospodaru naš!" To je molba za oprost, milost i pažnju, Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn-Abbasa, koji u vezi s riječima Uzvišenog:

"Vjerovjesnik vjeruje..." do riječi "...Tvoj oprost, Gospodaru naš!" navodi da Allah kaže: "Već sam vam oprostio!"  znači, treba kucati na vrata Allahove Milosti a On, s.v.t.a. će oprostiti.

"i Tebi se vraćamo", tj. vraćanje i povratak na Sudnji dan. Ibn-Džerir prenosi od Džabira da je rekao: /459/ - Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ajet:

- - "Poslanik vjeruje..." do riječi "...i Tebi se vraćamo", Džebrail je rekao: "Allah doista tebe i tvoj ummet lijepo hvali, pa zamoli Ga i On će ti dati!" On je zamolio riječima:

"Allah nijednu dušu ne opterećuje preko mogućnosti njene" itd.

 

 

 

Bićemo nagrađeni ili kažnjeni samo za ono što uradimo

 

"Allah nijednu dušu ne opterećuje preko mogućnosti njene", tj. On ne obavezuje nikoga preko njegovih mogućnosti, što je stvar Njegove pažnje i dobrote. Ovaj ajet derogira ono na što su se žalili ashabi u gore navedenom ajetu: "Pokazivali vi što je u dušama vašim ili skrivali, Allah će vas za to pitati!" Iako će obračunavati i pitati, Allah Uzvišeni neće kažnjavati, osim za ono što je bilo u domeni mogućnosti svakog pojedinca. Odvratnost prema lošoj, šejtanskoj sugestiji sastavni je dio vjere!

"njoj pripada ono što je stekla", tj. od dobra, "a protiv nje je što je stekla!", tj. od zla i to u okviru obaveznosti.

Mi ćemo dobiti nagradu ili kaznu za ono što izgovorimo, uradimo a naše ružne i zle misli će se vagati i razmatrati ali se neće kažnjavati.

 

Ne uzmi nam u grijeh ako nenamjerno pogriješimo

 

Allah Uzvišeni, upućujući Svoje robove da Ga mole, pa  kaže:

"Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo!" To znači ako izostavimo strogu dužnost - farz iz zaboravnosti, ili tako učinimo ono što je strogo zabranjeno - haram, ili pak ako napravimo bilo kakvu grešku zbog nepoznavanja šerijatske odredbe u vezi s tim.

 Ibn-Madže navodi predanje od Ibn-Abbasa, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /460/ "Allah Uzvišeni oprašta mom ummetu nehotičan grijeh i zaborav, te ono što učine pod prisilom!" To prenose Ibn-Hajjan, El-Evza'i i Et-Taberani.

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ummi-Derda' da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /461/ "Allah prelazi preko tri stvari kod mog ummeta: nehotične greške, zaborava i čina pod prisilom!"  Ebu-Bekr kaže da je to spomenuo Hasanu, pa je ovaj kazao: - U redu. Zar za to ne učiš u Kur'anu:

"Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo!"

 

 

Gospodaru naš, ne optereti nas teškim djelima!

 

Nije lahak život i onda ako pazimo na svoja djela, ponašanje i postupke, mada se čuvamo grijeha. Kako li je samo teško živjeti onima što su zaboravili svoga Stvoritelja,  našega Gospodara. Teško je breme života nositi, a još je teže ako ga sami opteretimo grijesima i nepokornosti Allahu s.v.t.a.

Treba moliti ovom dovom:

"Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas!" Nemoj nas opteretiti teškim djelima, pa makar ih i mogli izvršiti, kao što si prije nas propisao prošlim narodima teškoće i terete koje su podnosili, pošto si Svog vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslao kao izraz milosti kojom će ih on dokinuti.

U Sahihu Muslimovom stoji predanje od Ebu- Hurejra da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /462/ Allah je na to rekao: "Da!" - a od Ibn-Abbasa navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /463/ Allah je rekao: "To sam već učinio!"

U hadisu s više predanje stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

/464/ "Poslan sam s lahkom i pravom vjerom!."

"Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage!", tj. obavezama, teškoćama i nevoljama, odnosno, ne iskušavaj nas onim za što nismo osposobljeni.

 

 

Dovimo

 

"Oprosti nam grijehe prema Tebi!", tj. ono što je između nas i Tebe, naših nedostataka i pogrešaka koje Ti znaš.

"oprosti nam grijehe među nama!", tj. ono što je između nas i Tvojih robova i ne pokazuj im nađa loša i ružna djela.

"i smiluj nam se!", tj. za ono što nas u budućnosti čeka i ne daj nam da padnemo u drugi grijeh! Zato su kazali: "Griješniku su potrebne tri stvari: da mu Allah oprosti grijehe prema Njemu, da ga pokrije pred Njegovim robovima i ne osramoti ga pred njima te da ga pričuva i ne da mu da padne u sličan grijeh." Već je navedeno u hadisu da je Allah na to rekao: "Da!" - odnosno, prema drugom: "Već sam učinio."

"Ti si Gospodar naš!", tj. Ti si naš Staratelj i Pomagač; na Tebe se oslanjamo, od Tebe pomoć tražimo i u Tebe se uzdamo! Nema snage niti moći osim s Tobom!Gospodaru naš, oprosti nam grijehe i smiluj nam se, sačuvaj nas od iskušenja Mesiha Dedžala, kaburske patnje, džehennemske vatre i preseli nas na Ahiret kad budeš s nama zadovoljan i podari nam mjesto u lijepom Džennetu.. Amin!


Literatura: Tefsir Ibni Kesir

 

16.04.2009.

DŽENAZA RIFETU MUHIĆU

Nijaz SALKIĆ

U srijedu, 15. aprila okupili su se rođaci, komšije, prijatelji i poznanici da isprate na zadnji, vječni put, Rifeta Muhića. Rifet je rođen 1963. godine u mjestu Vranići, Han Bila, općina Travnik. Vrlo rano je počeo tražiti svoju nafaku po tuđini, pa ga je sudbina dovela u Sloveniju.Najveći dio svog života proveo je na Ravnama na Koroškem. Ovdje se oženio, stekao dvoje djece i počeo se kućiti. Život ga nije milovao kao i svakog od nas. U nesretnoj okolnosti završio je svoj život.

 


Dženaza

 


 

 

 

Pošto su se u vrijeme smrti rahmetli Rifeta potrefili neradni dani, praznici a braća i rodbina su mu nila  u Bosni, moralo se pričekati cijelih sedam dana da bi se obavila dženaza.
Braća Nezir i Senad Muhić su morali srediti papire i doći iz Vranića iz BiH, baš kao Jasmin Kasupović i Suvad Jusić iz sela Pode kod Han Bile. Papire za dolazak je sredila njihova valjana snaha Šefika Kišmetović.

 

Komšiluk i prijatelji

 

Smrt je tihi i nenametljivi predavač koji šuti a sve kaže u toj šutnji. Kome pokuca na vrata, zavije ga u crno. Komšije i prijatelji su bili vidljivi i prisutni u ovoj kući, naročito prijeteljice Šefikine su se svojski trudile da pomognu u ovim teškim trenucima za ovu porodicu.

 

Ukop

 


Dženaza i ukop su obavljeni na groblju »Barbara« u Prevaljama, na kojem se kopaju podjednako  umrli iz Ravni kao i iz Prevalja. Pošto je obavljeno gasuljenje, dženaza je klanjana na platou ispred groblja. Dženazi su prisustvovali rodbina, komšije i prijatelji koji su mogli dobiti slobodni dan sa posla. Rifet je ukopan odmah do svoje kćerke Mirele.

 

Okupljanje u stanu

 Poslije dženaze proučeno je uobičajeno učenje za ove prilike, Ja'sini šerif u stanu Šefike i rahmetlijinog sina Almira.

Za sve prisutne musafire koji su se vratili u stan poslije dženaze prostrta je sofra. Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da se rahmetliji smiluje, oprosti mu grijehe a nas još živeće ljude uputi na pravi put!

 

 Više slika možete pogledati u galeriji slika na ovom linku

 

 

15.04.2009.

SAMO ZA VAS IŠČITAVAMO STARE KNJIGE – DIO 28.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

ANTUN HANGI  - ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA

 

Zapisi kod Muslimana


Naši Muslimani rijetko će kada u bolesti zovnuti liječnika, jer nemaju mnogo povjerenja niti u njega, niti u lijekove koje im prepisuje. Ako im kućni lijekovi ne pomognu, oni će se dati liječiti od vračara ili će pisati zapise.

 

Zapisi i hamajlije


Zapise daju pisati osobito onda ako ih često hvata nesvjestica, ako trpe od glavobolje ili ako ih hvataju žigovi. Oni drže da su urečeni, a protiv uroka nema boljega lijeka od zapisa. Ko treba zapis, ide hodži ili ga zovne u kuću, a on mu na komadiću papira napiše neke stihove iz Kur'ana ili iz koga drugoga kitaba. Kada je hodža zapis napisao, umota ga u platnenu krpicu, omazanu voskom. Ta se krpica zove mušemma. Mušemmu metne hodža u malu suknenu kesicu, a bolesnik je ovjesi o vrat tako da mu zapis dođe na lijevu stranu više srca.

Neke zapise nose u fesovima, a neke ušiju u odijela. Neke zapise baca hodža u vatru, a bolesnik udiše onda onaj miris i dim. Druge baca u vjetar, a treće u vodu. Iza nekoga vremena pije bolesnik vodu u kojoj je zapis ili se njom umije, pa je uvjeren da će ozdraviti. I u narodnoj muslimanskoj pjesmi često se spominju zapisi. Osobito je značajna pjesma: »Dude Bojagina i Šahinpašić Mujo.« Prema toj pjesmi, piše momak zapise da kazni djevojku koja mu se je iznevjerila. On piše tri zapisa: jedan šalje u vjetar, drugi u vatru, a treći u vodu, dok djevojka od boli ne umre i tako glavom plati nevjeru.


Zapisi za životinje


Ako komu oboli konjče ili goveče, on će i onda zovnuti hodžu da piše zapise. Kada je hodža zapis napisao, metne ga u kruh i dade životinji da ga izjede. Govedima, a osobito kravama, ako ne daju mlijeka, izdube hodža svrdlom u desnom rogu malu jamicu i u tu jamicu turi zapis. Neki zamotaju zapis u krpicu, krpicu privežu na vrpcu a vrpcu omotaju govečetu oko rogova. Ko ima osobito lijepa konja, tele ili ždrijebe, pa se boji da mu ga kogod ne ureče, daje također pisati zapis. Taj zapis metne obično u crvenu krpicu, krpicu priveže konjčetu ili teletu oko vrata pa je sjeguran da mu zle oči neće naškoditi.


Zapis djevojkama i momcima


Osim toga, pišu zapise kad djevojka želi da bude lijepa ili da je dragi zavoli. I momak daje pisati zapise ako ga draga ne voli ne bi li joj se srce smekšalo i njemu privoljelo. Isto tako pišu zapise kad ko želi da se bolesti kurtališe, da ima napretka u marvi i imetku, da sretno putuje, da se sretno kući vrati itd.


Ko bolje piše zapise?


Ako čovjeku ili životinji ne pomognu zapisi što su ih pisali hodže, dadu ih pisati kršćanskim svećenicima. Te zapise zovu »moći«. U nas ima dosta Muslimana koji misle da svećenici umiju pisati bolje zapise od hodža. Isto tako daju si i kršćani pisati zapise od hodža, a osobito od onih koji su poznati, da su im zapisi dobri i da bolesnicima koriste.

 

Nastaviće se!


14.04.2009.

O SALAVATIMA JE RIJEČ

Nijaz SALKIĆ

Žvot teče, dani, mjeseci i godine se smjenjuju baš ko' i godišnja doba koja nas svake godine iznenade. Uglavnom nam vrijeme prođe na poslu (ko ga ima), u stanu, kući, na njivi, sijelu, priči, gledanju televizije i slušanju radia u autu. Kada poslušamo lijepu hutbu u džamiji, ili kada nam oči zasuze na dženazi, sjetimo se sebe i na trenurak se zabrinemo pitajući se, šta smo to pripremili za budući svijet?

 

Salavati na Poslanika su posigurno koristan biznis za svakog vjernika. Ne zaboravimo da će naš Poslanik Muhammed s.a.v.s., biti jedini advokat na Sudnjem danu, a naša plaća njemu i kapara su upravo salavati, koje trebamo donositi na njega. Evo za podsjećanje nekoliko riječi o tome.

 

Kur'an o blagosiljanju poslanika

 

Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu selam, pozdrav! Al-Ahzab [33:56]


Kaže Muhamed. s.a.v.s
Ko donesi na mene u jednom danu hiljadu salavata neće umrijeti dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu


Pričao je Ka'b bin Ujra:
Bi rečeno: O Allahov poslaniče! Znamo kako da te pozdravljamo, ali kako da se obraćamo Allahu za tebe? Poslanik reče: "Kažite: Allahumma salli ala Muhammad ve 'ala ali Muhammed -
Neka je Allahova milost na Muhameda i na porodicu Muhamedovu... Sahih Buhari; dio 6; knjiga 60; hadis 320

 

 

PRIČA O PANJU


Dok bi Muhammed s.a.v.s., držao hutbu, pa stojeći duže, oslonio bi svoju plemenitu ruku na panj posječene palme. Kada se broj klanjača uvećao, ashabi mu načiniše mimberu na kojoj će stajati dok drži hutbu.Poslanik s.a.v.s., slijedeće džume prođe pored panja i uspne se na mimberu. Ashabi tada začuše jecaje, toliko glasne da se mesdžid tresao a panj je ispucao. Nije se smirio dok Poslanik s.a..s. nije sišao sa mimbera, spustio svoju plemenitu ruku i pomilovao panj. Obgrlio ga je rukama i privio na svoje časne grudi, te se panj potpuno smirio.Poslanik s.a.v.s. mu tada dade da izabere jednu od dvije radosti: da postane drvo od džennetskog drveća, da mu žile piju iz đžennetskih rijeka, ili da opet postane plodno drvo na dunjaluku.Panj je odabrao prvu radost a Poslanik s.a.v.s., mu tri puta obećava da će, ako Allah da biti tako.Zatim je Poslanik s.a.v.s. ashabima rekao: "Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, da ga nisam smirio, plakao bi ovako do Sudnjeg dana iz čežnje za Allahovim Poslanikom"!Panj, trup presječene palme, plakao bi do Sudnjega dana što na njemu nije Resulova ruka, a mi danas kažemo, Poslanik bio, čovjek kao i mi, došao pa otišao!

Neka je salavat i selam na Miljenika svih svjetova, Muhammeda, Mustafu,  na njegovu porodicu i na njegove ashabe!
M.Č.


13.04.2009.

IAKO

Nijaz SALKIĆ

 

Jedna po jedna godišnjica dolazi i prolazi. Otvara se ne znam koja po redu masovna grobnica, dan državnosti, dan Srebrenice pa onda nailazi Bratunac, Vlasenica, Zvornik, »Fatina« avlijska crkva, pa Divička, pa dvori Kačavendini na Bošnjačkoj zemlji, pa… Ima u njima, u tim datumima, poneka zehra radosti koju brojne dolazeće tužne i gorke, ubrzo pojedu. Ako prelistamo važne tarihe i datume bosanske, zapazićemo da je u ovoj konstelaciji snaga u državi nam Bosni i Hercegovini, teško doći do konsenzusa o najvažnijem datumu u državi Bosni. Citiram:

          „Na pitanje hoćemo li imati zajednički Dan državnosti Bosne i Hercegovine, mogu reći slijedeće: u onoj mjeri u kojoj se narodi Bosne i Hercegovine budu priklanjali Bosni i Hercegovini kao svojoj domovini i kao državi u kojoj Srbi neće preferirati Srbiji, a Hrvati Hrvatskoj, moguće je da ćemo jednog dana ići svi zajedno da tražimo taj svoj identitet u srednjovjekovnoj Bosni. U tom slučaju bi, po mome mišljenju, u prvi plan došao 29.8.1189. godine, kada je potpisana Povelja o slobodi trgovanja u Bosni i Hercegovini između bosanskog bana Kulina i Dubrovčana. I danas mnogi historičari tu Povelju vide kao “rodni list” bosanske državnosti.

S obzirom da smo mi obnovili državnost Bosne i Hercegovine 25.11.1943. godine, ali da tu državnost ne priznaju ni ekstremni Hrvati, ni ekstremni Srbi, mi bi prvo morali oko toga postići jednu političku saglasnost, to jest da predstavnici sva tri naroda budu do kraja saglasni da je 25.11.1943. godine Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a onda tek preko toga datuma, eventualno možemo se primaknuti onome što je obilježje srednjovjekovne bosanske državnosti - bez koje, to je sigurno, ne bi smo imali ni današnje međunarodnopravno priznanje Bosne i Hercegovine kao suverene države i članice Ujedinjenih naroda.“ (http://glasnik.gracanica.net/)

     Iako domaći izdajnici i dušmani negiraju postojanje i državnost naše domovine, mi  Bošnjaci i Bošnjakinje kao stub i državotvorni narod moramo ostati trijezni, svjesni, mudri, pametni i marifetli ljudi. Moramo u nadolazećem vremenu znati na vrijeme osjetizi i spriječiti svako komadanje, cijepanje, secesiju, negiranje i omalovažavanje naše države, ma od koga ona dolazila.

 

    Iako se bosanski pravoslavci (Srbi) ubiše dokazujući kako njihova rakasta tvorevina i čedo ratnog zločina, entitet „republika srpska“ ima šarte državnosti, mi Bošnjaci nikada na to nesmijemo pristati. Zna se dobro da je ta njihova krčevina i lakrdija nastala na ubijanju, silovanju, paljevini muslimanske duše i tijela, i na teritorijama koje su bile 1/1, jedan kroz jedan,  muslimanski i Bošnjački grunt. To što su srpski i crnogorski četnici, nacisti i fašisti uradili, a Evropa ćutke i mirno dopustila, to je zaista najveća  mrlja i sramota na evropskoj savjesti (ako je ima).

    Iako su se nacisti i balkanski probisvijeti na otetoj teritoriji  i dejtonskom entitetu „republici srpskoj“ trude iz petnih žila da promijene imena vjekovnih muslimanskih sela, čaršija, ognjišta, mezarja, njiva, izvora, šuma, planina, potoka, bunara, vjetrova, putića i sokaka, mi državotvorni i najstariji narod u državi Bosni, to nikada nećemo i ne smijemo dopustiti.

     Iako to oni i potvrde većinom glasova u svojoj tzv. skupštini u otetom bosanskom gradu Banja Luci, mi to držimo  i ravnamo se kao da je to sve urađeno i odrađeno u ratnim uslovima, onda kada smo bili nejaki i goloruki, i kada su nam ruke bile svezane i pod kamenom.

     Iako su oni oteli pola Bosne na divljački, životinjski i teroristički način, te poslije promijenili imena naših gradova, mi ćemo svoje gradove, čaršije i sela zvati onako kako su ih zvali naši djedovi, stari dobri Bošnjani. Ma zvaćemo ih onako kako su se zvali još u doba Kulina bana, kralja Tvrtka, Stjepana Kotromanića, Kraljice Katarine, Mehmed paše Sokolovića, Gazi Husrev bega, Gazi Ferhat bega, Husejn kapetana Gradaščevića.

 

     Iako su se okupatori osokolili pa svaki dan nešto laprdaju o secesiji, "otcepljenju", stvaranju trećeg entiteta i puštaju u eter probne balone, mi moramo ostati hladne glave i misliti o cjelovitoj našoj domovini. Haram bilo svakom Bošnjaku i Bošnjakinji koji izgovore republika srpska, a ne dodaju, privremeno okupirani dio Bosne i Hercegovine. Haram bilo svakom Bošnji  ako izgovori Kozarska Dubica a ne doda Bosanska, ako spomene grad Novi a ne doda Bosanski, spomene našu prelijepu Kostajnicu a izostavi Bosanska, izrekne ime naše rafinerije Brod a izostavi Bosanski, rekne Gradiška a ne izgovori Bosanska.

      Iako se oni grčevito i nacistički, divljački i teroristički trude da nas nejma, dodajmo dušmanima u inat, pri izgovoru   imena svih gradova i sela naših pridjev Bosanski. Pa neka lijepo odjekne i zazvuči; Bosanski Prijedor, Bosanski Kozarac, Bosanska Banja Luka, Bosansko Visoko, Bosanski Travnik, Bosanski Mostar, Bosanske Grude, Bosanski Neum, Bosansko Sarajevo, Bosanska Zenica, Bosansko Grahovo, Bosansko Brčko

    Sve je to naše i Bosansko, jer nama je jedna i jedina Domovina Bosanska,to je naša druga mati, Bosna i Hercegovina. Kome se ta istina ne sviđa, može mijenjati pasoš i zrak, a zemlje brate neće moći, niti mijenjati niti nositi preko Drine, Une, Save i mora. Tačka


Upamet!


12.04.2009.

VENTILI

Nijaz SALKIĆ


Ventil [latinsko ventilare, ‘puhati’] 1) ventil, mašinstvo: vrsta zatvaranja za uravnavanje (djelimično ili potpuno zatvaranje) protoka tekućine (gasa i tečnosti). V vodovodnih instalacijama upotrebljavamo propusni ventil kojeg otvaramo ili zatvaramo sa ručkom ili okruglim kolom, sa kojima uravnavamo, otvaramo ili zatvaramo dotok gasa ili tečnosti.

 

Vidimo da se svaka mašina, sprava, mehanizam, reguliše otvaranjem ili zatvaranjem dotoka energije ili tečnosti, važne za tu napravu. Čovjek je isto tako jedna jako složena i najfinije konstruisana mašina. Sastavljen je iz više međusobno povezanih elemenata koji čini najfunkcionalniju aparaturu, zvanu insan. Kada počnemo koristiti tu darovanu spravu obično smo u rosno mladim godinama. Upustvo za rukovanje u toku odrastanja davali su nam naši učitelji, počevši od roditelja pa do nastavnika i profesora u školi.

 

 


Naši ventili

 

Naš glavni ventil je mozak. Od njega sve počinje i u njemu se sve završava. Ako smo sebe dobro upoznali, znaćemo kada je pravi vakat i kada je vrijeme popustiti, odvrnuti, ili zavrnuti svoje ventile. Nažalost sebe nismo svi najbolje upoznali i proučili. Dešava se veoma često a naročito u zadnje vrijeme, da ljudi prekardaše u nekim elementima ponašanja, pa se dešavaju tragične sudbine. Lahko je biti pametan pa komentarisati nečiju sudbinu kada te osobe više nema, kada pojedinac na sebe kidiše i oduzme svoj život. Vjerujte ljudi moji, ne treba puno da pomognemo svojim bližnjim pa da ih na vrijeme upozorimo da popuste svoje živčane ventile i navakat dadnu sebi oduška u teškoćama.

 

 


 

 

Kako?


Jednostavno, ako primijetimo kod svog bračnog druga, kod svog djeteta, kod rođaka, komšije, radnog kolege, da se uvukao u sebe, da šuti, da je tužan, da je zamišljen, odsutan, da malo ili nikako ne govori, to su znaci da da je vrijeme da mu priteknemo u pomoć. Priđimo mu oprezno, razgovorimo ga, izvedimo na kahvu, ispričajmo mu kakvu lijepu priču ili šalu, i upitajmo ga kako mu ide, dali mu i kako mu možemo pomoći. Ako nam uspije pa ga razveselimo, opustimo, navedemo na razgovor ili utješimo, već smo njegov ventil odvrnuli i nagomilani pritisak iz njegove duše i mozga malo popustili, prozračili  ga i rasteretili njegovu mašinu. To je puno za njega, a tek jedna malenkost za nas.


Poslanik s.a.v.s. kaže: " Osmjehnuti se svome bratu je sadaka; preporučivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; upućivanje čovjeka u nepoznatom mjestu je sadaka; sklanjanje otpadaka, trnja i kostiju sa puta ubraja se u sadaku; presipanje iz svoje u kofu tvoga brata ubraja se u sadaku, i kada gledaš za čovjeka lošeg vida je za tebe sadaka.! (Buhari)

 

Upamet!


12.04.2009.

NAŠI MERHUMI - PRESELIO RIFET MUHIĆ

11.04.2009.

STIGLO JE PROLJEĆE MAŠAALLAH

Nijaz SALKIĆ

U proljeće cvjeta svako cvijeće i ne samo cvijeće. Sve behara i sve cvjete, cvijeće miris pruža…. Pošto behar iscvjeta on vaktom i opane, pa onda krenu ružice, zambaci, kadifice i šeboji. Niđe se bolje behar ne bijeli ko u Bosni. Zato je i nastala ona,  'Bosnom behar probeharao', a u nastavku pjesme se pominje život. Život je lijep, sladak, gorak i čemeran, ovisno kako ko na njega gleda i na kojoj se strani obale nalazimo.

 

Helem nejse, u proljeće se sve budi, pa se i mi trgnemo, prenemo, razbudimo, zacaklimo svojim okicama i u trenutku pomislimo da je sav svit, svijet, naš.. Pošto je proljeće godišnje doba rađanja svakojag života, uštihajmo, izhašovimo, uzorimo naše bašče, bašte, avlije i milćeve pa posadimo tamo šta nam duša poželi. Belćim će njeko i bostan posijati,  a o bostanu je  ihaha pjesama ispjevano. Bilesim se vaktile po bostanu i Đul Zulejha šetala.

 

Hairli i berićetli nam bilo i ovo proljeće ili proliće, kako god to ko izgovarao, ili izgovaro, bosanski jezik je car jezika.


11.04.2009.

SRODNE DUŠE

Nijaz SALKIĆ

U školi smo učili o srodnim i različitim elementima. Tako je u prirodi., tako je kod ljudi Vaik je bilo da se nešto privlači a nješto odbija. Društvo se dijeli na kaste, opredjeljenja, uvjerenja, sisteme….

 

Kod ljudi je nešto haman ha, tako. Srodne duše se nađu pa makar se i u šumi srele. Dobre insani lete i žude za društvom dobrih, a loši se ne smiruju osim u društvu pokvarenih.

 

Priča se da pokvaren čovjek kada dođe na sijelo neće sjesti nigdje drugo nego do sebi sličnog čovjeka. I nije to sve. Vaktile se više obilazilo a danas pođahkad. Tako zidari idu zidarima, moleri molerima, keramičari keramičarima, a lovci lovcima. Jopet šaldžije sijele sa šaldžijama, lažovi sa lažovima, ulizice sa ulizicama, škrtice sa škrticama, a mu'mini nađu mu'mine.

 

Pođahkad  se karte i pomišaju, al' to nije uobičajena praksa.

 

Upamet!


10.04.2009.

SLUŠO SAM JEDNOG

Nijaz SALKIĆ

Kako koja godina prolazi čovjek voli eglenu i druženje. Volim brete izaći u društvo ali ne mogu dugo sjediti, jer ljudi havljaju svašta u svojoj egleni. Eto juče sam slušo' jednog što se voli faliti u stilu da, ko biva niko nejma djece kao što on ih ima. Eto, ko đoja njegov sin na faksu ima sve same 10-tke ili u najmanju ruku 9 sa 9.

 

U drugom sijelu jedan zajmio priču kako ima napravljene dvije kuće i kupljena tri stana a svaki sin, kćerke i bilesim dvije snahe imaju dabil dobra auta. Opet jedan se raspilavio i divani kako danas niko ne valja, pa sve u priči opleo po komšiluku, pa onda zakvačio po načelniku općine, po džematskom hodži, po muftiji, bilesim mu ni predsjednik države nije po meramu.

 

Jopet jedan se razgalamio kako se danas puno krade, pa osuo paljbu  po predsjedniku mjesne zajednice, po trgovcima u prodavnicama, po policiji kako je potkupljiva, te po sudijama i korupciji u sudstvu. Eh, samo da vam je vidjeti i čuti jednog koji se kune da nije propustio ni jednog namaskog vakta, a taj bešvakatlija još nije bio na hadžu. Hajde da je to sve, već  povrh svega hodži u brk viče da on od hodže zna više.

 

Jedan drugi je bome bio na hadžu, a voli brate osovati i slagati, ko da i nije na Ćabu išo'. A  drugi jedan na jednom mevludu kazuje efendiji, da bom brte svaki dan čita Kur'an, i pita ga šta piše na 20-toj stranici Kur'ana. Lično sam jednog slušavo da neće halaliti djeci ako ga ne ukopaju u gvozdenom sanduku. Jedan treći je oporučio svojoj djeci da mu sliku povećaju i metnu na spomenik u mezarju.

Ima njih još, ima i četvrti, peti, šesti i sedmi, ali ćemo o njima neke druge rede.


09.04.2009.

DOVE ZA ZAŠTITU I DOVE PRED SPAVANJE

Priredio: Nijaz SALKIĆ

Dova je nešto bez čega vjernik nikako ne može opstati niti preživjeti. Dova je zaštita i oružje vjernika. Dova je oslonac u teškim iskušenjima i duhovna potpora svakog čovjeka. Dova je put spasa, veliki cilj, pribježište mazluma i nemoćnih. Preko nje se dobivaju blagodati a odbijaju nesreće uz Allahovu pomoć. Kako je samo velika potreba ljudi prema dovi! Musliman ne može bez dove u bilo kakvom stanju. Dova je lijek za nesreću, odvraća je te spriječava njeno spuštanje ili je uzdiže ili ublažuje.

 

Kada ulazis u kuću prouči ovu dovuBismilla hirrahman nirrahim Bismillahi veled na, ve bismillahi haredna, ve ala rabbina tevekkelna. U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, na našeg Gospodara se oslanjamo, potom nazovi selam ukućanima.

 

Dova pred samo spavanje: Bismilla hirrahman nirrahim  Bismikellahumme emutu ve ahja. Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim. Nemoj predugo spavati. Po mogućnosti klanjaj kijamu-llejl noćni namaz, dok drugi spavaju.

 

Poznate Poslanikove dove: Kur'anska dova koju je Muhammed, a.s, najčešće učio: Bismilla hirrahman nirrahim Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar. Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu, i dobro na budućem svijetu, ahiretu, i sačuvaj nas džehennemske kazne, i dova kojoj Muhammed, s.a.v.s. savjetuje jednog ashaba da je uči, rekavši mu: Ona ti sadrži cijeli tvoj dun'ja i ahiret.: Allahummagfirli, verhamni, vehdini, ve afini, verzukni. Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sačuvaj me, opskrbi me.

 

Trebali po mogućnosti pred spavanje proučiti i slijedeći zikr u kome je sadržana i zaštita protiv šejtana i dove pred spavanje:

 

{ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ماَ هُوَ شِفاَءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ...} الإسراء،

Bismilla hirrahman nirrahim

Ve nunezzilu minel kur’ani ma huve šifaun ve rahmetul lil mu’minin.

 

{ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَميِعٌ عَليِمٌ}

Bismilla hirrahman nirrahim

Ve imma jenzeganneke mineššejtani nezgun festeiz billahi innehu semiun alim.

 

 

{ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشَّياطيِنِ ، وَ أَعوُذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُروُنِ }

Bismilla hirrahman nirrahim

Ve kul rabbi euzu bike min hemezatiš  šejatin, ve euzu bike rabbi ej jahdurun.

 

 

1.   Spominjanje اِسْمُ اللَّه  - Allahova imena –  بِسْمِ اللَّه – U ime Allaha

2.   Razumljivo čitanje  tri kur'anske, posljednje kraće sure - ujutro i navečer

 

 

{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد . اَللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}

Bismilla hirrahman nirrahim

1. Kul huvallahu ehad 2. allahu ssamed 3. lem jelid ve lem juled 4. ve lem jekullehu kufuven ehad

 

 

{ قُلْ أَعوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ماَ خَلَقَ. وَ مِنْ شَرِّ غاَسِقٍ إِذاَ وَقَبَ. وَ مِن شرِّ النَّفاَثاَتِ فيِ الْعُقَدِ.وَ مِن شَرِّ حاَسِدٍ إِذاَ حَسَدَ}

 

Bismilla hirrahman nirrahim

1. Kul e'uzu birabbil felek 2. min šerri ma halek 3. ve min šerri gasikin iza vekab 4. ve min šerrin nefasati fil ukad 5. ve min šerri hasidin iza hased

 

{ قُلْ أَعوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْواَسِ الْخَنَّاسِ. اَلَّذيِ يَوَسْوِسُ فيِ صُدوُرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.}

 

 

Bismilla hirrahman nirrahim

1. Kul-e’ûzu birabbi-nnâs. 2. meliki-nnâs 3. ilâhi-nnâs. 4. min šerri-l-vesvâsi-l-hannâs  5. ellezî juvesvisu fî sudûri-nnâs.  6. mine-l-džinneti ve-nnâs.

 

3.   AJETUL-KURSIJJ  -  آيَةُ الْكُرْسِيِّ  - prije spavanja i kada kreneš na posao

 

Euzubillahi mineššejtan nirradžim  Bismilla hirrahman nirrahim

 Allahu la ilahe illahu el-hajjul-kajjumu la te'huzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fissemavati ve ma fil-erdi men zellezi ješfeu indehu illa bi iznih jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bišejin min 'ilhihi illa bima šae vesi'a kjursijjuhussemavati ver-erda ve la jeuduhu hifzuhu ma ve huvel-alijjul-azim.

 

 

4.   Kiraet- razumno čitanje posljednja dva ajeta ( El-bekara,285,286)

 

Euzubillahi mineššejtan nirradžim  Bismilla hirrahman nirrahim

Amenerresulu bima unzile ilejhi min rabbihi vel mu`minun; kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi we rusulih; la nuferriku bejne ehadin min rusulih; ve kalu semi`na ve eta`na gufraneke rabbena ve ilejkel mesir; La jukellifullahu nefsen ila vus`aha; leha ma kesebet ve alejha mektesebet; rabbena la tu`ahizna in nesina ev ahta`na; rabbena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alellezine min kablina; rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih; va`fu anna, vagfirlena, werhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin.

 

 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريَكَ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٍ!

Dnevno razumljivo izgovoriti  100  puta (hadiska dova)

 

Bismilla hirrahman nirrahim

La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku, ve lehul hamdu, ve huve ala kulli šej'in kadir.


09.04.2009.

MIMBERA - ZANIMANJE / ISMIJAVANJE VJERNIKA

Nijaz SALKIĆ

 

Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe, i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

 

Danas je petak, 10. april 2009. ili  16. rebiu-l-ahir 1430. hidžretske godine. Cijenjeni džemaate, draga braćo i sestre, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh!


 

 


Innelleziine edžremuu kaanuu minelleziine aamenuu jadhakuun. Ve izaa merruu bihim jete gaamezuun.ve izen kalebuuu ilaaa ehlihimun kalebuu feki hiin.ve izaa reev hum kaaluu inne haaa ulaaai le daaalluun. Va maaa ursilu alejhim haafiziin. Fel jevmelleziine aamenuu minel kuffaari jadhakuun. Alel eraaaiki jenzuruun. Hel suvvibel kuffaaru maa kaanuu jef'aluun.

 

"Zaista su griješnici ismijavali one koji vjeruju i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali." /30/ "...a kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući. “/31/ " A kad bi ih vidjeli, rekli bi: 'Ovi su, doista, zalutali'", /32/ "a oni nisu poslani da ih čuvaju." /33/ "Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati", /34/ "sa divana će gledati" /35/ "da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili!?" /36/ El - Mutaffifin / Oni koji pri mjerenju zakidaju

 

 

Ismijavanje od pamtivijeka

 

Uzvišeni saopćava i svjedoći o kontunuiranim pritiscima i verbalnim napadima na vjernike kroz povijesni čas: "...kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali", tj. kad se vraćaju kući, vraćaju se radosni i nasmijani, tj. obavljena posla, pa umjesto da zahvaljuju na Allahovim blagodatima, oni se zabavljaju ponižavanjem muslimana.

 

Možda se sjećate  vremena 'ateizma' u kome je priča o vjeri bila tabu tema. O vjernicima se najčešće pričalo sa podsmijehom, a novinski stupci tadašnjih 'novina' su bili puni naručenih afera u cilju diskreditiranja vjerskih radnika i zajednica.  U tom tamnom vaktu su vjernike i njihove predvodnike najčešće nazivali lopovima a poznata krilatica je bila,  'hodže i popovi najveći lopovi'.  Jedina vjerska škola za muslimane je bila medresa u Sarajevu. Od završetka medrese smo bili na neki način žigosani. Naša misija je bila raditi u džematima, čuvati vjeru i poučavati vjernike. Nije to bio nimalo lahak zadatak.  Na jednoj strani smo bili onemogućavani i praćeni od tadašnje vlasti a na drugoj strani smo imali ljude iz svoje zajednice koji su na svaki način radili da nas uspore i da nam naškode u napretku.

 

Znači, kao vjernik sam se nadao i da ću biti onemogućavan od dušmana, od ideoloških protivnika ali je čovjeka najviše boljelo kada je napadan iz vlastitih redova, od tzv. 'vjernika', od ljudi koji su za imamom vežući ruke izgovarali 'iktedejtu bi hazel imami'. U druženju i sijelima je bio običaj da se nađu osobe koji će podrugljivo zapitkivati o poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ili kazivati izmišljene hadise, u cilju omalovažavanja ili ismijavanja vjernika.  Često je bilo takvih koji su vraćajući se sa džume zbijali šale na račun vjernika kao što to Uzvišeni spominje u Kur'ani kerimu:

 

"...a kad su se porodicama svojim vraćali, vraćali su se šale zbijajući", tj. prezirući ih.

"A kad bi ih vidjeli, rekli bi: 'Ovi su, doista zalutali'", tj. samo zato što nisu kao oni. Zato Allah Uzvišeni kaže:

"...a oni nisu poslani da ih čuvaju" , tj. griješnici nisu poslani ni zaduženi pratiti i motriti na vjernike.

 

 

Modni trend, ismijavanje

 

Danas su muslimani u boljem materijalnom, kadrovskom i infrastrukturnom položaju. Mada je ekonomska kriza na pomolu, lakše se živi nego što se živjelo u vrijeme naših pradjedova. Džamije su nam prostrane, moderne, a kadrovski smo toliko ojačani da više nije problem prevesti sa arapskog, perzijskog, turskog, engleskog, bilo koje djelo. Što se tiče moralnog aspekta nismo mnogo napredovali. Imamo svega a oči su nam gladne, zdravstvo je dobro a bolesna nam je duša, svoj hljeb jedemo a tuđu brigu vodimo, ulemu pred njima hvalimo a iza leđa ih ogovaramo i hulimo. U svakom džematu postoji 'ekspertni' tim za ismijavanje i huljenje vjernika a prednjači se u ogovaranju i hrdanju imama.

 

Biće pitanja i kajanja

 

Da ogovaranje i ismijavanje vjerika nije bezazlena stvar, svjedoči Uzvišeni Allah dž.š. , svjedoči i prijeti riječima:

"Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite! Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj se, jer Ti si najmilostiviji, vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.' Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli." (23:108-111)

 

 

Trpiti nije lahko ali slast dolazi na kraju

 

Poslije teškog posla na njivi, oranja, ravnjanja, sitnjenja zemlje, sijanja i okopavanja slijedi berba i žetva. Isto je tako sa svim trudbenicima počevši od  škole, preduzeća i svakodnevnog života.  Trud se na kraju isplati a teškoće se nagrade i nestanu sa osmijehom nakon primljene nagrade. Fe Inne meal usri jusren, Inne meal usri jusra. "Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Uzvišeni, dakle, kaže da je s mukom last, a zatim to, ponovno, potvrđuje. Ibn Ebi-Hatim od Aiza ibn Šurejha prenosi da je rekao: "Čuo sam Enesa ibn Malika da je rekao:  'Vjerovjesnik je jednom prilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kad bi muka došla i ušla u ovaj kamen, za njom bi došla i ušla last da je iz njega istjera.'"

 

 

Zato Uzvišeni kaže: "Danas", tj. na Sudnjem danu, "...oni će koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati", tj. zato što su se ovi njima ismijavali. "...sa divana će gledati", tj. u Allaha, dž.š., iako su nevjernici tvrdili da su ovi zalutali. Naprotiv, oni nisu zalutali, nego su Allahu bliski prijatelji koji će u svoga Gospodara, u kući Njegove plemenitosti, gledati.

 

Dušmane i one koji ismijavaju i ponižavaju vjernike prepuštamo Allahu dž.š.

 

"...da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili!?", tj. jesu li nevjernici nagrađeni (kažnjeni) za omalovažavanje vjernika prilikom susreta s njima, ili ne? Jesu, kažnjeni su punom mjerom, kako su i zaslužili!

Uzvišeni Allahu, udruži nas sa čestitim vjernicima  pa da do kraja svoga života tebi istinski robujemo a udalji nas od prelivoda, munafika i lažljivaca. Amin!


08.04.2009.

U HLADU HADISA – IZVODI IZ RIJADUS - SALIHINA. DIO 16.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

Zabrana uzakonjenja novotarija (bid' ata) i postupaka u vezi s njima u vjeri

 

Allah, dž.š., kaže:

 

"Zar poslije istine ima išta osim zablude!" (Junus, 32)

"U Knjizi Mi nismo ništa izostavili. " (El-Enam, 38)

"A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku!" (Tj. Kur'anu i Sunnetu) En-Nisa, 59)

I doista, ovo je pravl put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova." (El-En'am, 153)

"I reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. "' (Ali-Imran, 31)

 

Aiša, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Ko nešto novo uvede u vjeru (ovu našu stvar), što nije od nje, to se odbija." (Muttefekun alejhi)

U drugom, Muslimovom, rivajetu stoji: "Ko uradi neki posao koji ne spada u našu vjeru, to se ne prihvata."

 

Od Džabira, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi držao hutbu, oči bi mu pocrvenile, podigao bi svoj glas i pojačao bi srdžbu kao da upozorava na neprijatelja, pa bi rekao: 'Neprijatelj će vas iznenaditi ujutro ili uveče.' Zatim bi rekao: 'Ja sam poslat, a između mene i Sudnjeg dana je koliko između ova dva prsta!', uperio bi kažiprst i srednji prst, pa bi rekao: 'Nakon navedenog, znajte da je Allahova Knjiga najbolji govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, s.a.v.s. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija je zabluda.' Zatim je rekao: 'Ja sam preči svakom muminu od njega samoga sebi. Ko od vjernika ostavlja imetak, neka ga ostavi svojoj porodici, a ko umre, a ostane mu dug ili djeca, neka ih ostavi meni i ja ću se za njih brinuti."' (Muslim)

 

Nastaviće se!


07.04.2009.

VJERONAUKA NAŠA

Nijaz SALKIĆ

Živahnost u prenošenju znanja


Bismilla hirrahman nirrahim

Iz kale lukmanu libnihi ve huve jeizuhu ja bunejje la tušrik billahi inneš-širke  le zulmun azim. ja bunejje ekimis-salate   ve’mur bil mea’rufi venhe anil munkeri vasbir ala maaa esabeke, inne zalike min azmil umur.

Kad Lukman reče sinu svome, poučavajući ga O sine moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista, velika nepravda“. “O moj sinko, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih djela i strpljivo podnosi ono što te zadesi“. U suri TAHA Allah dž.š. zapovjeda: “Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome“.

Danas govorimo o vjeronuačnom času ili sahatu kao velikom doživljaju. Odavno je poznato da je jako važno za učitelja da posjeduje znanje a važnije od toga je da ima dar i sposobnost da to znanje prenese na učenike. Dešava se da imamo savršenog alima a lošeg predavača i prosječnog predavača sa izvanrednim darom prenošenja znanja na učenike.  Postoje naravno i učeni profesori, nastavnici i muallimi koji posjeduju oba šarta, znanje i vještinu prenošenja znanja.  Sada bi trebalo da taj idealan spoj kod učitelja, znanje i vještina prenošenja znanja,  dobro funkcionira, pa da se učenici okoriste od takvih predavača.


 

Šta to fali?

 

Treba znati da Učitelj prenosi znanje i mudrost na učenike, znači, on je neka vrsta transmisije, jedna vrsta užeta za koju će se privezati, prikačiti učenici u toku nastavnog sahata. Slušatelji, učenici i studenti, da li su oni  spremni ili ne? Primjer čaše sa šupljim dnom, koliko god vode točiš,  puniš, iscuriće. Čaša će ostati prazna, nešto tu fali. Tako je sa učenicima, koji moraju svoje »diskove« dobro pripremiti za zapisivanje, svoj mozak očisiti od svega što ih ometa da se maksimalno uključe u nastavni proces. Neće lahko ići ako nisu spremni, otvoreni, ako nemaju povjerenja u predavača, ako nisu pripravljeni da prime znanje. Pored onih ustaljenih, metodičkom postupaka u organizaciji sata, izboru  metoda, didaktičkih principa i nastavnih sredstava u radu muallima bitnu ulogu ima entuzijam i motivacija za rad koji proilaze iz njegove opredijeljenosti pozivu koji je i Muhammed a.s. sa velikom ljubavlju obavljao. Važna karika uspjeha  učitelja-muallima leži u njegovoj disciplini u redovnom održavanju vjeronauke u zakazano vrijeme. Ipak…..

 

 

Svaki vjeronučni sahat je doživljaj više

 

Islamski pedagozi smatraju da vjeronauku ne treba strogo tretirati kao školski predmet, nego je više osmisliti kao vjerski doživljaj sa intimnim osjećajem imana u srcu, a ona se najljepše doživljava uz prijatnog i vedrog muallima na vjeronauci. Muallim će na svaki čas doći nasmijan, lijepo obučen, namirisan, pun energije, spreman svakog trena da pohvali učenika, da ga nasmije, razvedri, priupita za zdravlje, za školu, za roditelje, ime, prezime i sport kojim se učenik bavi. Gradivo koje predaje ne smije biti opterećeno unaprijed zacrtanim klišejima, normama, standardima i šablonima. Svaku temu učitelj treba da ispriča poput bajke. Kao priču, zaneseno, čustveno i emotivno. Kada primijeti dosadu kod učenika treba odmah ubaciti kakvu šalu, ilahiju ili da mu učenici nešto vedro ispričaju o sebi, svom životu ili školi. Samo na taj način će vjeronauka biti stalno “in”, moderna, draga, lijepa, vedra i u trendu. Sa iskrenošću do sebe i iskrenošću do učenika, postižu se dobri rezultati i uzajamno poštovanje, povjerenje do učitelja i zajednice. Od dobrog učitelja izlaze dobre generacije učenika i zdrave osobe i ličnosti. Dobar učitelj poslije svakog sahata, časa sam osjeti jeli uspio prenijeti znanje ili je “promašio.Divno li je i ponosno, biti učitelj sa dušom.


 

07.04.2009.

DUŠA DRAGA, DUŠO MOJA, DUŠICA DIO 2.

Nijaz SALKIĆ

 

«Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se moj Gospodar smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.» (Sura Jusuf: 53. ajet)

 

 

 

2. Poroci koji pripadaju srdžbi (Gadab)

 

      Ljutnja ili srdžba je teško kontrolisano stanje duše i tijela. Ma koliko čovjek pokušavao da kanališe i kontroliše svoje ponašanje, osjećaje, misli, izlive ljutnje, ipak se desi da ponekad svi ti mehanizmi popuste i otkažu. Popuštanje kontrole osjećaja i postupaka, mentalni stručnjaci nazivaju bolešću, neuravnoteženošću, psihopatijom, konfuznim stanjem, šizofrenijom i raznim drugim imenima. Srdžba ke zaista loš saveznik, nepostojan drug i veliki neprijatelj srcu, razumu i tijelu. Pročitajmo i proanalizirajmo zajedno studiju »Poroci duše – nefsa« od čuvenog islaskog učenjaka Ebu Hamida Muhammeda -  El Gazalija.

 

          Allah (dž.š.) je obdario čovjeka instiktom (nagonom) za samozalaganje da bi se zaštitio od spoljnih i unutrašnjih uslova koji teže da ga unište. Ova obdarenost je suštinska za čovjeka. Ali ona mora biti pod kontrolom religije (vjere) i vođena razumom u umjerenost, a sve u cilju da bi postala vrlina. Nedostatak ili pretjeranost samozalaganja čine čovjeka neuravnoteženim. Osoba koja nema samozalaganja nema ni samopoštovanja. Potcjenjuje ga kako visoko tako i nisko. Međutim, jedan čovjek koji pretjeruje u samozalaganju (samozaštiti) gubi samokontrolu i zbog toga je nemoćan da razlikuje dobro od zla. Prepoznatljivi znaci srdžbe su kada kada se čovjek opaše zaštitnim mehanizmima kao oklopom u cilju bojazni da mu neko ne otme kuću, stan, hranu, posao,  ili ga liši stečenog luksuza, privilegija u društvu na poslu. U tim momentima osobe navuku ljutnju na sebe i zauzmu čudno ponašanje baš kao divje zvijeri kada primijete da će im neko oteti plijen. ada neko nije u stanju da da oduška svojoj ljutnji ona se pretvara u zlobu (mržnju) prema drugoj osobi.

 

          Najniži stepen zlobe (mržnje) pokazuje se kroz nezadovoljstvo sa drugim čovjekom, izbjegavanju vršenja ibadeta sa njim i izbjegavanju njegovog vođenja pravim putem. Dešava se da ljudi neće da dolaze u džamiju samo zbog toga što ime se ne sviđa visina imama, mršavost ili debljina, boja glasa ili način govora hatiba ili imama. Sve ovo degradira (smanjuje stepen) zlobnog čovjeka u Allahovim (dž.š.) očima, premda on aktualno nije griješnik. Zbog toga, osoba ne bi trebala da iskazuje svoju odbojnost prema nekome, ili da pokuša zazirati od nekoga čijem se ponašanju ima šta zamjeriti. Radije bi morao biti pristojniji u odnosu prema osobi koju želi da učini boljom.

 

 

 Krajnje čovjekovo boravište je mezarska jama.

 

 Sadašnji svijet je samo prolaz. Sa ovog svijeta čovjek mora ponijeti samo ono što mu je neophodno za budući. Nepotrebne stvari će biti teret za njega. Odrekni ih se i njihov gubitak neće izazvati ljutnju. Razmisli o posljedicama svoje ljutnje prema svima onima koji su povezani sa tobom. I opet, razmisli o nevoljama i teškoćama koje ćeš stvoriti na svijetu svojom ljutnjom. Predmet tvoje ljutnje će postati tvoj neprijatelj. Razmisli o izrazu nezadovoljstva na licu protivnika i shvati da i ti kada si ljut izgledaš tako ružno kao i on. Pokušaj da zamisliš izraz lica učenog čovjeka, mudrog čovjeka, i poslanika. Pomisli na divne posljedice opraštanja i uzdržavanja.

 

 

 

a) Poroci vezani za ponos taština

 

     Ljubav za bogatstvom i ljubav za položajem Ljutnja, zloba, zavist,  imitiranje i nastojanje da se  neko  nadmaši, probude se u čovjeku kada on nije u posjedu onoga što želi. Ponos i taština, sa druge strane, se javljaju kada čovjek obezbjedi te predmete. Ponos je osjećaj nadmoćnosti nad drugima, a taština je divljenje samom sebi. Ponos može biti subjektivan i objektivan. Subjektivan ponos je nečiji običaj, a objektivni ponos je akcija koja ishodi iz ovog običaja. Smatrajući sebe nadmoćnijim nad ostalim, neko osjeća zadovoljstvo i sklon je da bude hvaljen. Čak i učeni ljudi, oni koji mnogo ibadete i koji su privrženi vjeri rijetko su oslobođeni od toga. Postoje dva zla koja su posljedica ponosa: odbijanje prihvatanja istine i preziranje druženja.

     Najgori oblik ponosa je onaj koji ne dozvoljava nekome da stekne znanje i da prihvati istinu. Bilo je ponosnih ljudi kao Faraon i Nemrud koji su izazivali Allaha (dž.š.) i odbijali da priznaju poslanike. Njihov ponos je posljedica neukosti i buntovništva. Kao posljedica krajnje taštine je neposlušnost Božijim zapovjedima zbog čega tašt čovjek kada čuje istinu od drugog čovjeka, ne prihvata je, zbog svog ponosa i počinje da joj se suprostavlja. Obično, ponosan a tašt čovjek smatra sebe nadmoćnijim od drugih i gleda na ljude sa visine. Ova vrsta ponosa je, u svakom slučaju, veoma loša. Stvarni ponos, veličina i čast pripadaju samo Allahu (dž.š.); pripisujući ih sebi čovjek pokušava izjednačiti sebe sa Allahom (dž.š.) i tako Ga uvrijediti. Samo onaj čovjek koji vjeruje da ima neke kvalitete savršenstva smatra sebe nadmoćnijim od ostalih. Savršenost može biti vjerska i svjetska. Učen čovjek je veoma sklon da osjeća ponos. On potcjenjuje druge i očekuje počast od svakoga. Oni koji ibadete i koji su dosljedni u tome stvaraju jedan utisak u svijesti ljudi, oni očekuju da budu poštovani. Oni gledaju na sebe kao na spašene, a na druge kao na izgubljene. Ponos uništava u njima strah od Allaha (dž.š.) i čini njihovo djelovanje jalovim. Taj ponos se ispoljava u njihovim riječima i djelima, ponekad samo u djelima.

 

 

 

b) Ponos se pokazuje u čovjekovom ponašanju,

 

      izražavanju i djelovanju, pokazivanju, govoru…. Neko to može pokazati svojim licem, gledajući krajičkom svojih očiju, svojim glasom, načinom hoda, sjedenja ili govora. Neki ljudi pokazuju svoj ponos na sve ove načine, neki kroz neke od njih. Drugi opet pokazuju svoj ponos kroz neke od ovih načina a svoju poniznost kroz ostale. Tako postoje ljudi sa različitim navikama. Neki vole da drugi ljudi stoje pred njima i da ih služe. Neki ne vole da idu u džamije, tekije i da sreću druge, iako mogu naučiti neke dobre stvari od njih. Neki ne vole da drugi sjede blizu njih. Neki ne vole da urade ni najobičnije stvari svojim rukama. Isto tako, ponos i poniznost se mogu pokazivati i u (pod)nošenju. To je poniznost u podnošenju prebacivanja i nanošenja šteta od strane drugih. Poslanikov život je model (primjer) poniznosti. On se mora slijediti (oponašati).

 

 

Liječenje lažnog ponosa (kibura)

 

       U poznavanju Allaha (dž.š.) i samog sebe u potpunosti će pokazati da je čovjek bespomoćno stvorenje, i da ponos (kibur) dolikuje samo Allahu (dž.š.). Treba se razmišljati o čovjekovom stvaranju. Kada neko upotpunosti spozna svoju ličnu prirodu, rnoraće da radi protiv djela koja su u suprotnosti sa ponašanjem koje uzrokuje lični ponos, sve dok se ne navikne na poniznost. Kvaliteti njegovih predaka ne smiju ga također učiniti ponosnim (kiburli), ako je sam lišen od njih. Neka razmisli o početku kao i o kraju svojih predaka. Ako je ponosan na svoju ljepotu, neka razmisli kako je pun nečistoća iznutra. Ljepota je prolazna. Magarac, vo ili slon su jači od čovjeka. Čak i mala bolest oduzme čovjeku snagu. Snaga, zato, nije stvar na koju treba biti ponosan. Bogatstvo, prijateljstvo i broj sluga su također nepostojane stvari. Lahko se gube. Bogatstvo može biti pokradeno. Prijateljstvo moćnog čovjeka ne može biti pouzdano. Kralj može biti zadovoljan sa lošim stvarima i postati ljut na dobre stvari. Znanje je pohvaljeno od Allaha (dž.š.), ali su i odgovornosti koje ono nosi velike. Čovjek koji zna, a zatim počini neki grijeh dobija veću kaznu nego neuk čovjek. Radi toga, učen čovjek treba da se boji Allaha (dž.š.) i ne treba da je ponosan na svoju učenost.

       Iako poznavanje sebe nije dovoljno da se izliječi ponos, ipak je neophodno da se bude svjesno stanja kibura, jer bez te svijesti čovjek ne bi ni pokušao da ga liječi. Postoji nekoliko pokusa kojima se otkriva nečiji skriveni ponos; ako se neka osoba svađa sa nekim i kasnije otkrije da je ovaj drugi bio u pravu, ali smatra teškoćom i neugodnim da prizna istinu i da se izvine protivniku, onda sigurno ima ponosa (kibura) kod njega. Lijek je javno priznati istinu i izvinuti se protivniku. Zatim, ako se čovjek nađe u društvu sa sebi jednakim i osjeća neugodnost da im da prednost nad samimsobom, on pati od ponosa. Lijek je da sjedne sa njima u poniznosti. Zatim, ako neko smatra neugodnim da prihvati poziv od nekog siromaha, ili da ode na pijacu za svog siromašnag druga, ili da donese stvari za svoje ukućane ili za svoje prijatelje, on je ponosan. Poniznost je način izmedu ponosa i sramote. Allah (dž.š.) voli umjerenost u djelovanju.


Literatura: Poroci duše - nefsa - Ebu Hamid Muhammed El Gazali

 

Nastaviće se!
06.04.2009.

NAŠ HAL I AHVAL

Nijaz SALKIĆ

Dijaspora (starogrčki διασπορά = rasutost, rasprostranjenost) označava od druge polovine 20. vijeka skupinu ljudi ili etničke grupe, koje su pod pritiskom sile napustile svoju tradicionalnu etničku domovinu i nastanile se po cijelom svijetu. Pojam dijaspora može istovremeno označavati i status manjine, na primjer određenih vjerskih skupina. (Wikipedia)

 

Dijasporski hal se može sabrati u dvije riječi rad i jad. Dijasporci su do agresije na BiH većinom bili ekonomski migranti, ljudi što su napuštali svoj vatan i toprak, trbuhom za kruhom. Poslije agresije je krenuo drugi val naših ljudi, sada prisilno otjeranih sa svog praga. Od jučerašnjih domaćina, ponosnih Bošnjana, čestitih domaćica i hanuma naši ljudi postadoše iseljenici što se raseliše po cijeloj Evropi, Americi i Australiji.

 

 

Vrijedan je naš narod

 

Našeg čovjeka gdje god hoćeš baci on će se dočekati na noge i na ruke. Dobri Bošnjani i Bošnjanke su brzo uhvatili ritam i ovladali situacijom, uklopili su se u društvo, našli posao i skućili se. Danas su djeca naših Bošnjana na svim svjetskim radilištima, školama i fakultetima. Ako nisu inženjeri i poslovođe, jesu posigurno sa nekom dobrom diplomom.

 

 

Bosna je podaleko

 

Kada domovina dobrom Bošnji naumpadne. On se hlati telefonske slušalice i pozove u svoju Bosnu. Ako su mu roditelji živi, ne žali on ni po dva sahata govoriti u onu slušalicu baš kano nekome na uho, gestikulišući i mašući rukom kao da pred sobom vidi roditelje. Nazove Bošnjo  i braću i sestre, ne žali on para jer za Bošnju nema brata i sestre dok ne rodi majka. A kad se poželi sevdalinke ili naše pjesme i igre, Bošno ti napravi sijelo i serbez se izigra i ispjeva.

 

 

Fuadova sevdalinka

 

Fuad Bašić je stari sevdalija. Došao je u Velenje iz rodnih Humaca kod Čelića, bome podavno, toliko davno da je postao djedo i već velike unuke je stekao. Fuad je sa svojih 10 prstiju zaradio penziju a nedavno je na jednom sijelu i pjesmu zapjevao. Pjesma je zato i ispjevana da se njome prisjetimo rodnog kraja i svog zavičaja

 


05.04.2009.

MUNARE – SVJETIONICI NA PUTU DŽENNETSKOM

Priredio: Nijaz SALKIĆ

 Munara ili Minaret (arapski: منارة ili češće مئذنة ) je jedinstven arhitektonski element mesdžida-džamija. Obično je visoka, mnogo veća od ostalih dijelova džamije, sa lukastom krunom na vrhu. Najčešće je napravljena kao samostojeća struktura.

 

Munara kroz historiju

Munara gotovo da nije ni postojala u početnom periodu islama. Zna se da je prva džamija (mesdžid) bio onaj u selu Kubba, nedaleko od Medine, danas predgrađe Medine i nije imala munaru.  U nekim od najstarijih džamija, kao što je Velika džamija u Damasku, neki tvrde da su munare izvorno služile kao osmatračnice, osvjetljene bakljama. U zadnje vrijem, osobito otkad Balkanski muslimani baštine islam, glavna funkcija munare je da osigura visok položaj odakle bi mujezinov glas što dalje čuo.

Pouzdano se zna (zabilježeno hadiskom predajom) da je prve ezane, tj. vjerski poziv na namaz, učio Bilal r.a., jedan od istaknutih ashaba i prvih muezina, iz prostog razloga što je imao jak glas kojeg je trebalo čuti što više ljudi na što većoj udaljenosti. Zbog toga se već tada upotrebljavao uzdignutiji prostor kako bi glas mujezina dopirao što dalje. Naravno, razmatrajući taj prvi period možemo govoriti samo o naznakama postojanja munare, međutim, sasvim je bilo normalno očekivati da se jedan takav arhitektonski elemenat razvije unutar kasnijih stilskih pojava kod muslimana širom islamskog svijeta.

Munara je zbog svoje specifičnosti oduvjek bila izazov arhitektama koji su u njoj vidjeli ne samo funkcionalno rješenje što adekvatnijeg poziva na namaz, već i simboliku postojanosti, stamenosti, uzvišenosti, idealizma, stremljenja ka duhovnom, istaknuti znak islama kojeg možemo prepoznati sa velike udaljenosti. Munara je zbog toga još u ranim periodima islama postala neodvojiv dio džamije i istaknut civilizacijski znak islamske arhitektonske prepoznatljivosti.

 

Tumačenja i tajnovitosti munare

Tokom vremena, mnogi su pokušavali da munari dodijele brojna skrivena, dublja značenja. Izato nije ni čudo da su se munare predstavljale kao kapije između zemlje i neba, kao elif - arapsko slovo, koje izgleda kao uspravna linija, i stremi ka nebesima, ili kao prst tewhida - odnosno ispruženi prst kojim muslimani "išaretom" prikazuju jednoću Uzvišenog Allaha.

 

Najviše munare

Najveća svjetska munara je munara džamije Hasana II, u Kazablanki, Maroko. Visoka je 210 m. No, izgleda da neće tako dugo držati tu "titulu", jer dvije munare koje se grade u Teheranu bi trebale iznositi čitavih 230 m.

Najviša munara od cigle je Kutub munara, locirana u Delhiju, Indija. Pod zaštitom je UNESCOa.

 

Sastavni dijelovi munare

U osnovi, munare se konstruišu od tri dijela:

Osnova 

Obično se zemlja na kojoj počivaju munare kopa dok se ne dođe do tvrđeg materijala. U to se onda postavlja šljunak kao osnova, a rijetko se gradi direktno na zemlji.

Osovina 

Osovine munare su produženog tijela, obično poligonalnog, cilindričnog ili konusnog oblika. Stepenice koje se nalaze unutra su kružne, obično u smijeru suprotnom od kazaljke sata.

Galerija 

Balkon-šerefa koji se nalazi na gornjem dijelu, odakle mujezin poziva na namaz. Češće se u bosanskom jeziku označava kao šerefe. Prekrivena je dekorativnim ciglama, mozaicima i ornamentima.

 

Stilovi munara

Postoji nekoliko prepoznatljivih svjetskih stilova gradnje munara:

Turska - iz perioda otomanske imperije

Osovina je poligonalnog oblika, sa jednim ili više balkona. Krov je konusnog oblika.

Egipat (od 7. vijeka) /


Sirija (do 13. vijeka) 

Male kvadratne kule na četiri ugla džamije.

Irak 

Samostalne konusne munare okružene spiralnim stepenicama.

Egipat (15. vijek) 

Osmougle. Imaju dva balkona, pri čemu je gornji manji od donjeg.

Perzija (17. vijek) 

Dva para tankih tornjeva sa bočnih strana ulaza u džamiju. Završene prekrivenim balkonima i obložene plavim pločicama

U Bosni i Hercegovini je prepoznatljiv otomanski stil gradnje munara, što je razumljivo iz razloga viševjekovne okupacije Bosne i Hercegovine od strane otomanske imperije. U novije vrijeme, naročito poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, sve je veći uticaj drugih kultura, te se grade munare u raznolikim stilovima.

 

Naša stvarnost

Stari dobri muslimani širom svijeta su u ime Uzvišenog Allaha gradili i podizali džamije i munare.  Gradili su ih iz ljubavi i bogobojaznosti da im džamije i munare budu otkup za grijehe na Danu suda. Dobri ljudi i vjernici su gradili a divljaci i neljudi su rušili i razarali bogomolje. I naši dobri preci, stari dobri Bošnjani podizahu džamije i munare a komšije preko Save, Une, i Drine ih rušiše i pališe svakih 50-tak godina. Ipak, džamije i munare se obnavljaju i ponovno podižu. Negdje nam uspijeva obnoviti i podići bogomolje a negdje to teže ide, ali saburiti treba i moliti Stvoritelja za pomoć, i biće.

Upamet!

Služio sam se sadržajem sa »Wikipedie«

04.04.2009.

SAMO ZA VAS IŠČITAVAMO STARE KNJIGE – DIO 27.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

 

ANTUN HANGI  - ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA

 

Hurmice, gurabije i đunlari

 Hurmice su kolačići od kuruznoga brašna, jaja i šećera. Kada su hurmice pečene, zaliju ih medom ili ih pospu šećerom. Hurmice osobito rado jedu muslimanske žene i djevojke i nose ih jedna drugoj kada u babinama leže. Isto tako prave i gurabije. Najskuplji i najbolji kolači jesu đunlari, a prave ih ovako: uzmu dvadeset do trideset jaja i mute ih dva do tri sata, dok se ne pretvore u gustu, tvrdu pjenu. Kada je pjena gotova, uspu je u najfinije pšenično brašno pa se to dobro promiješa. Sada se u kakovoj posudi rastopi nešto masla, pa kada bude dobro vruće, meću priugotovljeno tijesto kašikom u vrijuće maslo i tu se ispeče. To je jelo slično i po obliku i po okusu našim uštipcima, ali je mnogo tečnije od uštipaka. I đunlare jedu samo u bogatijim kućama, ponajviše u svečane dane i kada su kakovi odlični gosti na ručku, jer ne samo da je to jelo dosta skupo, nego traži i vrlo mnogo posla. Kada žene prave pjenu za đunlare ne vole da ih ko gleda, jer ako se dobra pjena ne načini, misle daje onaj svojim očima jaja urekao, jer i jaja spadaju među one tvari koje se dadu vrlo lako ureći.

 

 

 


Halva, halvedžije i Arnauti


 Osim ovoga prave naši Muslimani vrlo mnogo mesnih i drugih jela, pita i kolača, ali da se ovo pisanje ne pretvori u kakav muslimanski »Kochbuch« završujem, pa ću samo još nešto reći o halvi, jer je ona najmilije jelo i poslastica muslimanskoj djeci. Halva je dvostruka: tvrda i meka.Meku halvu prave i naše Muslimanke, a tvrdu produciraju samo Arnauti, koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu da halvom, buzom, salepom, kadaifom i pečenim bademima koji novčić zarade. Tvrda je halva bijela kao snijeg, a prave je od škroba, brašna, meda ili šećera, jaja i mlijeka. To se sve miješa u velikom kazanu, dok bude tvrdo da se jedva rezati može. Kada je halva gotova, metne je Arnautin sa drugim kolačićima i šećerlamama na glavu i nosi je po gradu. Interesantni su ti naši halvedžije ili halvadžije, pa premda nijesu Bošnjaci, reći ćemo i o njima koju, jer su oni markantna lica u bosanskim čaršijama i sokacima, misliš nešto bi manjkalo da ih nema.Na glavi našega halvedžije njiše se velika okrugla daska, koju on zove tabla, a na njoj je halva, kadaif, šećerlame i kolačići. U jednoj ruci drži on drvenu posudu, punu reske buze, a u drugoj mu je kotlić sa žerom, a nad žerom, kao i u naših kobasičara, posuda u kojoj se puši gusti, slatki salep. Od rane zore, a i prije nego je sabah zaučio, pa do kasne večeri, hoda on po gradskim sokacima pa mami djecu poklicima: »Halve, halve!«, a djeca se kupe oko njega i plaćaju mu svoj obolus.

Između sedam i osam sati ujutro sigurno je pred školskim vratima jer su đaci njegove najbolje mušterije. Osobito je unosan mjesec Ramazan. Onda on hoda cijele noći po sokacima, zalazi u kahve, na dućane i na sijela, gdje se muškarci sastaju, i prodaje svoju robu. Novčić za novčićem pada onda u njegovu kesicu, sve mu se lice od dragosti smiješi.

 

 

Sofra, bezofra i meleći što drže sofru


 Kada naši Muslimani naume da blaguju, posjedaju oko sofre. Sofra je okrugao, jedva jednu stopu visok stol od prostoga drveta, a leži na dvjema daščicama koje su duge kao što je i stol dug, ili na trima drvenim nožicama. Pod sofru prostru besofru, plahtu, da mrvice na zemlju ne padaju i sad istom sjednu da blaguju.U siromašnim kućama sjede svi na goloj zemlji, a n bogatijim na ćilimima. Prije ručka ili večere svaki si opere ruke i usta, a onda tek jedu. Jelo nose u velikim plitkim zdjelama, demirlijama,''i koje su skoro tako velike kao i stol. Dok jedu, malo govore, a najbolje je da šuteći ono Božijeg dara potroše. Naši Muslimani vjeruju, naime, da meleći, anđeli, sofru na rukama drže dok oni jedu, i zato je sramota i grjehota da se u njihovoj prisutnosti pjeva ili galami. Za jela piju vodu ili limunadu, a poslije jela gorku katu i puše duhan.


Hizmećari oko sofre leđen, pešćir, kahva i tutundžije


 Kada su u kući gosti, posjedaju kao obično, samo je onda na sofri mnogo više jela. Prije jela ulaze u sobu sluge, te polijevaju gostima ruke, a iza toga metnu svakomu mali peškir od beza na lijevo rame, da si za jela mogu njime ruke i usta otirali.

Osim toga metnu gostima u krilo peškir, također od beza, koji je tako dug da svima naokolo krila pokriva, a zove se sofra-mahrama. Taj peškir prostim da mrvice ne padaju gostima po odijelu. Čim su nićah ili večerali, »digne« domaćina sofni, jer u Muslimana nije u običaju da jelo pred gostima dugo na sofri leži. Kada je domaćina sofru »digao«, ulazi u sobu kućni hizmećar da iznese sofru, posude i kašike, a odmah iza njega ulaze drugi sluge i idu opet od gosta do gosta; od najstarijega na desnu stranu, da im ruke operu.
Sluge nose na lijevom ramenu peškir. Isto tako nose u lijevoj lavor, a u desnoj ibrik, pa kad je koji gost oprao usta i ruke, otare se onim peškirom. U begovskim i drugim odličnijim kućama još su posebni sluge koji goste kafom dvore, a posebni koji čibuke dodaju. Prvi se zovu kahvedžije, a drugi čibukdžije ili tutundžije:

 

“Tutundžije čibuk zapališe, Kahvedžje kahvu donesoše.“

 


Muslimani veliki knajpovci, ljekovite trave i mehlemi


 Naši su Muslimani veliki knajpocipovci, premda ih većina nije ni čula za toga glasovitog liječnika koji je sve bolesti liječio ne skupim umjetnim medikamentima, nego vodom i ljekovitim travama. Oni se pera najmanje pet puta na dan svježom vodom iz vrela i potoka, oni se često kupaju i živu priprosto i vrlo umjereno, a ako obole, prvo su im hladni oblozi, onda metvica, bokvica, kopriva, slijez, po-gančeva i druge trave, koje je i pokojni Knajp toliko preporučivao. Osim toga prave oni razne »mehleme«, kojima uspješno liječe ne samo rane, nego i razne unutrašnje bolesti.

 

Nastaviće se!

03.04.2009.

BOSNA JEDINA – NAŠA DOMOVINA

Nijaz SALKIĆ

Bosna je dragi moji Džennet na Zemlji. Lijepa je ona brate, s kraja na kraj, mahane joj nejma i kad bi kaku falinku htio da joj nađeš. Bosna jarane moj, ima najljepše planine. Rijekama njenim nećeš naći sličnih pa makar se obuo u dvoje opanke i nekoliko puta otišao i vratio se  s Magriba na Mašrik. O čaršijama bosanskim neću vremena gubit' da vam besjedim, to su naselja ljepša od ljepših, sjajnija od najsjajnijih. Bosanska sela, ahbabno moja, su kao grozdovi bisera rasutih po dolinama i brdima našim lijepim bosanskim.

Iz jednog biserli sela Slapnice, priču iz starina, besjedi čestiti starina Muharem Murtić. Ovaj iskreni insan kazuje kako se prije želo, kosilo i živjelo na selu našem Krajiškom i Bosanskom.

 

Uživajte!


02.04.2009.

MIMBERA - ONI KOJI USTAJU NOĆU I TRAŽE OPROSTA

Nijaz SALKIĆ

Zahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe, i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

 

 

Današnja hutba nosi naslov oni koji ustaju noću i traže oprosta. Cijenjeni džemaate, danas je petak 08. rebiul ahir 1430. hidžretske, ili  03. april 2009. godine. Takvaluk ili bogobojaznost je danas potrebnija više nego ikada.

 

Bismilla hirrahman nirrahim,

Innel muttekiine fii džennaatin ve ujun. aahiziine maaa aataahum rabbuhum, innehum kaanuu kable zaalike muhsiniin. Kaanuu kaaliilen minel lejli maa jehdžeuun. Ve bil eshaari hum jestagfiruun. Ve fiii emvaalihim hakkun lis saaaili vel mahrum. Ve fil erdi aajatun lil muttekiin. Ve fiii enfusikum, efelaa tubsiruun. Ve fis semaaai rizkukum ve maa tuu aduun. Fe ve rabbis semaaai vel erdi innehuu le hakkun misle maaa ennekum tentikuun.

 

 "Oni koji su se Allaha bojali - u dženetskim baščama će, među izvorima, boraviti. /15/ Primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, /16/ noću samo malo spavali /17/, i u praskozorje oprost od grijeha molili /18/, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. /19/ Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju /20/, a i u vama samima - zar ne vidite? /21/ A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava /22/ i, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!"/23/ (Ez - Zarijat / Oni koji pušu, 14-23- ajet)

 

Bogobojaznost ili strah od Allaha i odgovornosti za svoja djela je stvar svakog čovjeka i svako se prema tome različito odnosi. Kada nam je lijepo i sve ide u redu i potaman, tada zaboravimo na Allaha i na svakoga ko je zaslužan za naše dobro raspoloženje, lijep život i dobro zdravlje. Kada prođu dani rahatluka i nastupe problemi i bolest zakuca na vrata, čovjek se sjeti da je samo čovjek, slab, ovisan i nejak. Počinje se zanimati za vjeru, traži izlaz tamo i otvara vrata na koja nikad ne bi zamislio da bi ušao. Bogobojaznošću i pobožnošću  trebamo se na vrijeme okititi.

 

Kaže Uzvišeni, govoreći o bogobojaznima, da će oni na dan svoga proživljenja biti u dženetskim ljepotama, nasuprot onim griješnicima koji će biti u patnjama, prženi, i u vatri okovani. A Allah, dž.š., kaže:

"Primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao." Prihvataće stanje koje je Allah, dž.š., odredio za njih, među dženetskim baščama i izvorima. Bogobojazni će to imati i uživati, jer će im to njihov Gospodar dati kao užitak, sreću i blaženstvo. A riječi Uzvišenog:

"...jer, oni su prije toga dobra djela činili", tj. u svom dunjalučkom životu, kao što kaže Allah Uzvišeni:

"Jedite i pijte, radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili." (69:24)

 

 

 

Iskoristimo bar dio noći za nafilu namaz

 

Svi smo mi ljudi a ljudi većinom kampanjski žive, kampanjski jedu, piju, spavaju, obilaze se i poštuju jedni druge. Svi mi uglavnom radimo stvari koje nam trenutno trebaju a odbacujemo i odgađamo za kasnije mnogo toga pa i vjeru, misleći i nadajući se da ćemo nekada imati više vremena da se maksimalno posvetimo namazu, pobožnosti, zikru, nafilama, sadaki, postu, zekatu i odlasku na hadž.

 

Uzvišeni Allah nam objašnjava šta je to dobro u njihovim djelima, u djelima pobožnjaka, pa kaže:

"Noću samo malo spavali", tj. rijetko kad bi prespavali noć, sve do sabaha, tako da ne bi obavili noćni namaz. Ovako smatra Mudžahid, kao i Katade, a Ibn-Abbas, r.a., kaže: "Ne bi bilo ni jedne noći, a da oni ne bi proveli i iskoristili bar nešto od nje." Kaže Zejd ibn Eslem: "Blago li se svakom onom ko se otme pospanosti i koji se boji Allaha kad god ustane." A kaže Abdullah ibn Selam, r.a.: /246/ "Kad je došao Poslanik, s.a.v.s., u Medinu, okupio se narod oko njega, pa ja sam bio jedan od njih, te kad sam vidio lice Poslanika, s.a.v.s., znao sam da to nije lice čovjeka koji laže. A prvo što sam čuo od njega bile su riječi: 'O ljudi, dijelite hranu sirotinji, pomažite i pazite rodbinu i širite selam, obavljajte noćni namaz kad svijet spava, pa ćete ući u Džennet, sigurni i spašeni.'" A Allah, dž.š., kaže:

"I u praskozorje oprost od grijeha molili", kao što kaže Uzvišeni u drugoj suri: "I koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili." (3:17)

 

 

 

Poslije namaza tražimo oprost i išćimo od Gospodara

 

S vremena na vrijeme čovjek zavapi svome Gopodaru, moleći Ga za pomoć, zaštitu i nafaku. Danas je mnogo takvih koji se obraćaju astrolozima, gatarama, iscjeliteljima i nadrihodžama da im oni kažu kako da izađu iz krize, tjeskobe, boleštinje i kako da im se berećet u  kući poveća. Čovjek mora isključivo od Boga dž.š. iskati pomoć a pomoć dolazi poslije iskanja oprosta.

 

A ako traženje oprosta bude u namazu, to je još bolje. Navodi se u vjerodostojnim izvorima od ashaba, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /247/ "Doista, Uzvišeni se Allah spušta svake noći na dunjalučko nebo gdje provodi posljednju trećinu noći i kaže: 'Ima li ko od pokajnika, pa da mu Ja oprostim; ima li ko od onih koji traže oprosta, pa da mu udovoljim; ima li neko da nešto traži, pa da mu se da ono što traži' - tako sve do pojave zore."

 

 

 

Ne odbijajmo one koji traže da im se udijeli

 

U svakom vremenu i zemanu imamo one koji prose, traže da im se pomogne jer nemaju od čega živjeti ili ne mogu platiti liječenje ili bolnicu. Ljudi pitaju kome je džaiz udijeliti i da li je grijeh nekoga vratiti sa vrata kada traži da mu se udijeli sadaka.

 

 Uzvišeni kaže:

"A u imecima njihovim bio je udio i za onog koji prosi i za onog koji ne prosi (pa mu je uskraćeno)." Nakon što je Uzvišeni Allah upisao klanjače, pohvalio ih je isto tako i zbog zekata, dobročinstva i održavanja rodbinskih veza, pa kaže Uzvišeni:

"A u imecima njihovim bio je udio...", tj. određeni dio koji treba podijeliti onima koji traže i koji su potrebni. Što se tiče onoga koji traži pomoć, on je poznat po tome što počinje sa traženjem i ima pravo (hak), kao što prenosi Imam Ahmed od Huseina ibn Alije, r.a., koji kaže da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /248/ "Onaj koji prosi ima svoj hak, makar došao i na konju." Ovaj hadis navodi i Ebu-Davud prenoseći ga od Sufijana es-Sevrija. Što se tiče mahruma, ka`u Ibn-Abbas, r.a., i drugi: "To su oni koji nemaju udjela pri raspodjeli u islamu, znači ne dobivaju dio iz državne blagajne, niti imaju bilo kakvo zanimanje kojim bi se prehranili." A kaže Majka vjernika: "To je onaj ko ima potrebu, kojem je neophodno pomoći da olakša sebi zaradu." Kaže Ed-Dahhak: "To je osoba koja bilo šta da posjeduje to i izgubi."

 

 

 

Dokazi o stvaranju za one koji razmišljaju

 

Čovjek je razumno biće. Allah mam je podario pamet da mislimo i analiziramo sebe i sve što nas okružuje. Zato se Uzvišeni Halik u Kur'ani Kerimu obraća »onima koji pameti imaju«, »razumom obdarenim«, »onima koji znaju«….

 

A riječi Uzvišenog:

"Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju", tj. u tome su znakovi koji ukazuju na veličinu njihovog Stvoritelja, ogromnu Njegovu snagu, koja se ispoljava u razvoju raznih vrsta biljaka i životinja, dolina i planina, pustinja, rijeka i mora, te šarolikosti ljudi, u njihovim jezicima i bojama kože. A formirao je i uskladio njihove želje i mogućnosti, tako da nema nikakvog nesklada u razumijevanju, pokretima, sreći i nesreći. Sve ostalo što je formirano smješteno je, svaki dio, i najmanji djelić, na mjesto gdje i treba. I zbog toga kaže Uzvišeni:

"A i u vama samima, zar ne vidite." Katade smatra: "Ko god da razmisli o svom vlastitom stvaranju, na koji je način stvoren, uvjeriće se da mu je svaki dio tijela stvoren za ibadet." Zatim kaže Uzvišeni:

"A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava." Znači, to je kiša, ona je opskrba sa neba i Džennet što vam se obećava. A Allah, dž.š., kaže:

"I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!" Zaklinje se Uzvišeni Svojim Plemenitim Bićem o onome što je obećao njima u vezi sa Sudnjim danom, proživljenjem, nagradama i kaznama da će se neizbježno dogoditi. To je Istina kojoj se ne može pobjeći, u koju ne treba sumnjati, kao što ne sumnjate u svoj govor kad govorite. Mu'az, r.a., imao bi običaj da, kada govori o nečemu, svome sagovorniku kaže: "To je istina, kao što je istina da si ti sad ovdje."

 

Molimo Te Gospodaru naš, da nas učiniš od onih koji će voljeti namaz i da nam svaki namaz bude odgajatelj, učini da poslije svakog namaza budemo bolji roditelji, komšije i ljudi.  Amin!


Literatura:  Tefsir Ibni KesirNoviji postovi | Stariji postovi

RODNA GRUDA
<< 10/2016 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


domaća literatura
NE ZASTIDI SE
Nemoj se nikada zastidjeti svoje majke i njenih dimija! Ne stidi se bosanske sinije, ni bošče iz svoga djetinjstva, tevsije demirlije, bakrenog abdesnog ibrika, đuguma! Ne stidi se nanine sehare, niti svoje iz djetinjstva avlije, ni kuće čardaklije.
Ne stidi se naših tijesnih šefteli sokaka i osunčanih cvijetnih bosanskih čaršija. Ne stidi se i pamti babine tihe eglene i nanine šarene šamije; djedove žute hadžijske abanije. Ne stidi se ni amidžinog crvenog, u desno naherenog, fesa.
Nikada se ne zastidi avlijskog prošća i tarabe, žutog u avliji duda, drvenog ahara i kućnog mutvaka.
Ne zastidi se sestrine suze kada te je ispraćala u Hrvatsku, Sloveniju, Ameriku i Australiju.
To je, Allahov robe, tvoja dimenzija, tvoj ukras i biser, tvoje blago. To je ono što nam je ostalo od naših pradjedova, dobrih Bošnjana.
Ne zastidi se, Božiji robe, strinine rešedije, nutme, halebije, gurabije, ćetenije, kvrguše, kljukuše, dilje, sutlije, pelteta i zerdeta! To je, Bošnjo, tvoja koda, kojom te je Uzvišeni označio i odredio, zacrtao ti sudbinu da se rodiš u najljepšoj zemlji i đulistanu dunjalučkom, u Zemlji Bosni.
Ne zastidi se, Bošnjo, dajdžinih šalvara kada ih obuče i krene u svoju mahalsku džamiju. Te šalvare su dio tebe, a i ti si dio njih. Iz šalvara si i ti izašao. I nikad se ne nasmij kada ugledaš Bošnju da ih je obukao. Znaj dobro, šalvare jesu dio tebe i ti si dio njih, iz njih si izašao.
Ne zaboravi, Bošnjo, u dalekom svijetu, na cvijeće naše; zambak, sabljicu, hadžibeg, kalanfir (karanfil), majčinu dušicu, bosiljak, sekaik... Pokraj tog cvijeća si uvijek prolazio vraćajući se sa puta, dolazeći u svoju avliju iz džamije, škole, njive, dolazeći poslije igre sa djecom na livadi...
To cvijeće te je uvijek dočekivalo pored avlijske staze, ograđeno okrečenim kamenjem, a svojim mirisima ti je iskazivalo najljepšu dobrodošlicu.
Ne zaboravi, Allahov insanu, gdje god bio, šta god bio, ma koliko se trudio da nekome ugodiš i da se prilagodiš, uvijek ćeš biti ono što i jesi, Bošnjo i Musliman.
Ako je to tako, a jest sigurno, onda ne daj nipošto ono što si dobio u amanet od Dragog Allaha i naših dobrih djedova; dobrih, lijepih i ponosnih Bošnjana. Čuvaj svoju vjeru Islam, vatan Bosnu i naše lijepe običaje, drage, bosanske adete.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
..........................
MOJ BABO
Moj babo...
Kakva gordost i poštovanje izvire iz te dvije riječi. Babo, ta riječ mi miriše sabahskim ezanom kada smo zajedno, babo i ja, ruku pod ruku, išli u našu džamiju. Babo, to je sinonim za moje djetinjstvo. Babino izgaranje i težak posao, samo da bi nama komad hljeba brižno priskrbio.
Kada izgovorim riječ Babo, pred očima vidim izlizan očev kaput i zakrpljene pantole, pogrbljena leđa i bijeli somun koji pruža nama djeci vraćajući se iz čaršije. Babo, to je lice puno briga izbrazdano sa bezbroj bora, koje za nas uvijek nađe topao osmijeh i utjehu.
Moj babo je imao rješenja za sva životna pitanja i probleme. Uz njega me ničega nije bilo strah. Moj babo, kada ujutro kahne, ja znam da će mama opet napraviti doručak; da ćemo svi zajedno sjesti za sofru da se jagmimo za pogaču, čorbu, grah, pitu, pekmez iz tanjira i kiselo mlijeko u čaši.
Moj babo, kada progovori, ja znam da će nešto veliko reči o životu na ovom dunjaluku, o mojoj školi, o mom rahmetli djedu. Kada on govori, mi svi moramo da ga slušamo. Kamo sreće da sam više zapamtio babinih mudrosti, pa da ih sada kao biser sipam svojim jaranima i da se time dičim i ponosim.
Velim vam da je moj babo bio najveći i najmudriji čovjek u mom životu. Kada bi on krenuo sa mnom u njivu, dok sam bio mali, ja sam za njim morao sve trčati. Imao je, brate, veliki korak. Kada bih se trčeći umorio, babo bi me stavio na svoja ramena, tako da sam tada bio najveće dijete. U tom položaju sam osjetio da sam babi važan. I bio sam ponosan.
Moj babo je svakome pomagao; i prosjaku i bogatašu, i učenom i neznalici, i starijim i djeci i insanu i hajvanu. Samo, nije nikada znao pomoći sebi. Danas ga tek razumijem. Sada znam zašto je imao izlizan kaput i pantole, ispranu, vehdu košulju i iznosane kundure i opanke.
Moj babo je veliki čovjek. On je znao zašto to čini. Nije ga zbog toga bilo stid i nije zato bio žalostan. Moj babo je to radio za svoj evlad , za svoju dragu djecu, jer nije htio da postanu »dronje«. On je nama često govorio:
»Nemojte biti dronje.« Moj babo je ulagao u nas kao svaki dobri babo. Želio je da mu se djeca ne napate u životu. On nas je slao u škole i zato mu velika hvala.
Dragi moji ahbabi, ne zaboravljajte dobrotu naših baba, sjećajte ih se, i živih i mrtvih, jer nije šala imati babu koji je sve dao za tebe, da te izvede na selamet.
Upamet!
.............
TETKE
Tetka je babina sestra ili sestra od majke. Tetka može odigrati veliku ulogu u našem djetinjstvu. Tetka može da čuva bratiće i sestriće, da ih voda za ručice, da im kupuje slatkiše i da im pere i kuha.
Tetka je bila u našim dječijim očima velika ličnost koja se često puta znala postaviti u našu odbranu i spasiti nas nekada od batina i od naših vlastitih roditelja.
Tetka je milostivna prema bratićima i sestrićima, bar je večina takvih tetaka, mada ima i drugačijih tetaka koje su poznate kao zloće.
Međutim, tetke su nas znale koristiti i u svoje "poslove", kada su bile cure i ašikovale mi smo im tada znali biti kuriri, pismonoše i čuvari.
Divno je imati tetku, osobito ako nam nije živa naša majka. Zato, kada dolazimo svojim kućama i vraćamo se povremeno u rodni kraj, među prvim koje ćemo posjetiti i sa hedijama darovati neka budu i naše tetke. A za ljubav prema njima bićemo inšaAllah nagrađeni.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
...........
TERAVIJE, SIJELA...
Ah, dragi moji, teravije su moja posebna radost i veselje. Mi omladinci bi sa posebnim veseljem iščekivali trenutak kada će naš mujezin zaučiti svečani salavat, i to ne običan, nego onaj teravijski. On je za nas, momke, značio još jedno veselje više. O djevojkama i djevojčurcima ne bih ni govorio. Teravija je za njih bila prilika da se što bolje obuku u ono najljepše što imaju, počevši od dimija i mahrama na glavi, do kundura i drugih ukrasa.
Bože dagi, što su one živjele za teraviju. One su željele da se dopadnu kojem našem momku, koji će doći te večeri iz našeg, jal' susjednog džemata. To nije važno. Uglavnom, teravija je bila prilika za cure da se pokažu i prikažu.
U toku dana, za vrijeme posta, tekle su pripreme i dogovori o tome gdje će se održati sijelo poslije teravije; u kojoj, odnosno u čijoj kući. Djevojke su pozivale sijeldžije u kuću, za koju se dogovore, da se te ramazanske večeri sijeli.
Veselje i čast je bilo da te pozove domaćin sijela te večeri. Znao se tačno ceremonijal sijela i glavne šaljivdžije koje će uveseljavati skup. Bilo je ašikluka tih večeri, zimskih i dugih. Ašikluka i šala je bilo napretek. Igralo se sudije i džandara, slušale se pjesme sa ploča i kaseta, šalilo se.
Bilo je to, uglavnom, islamsko sijelo gdje se znala granica dozvoljenog u druženju. Stariji domaćini iz te kuće su, uglavnom te večeri, odlazili na drugo sijelo; a omladina, njihova djeca, dobro su odigrala ulogu domaćina.
Na brčanskom i čelićkom području na sijelima se obavezno gostilo, pored uobičajene hrane, i onim po čemu je naš kraj poznat. To su bile suhe šljive, orasi, jabuke, suhe kruške (čitavice), kokice... A posebno specifično za zimska sijela je bilo pravljenje ćetenije.
Ćetenija je slatko spravljano od uagđenog šećera, jal' pekmeza. Poslije se dugo miješa sa pečenim brašnom, pa se dobije masa koja, ukusom podsjeća na karamele. Ćetenija se morala praviti u posebno hladnim noćima i po posebnom receptu. Ćetenija se morala nanijetiti na nečiju gustu i dugu bradu. U mom kraju se obično nanijetilo na bradu hodže Brođe iz Broda kod Brčkog, da bi ispala baš takva, kao njegova gusta i bijela brada.
Poslije uvodnog pripravljanja slijedilo je kajišanje i hlađenje ćetenije u tevsiji, koja se morala iznijeti vani na hladnoću i mjesečinu, u noći. Momci, koji nisu bili pozvani na sijelo; a znali su u kojoj je kući sijelo, iz osvete što nisu pozvani, često su znali da se potiho prikradu i ukradu tevsiju sa ćetenijom. Tako je bio uzalud sav trud djevojački.
Bojim se da su ta vremena prošlost u mom kraju, a u mom životu sigurno jesu. To jeste prošlost, jer današnja omladina više voli izaći u diskaće i prljave kafane; više vole to, nego sjesti i promuhabetiti na sijelu u domaćoj atmosferi i očuvati stare adete i običaje.
Zato mi se često puta otme uzdah: "Đe ste stare ramazanske noći?"
Đe je sevdah, đe su ašikluci?!
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
...........
ALKOHOL I DROGA.....
»Kada Allah htjedne da uništi jedno mjesto, dopusti da se pojavi blud i nemoral u njemu.« (Hadis)
Čini mi se da nikada nije bilo teže biti roditelj i starati se o svome evladu, kao danas, u ovome vaktu. Naša država Bosna je bila jedna od teritorijalnih jedinica, bivše nam domovine, a meni se čini da je izvukla najdeblji kraj, i da je trenutno u najtežoj situaciji. Bosna jeste država, ali kao da i nije, jer je sve u njoj nekako neodređeno i nedorečeno. Bosna ima granice, a kao da ih i nejma. Vlast ima, a ona kao da i ne postoji,, jer naša policija nejma pravo po svojoj volji, haman ni promet regulisati, a dahbetile, bez najave, kontrolisati vozače automobila. Svaku kontrolu mora prije vremena najaviti i objaviti preko medija.
Kad je riječ o našim "medijima", o njima bi se moglo nadugo i naširoko govoriti.
Bosna svoje medije ima, i nejma. Mediji su većinom pod nečijim patronatom, ili su do krajnjih granica komercijalizirani i privatizirani, i na taj način okrenuti sami sebi.
U tom i takvom svekolikom haosu po Bosni su nikli razni kafići, restorani, diskaći, a u njima, svoje mjesto pod suncem, našle su razne "zvijezde", "pjevači", i "izvođači" tzv. folk muzike. Svakodnevno i svakonoćno se po tim "restoranima" organizuju naki nastupi, neka takmičenja za izbor "misice, "mistera" i sličnih ujdurmi i petljanija.
A droga...
Droga se sadi i prodaje i u najzabačenijim selima.
A o prostituciji i podvodačima, da i ne govorim.
Vjera se suzbija i marginalizira svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Ono malo preostalih naših adeta koji su proistekli iz 500-godišnje naše pripadnosti islamu potiskuje se i označuje kao nešto zaostalo, dok se, u isto vrijeme, promiče slobodno i, do krajnjih granica, ogoljeno iživljavanje, uz grubo odbacivanje naše svijetle tradicije.
Ono malo trijeznih roditelja, koji žele svoju djecu sačuvati od alkohola, droge i svih oblika pokvarenosti, biva razapeto između želje da djecu odgoje u vjeri i nastojanja da svoj evlad-djecu iškoluju, uz bojazan da se kroz školu ne otuđe i iskvare.
Opće poznato je da svako selo ima po jednu kahvanu kojoj su njihove gazde dale zvučna imena uz obavezan predznak "restoran".
U tim "restoranima" naša djeca često ostaju do ranih jutarnjih sati. A pivo, vino, i ostali haram, piju haman svi, uključujući i naše domaćice, žene. To je bilo nezamislivo u Bosni prije agresije.
Oni, koji bi morali o tim negativnim pojavama govoriti i biti najglasniji, "mudro" šute jer svako se boji za svoju kožu i svoje korito, a alkohol se prodaje i u brojnim "trgovinama" i "prodavnicama" i to na svakom ćosku i uglu, kako kome paše da izgovori.
Ako čovjek hoće biti patriota i neće kupovati uvozna piva, vino i rakiju, tu uvijek postoji alternativna zamjena za slične domaće proizvode.
"Kupuj domaće", i propadaj na domaći način, a na svoj račun.
Ma koga je briga za našu djecu i omladinu.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
............
SOFRE.....
Sofra je bošča ili čarsaf koji se prostire na pod, ćilim ili tepih u sobi i sa te sofre se jede, objeduje, ruča ili iftari... Sofra se može prostrijeti na zemlju, može se servirati na siniji, ili na stolovima. Prava sofra se uvijek sterala, a jelo se sjedeći na koljenima, ili bar jednim podavijenim koljenom.
Sofre mogu biti domaće, kućne, porodične, bogataške sofre, sirotinjske sofre, iftarske sofre, sofre uglednika i dostojanstvenika, sofre ahbaba i prijatelja, mevludske, svadbene, poslovne, pilavske, pohođanske,a mogu biti i dječije.
Na sve sofre se posebno zove, osim na porodičnu sofru. Tamo su nas majka i babo jednom pozvali, onda kada smo progovorili. Pokazali su nam gdje je sofra. I od tada mi znamo, a da se ne zovemo, gdje nam je mjesto za sofrom.
Na sve druge sofre, osim majčine i babine sofre, moraš dobiti poziv i znati gdje ti je mjesto.
Kod nas Bošnjaka i muslimana, odavno već postoje sofre i zna se redoslijed kod sjedanja i pristajanja za sofru. Tako imamo sofru političara, za koju prije izbora ima mjesta za svakoga, a poslije samo za odabrane.
Imamo još sofru pisaca i književnika, sofru glumaca i umjetnika, sofru biznismena i privatnika, sofru uleme i sofru islamske zajednice.
Neke sofradžije imaju bujruma u sve sofre, neki ne bi došli u svaku sofru i kada bi ih pozvali, a nekima nije dozvoljeno da miješaju sofre.
Obično su sve te sofre jedan zatvoreni krug za sitnu raju, mada i među tim velikim soframa ima još sofri koje se steru posebno, i to su vjerovatno nove sofre i sofrice, samo ih treba dobro proučiti i ako ti, ne daj Bože, ustreba, da ne moraš odmah tražiti mjesta i gurati se za velikom sofrom.
Sofre su naša Bošnjačka i muslimanska realnost i pred tim soframa ne treba zatvarati oči.
Eto naprimjer, da bi došao do nekog našeg bošnjačkog političkog ili vjerskog vođe, treba ti bezbroj sofrica proći, ako budeš imao sreće. A obavezno ti se na kraju ispriječe kuhari, mali ili veliki, i konačno te zaustavi glavni starješina u jemek sobi, koji je, ko biva šef te jemek-odaje u kojoj se stere sofra i koji kaže: »Ne može dalje...«
E, kad se sjetim Sire, historije Poslanikova života, i Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i kazivanja, da je do Poslanika mogao svako doći, i siromah, i prosjak, i bogat, i car; a da Poslanik nije pravio razliku, zaboli me namah želudac.
Za Poslanikovu sofru si mogao doći, a da se ne najavljuješ. Mogao si biti saslušan, nasavjetovan i veseo otići kući, istog dana. Kod Omera r.a., nije bilo šefa kabineta, šefa protokola, tajnika, sekretara, kod Omera r.a., si isti dan mogao biti lijepo dočekan i primljen.
Sofra je lijepa naša, bošnjačka i muslimanska, tradicija; samo smo od te sofre napravili pregrade, tarabe, pa nam današnja sofra dođe više kao smetnja druženju i obilascima.
A nekad je sofra bila za druženje i širenje ljubavi među ljudima, rodbinom, a o imanu i islamu, da i ne govorimo.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ

MUSAFIRHANA

pođahkad čatišem
Dzemat Slovenj Gradec
Sarajevo-x.com
Bosnjaci.net
NUR o islamu i životu
Bosanski jezik
Kozarački kuhar
Vražićani
Neretva
Abdullahova Avlija
Salahudinov blog
Medzlis islamske zajednice Foca
Medzlis islamske zajednice Cajnice
Portal Bosanski Novi-Urije
Tatarija-Vrazici
Vrazicke Novine-Vrazici News

vražićki stanak


odakle mi navraćate

LJUŠTILJE,
Evo mene opet. Probudim se jutros i naumpade mi moje selo. Nije ovo sadašnje selo, puno kafića i "restorana", nego jedno selo iz mog djetinjstva, selo iz moga sna. Jer moje djetinjstvo je i bilo samo jedan kratki san, a u tom snu mi prolijeću slike, i to sve u boji, koje me do srca diraju. Ja bih da one duže ostanu, da ih polahko listam, isčitavam, slažem, sortiram i o njima razmišljam, ali one kao da hoće pobjeći, ne stignem ih čestito ni pogledati.
Zato i sjedoh, dragi moji, da uhvatim te moje slike koje mi još dolaze. Hoću da ih uokvirim i smjestim u neki prostor, u neku kutiju, hoću da ih zapišem, da mi ne pobjegnu.
Helem nejse. Sjetim se ljuštilja i svega što je vezano za žito, njivu i sijela. A to mi je, još uvijek, nekako slatko i tijesno priraslo za srce. Naši dobri seljani su sijali kukuruz, okopavali ga i brali sa oljuštinom, onom što se savija oko klipa kukuruza, što ga zagrli. Cilj je bio da se branje kukuruza što prije obavi i da se kukuruz dopremi kući. Kukuruz se prvo brao u sepete, pletene od ljeskovog cijepanog drveta. Iz sepeta bi se istresao u košiće koji su bili ugrađeni na volovska kola. Kada bi se košić napunio, a u njega bi moglo stati odprilike devet-deset sepeta kukuruza, onda bi se to vozilo kući.
Poslije bi se obrano žito(kukuruz) istresao na avliju, ako je bilo lijepo vrijeme, a ako nije, onda bi se žito istresalo u predsoblje kuće. Rod kukuruza bi se mjerio u sepetima. Tako su seljani u razgovoru pričali da im je ove godine dobro rodilo žito, imao sam deset sepeta, drugi bi imao dvanaest, treći petnaest, i tako redom.
Kada bi se žito dovuklo iz njive, zakazalo bi se sijelo koje su zvali ljuštilje, jer se te večeri ljuštilo žito, skidala se oljuština sa klipa kukuruza. Najbolje je za domaćina da je imao odraslu djecu, sina, jal' kćerku, a najbolje je da su momak ili cura. Oni bi sazvali sijelo momaka i cura u kojem bi moglo biti i odraslih parova i pojedinaca. Domaćin kuće, ili omladina iz te kuće, pobrinuli bi se za hranu uz perušanje, odnosno uz ljuštilje.
Svaki momak i cura su bili počašćeni pozivom na to sijelo, koje je bilo ustvari radno, jer se radilo do dugo u noć. Znalo se ko će biti glavni šaljivdžija, znači, znalo se ko će uveseljavati sijeldžije, znalo se ko će nositi sepete na tavan, u žitni košić ili u hambar. To su radili vrijedni i jaki momci. Znalo se isto tako ko će lijepo zapjevati od večernjih gostiju na ljuštiljama. Domaćin se pobrinuo ponekad, pa je na kraju ljuštilja zasvirala i harmonika, tambura ili frula. To je bila posebna draž ljuštilja.
Međutim, to nije bilo ništa naspram skrivenog ašikovanja na tim sijelima, zvanim ljuštilje. Sjedilo bi se oko kamare žita (kukuruza). Na jednoj strani su sjedili momci, a sa druge strane djevojke i pokoja mati prisutnih cura. Stari djedo ili nana bi bi bili zaduženi oko furune, ako je bilo hladno, da lože vatru, ili da spremaju kakve đakonije i poslastice. Obično su pečeni krompiri ili ćurta, bundeva (bijela masirača).
Koliko su te duge večeri skrile tajnih i obećavajućih pogleda momaka i cura; koliko je samo uzdaha škripa sepeta prekrila, to se nikada neće saznati. Posebno je bilo veselje i ushićenje za momka kome je djevojka ponudila da odlomi vršak kukuruza. To je bila i najava da ga je cura begenisala. Eh, što se momak ponosio i "rakolio" poslije toga.
Na tom sijelu se saznalo ko u selu s kijem ašikuje; ko će se udati, a ko oženiti. Sve novosti u tom džematu su pretresene te noći. Koliko se puta izlazilo u vedru jesensku noć; koliko je samo majki kroz pendžer pazilo kako joj se kćerka ponaša pred kućom te noći. Kada bi se stariji malo povukli u sobe da klanjaju, ili se odmore od posla, omladina bi to iskoristila za razne vragolije. Guralo se, namigivalo, premještalo za kamarom kukuruza, a završavalo bi se gađanjem klipovima kukuruza, koji su nekada znali napraviti i čvorugu na glavi.
Mi mlađi smo to samo pratili i registrovali, a nismo se smjeli plaho miješati.
Od umora i dugog sijela, često sam, u onoj toploj oljuštini, i zaspao. Kada bi se probudio, sijelo je još trajalo, samo bi se broj ljuštilja nešto smanjio. Brzo sam se hvatao za uši, jer su nam naši stari govorili da se čuvamo uholoža(uloža), jer kao, mogle bi nam se zavući u uši i onda nam "ući u mozak", »gluho bilo«, kuku nama.
Stariji su, nas djecu, tjerali da idemo kući i tamo spavamo, jer nam valja sutra u školu. Ma, ko bi nas otjerao i ko bi propustio ljuštilje? Ni za živu glavu. Rekli bismo da nam se ne spava i još bismo više usjali onim svojim okicama, da nam šta ne bi promaklo.
Šta ćete, bila su to lijepa vremena. Šteta što je sve to iza nas.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
..............
BOSNOLJUBLJE,
Bosna, jedna država, imade na brdovitom Balkanu. Bosnu čine, pored rijeka i planina, jezera i dolina, i ljudi, njeni državljani, da li u Bosni živeći, ili po svijetu raštrkani, svi su oni bosanski narod. Bosna se treba voljeti, jer nam je država Bosna druga mati. O Bosni su spjevane pjesme, i to one pjesničke, sa književnom podlogom i one narodne i novokomponovane.
Bosnu i ne moraš voljeti, ali za njom sigurno čezneš i vehneš. I u nju, svoju Bosnu, htio-ne htio, moraš kad-tad doći, da li u autu svom, ili u sanduku mrtvačkom.
Danas je Bosna nešto drugo, nego što je bila prije 1000 godina. Drugačija je od one prije 500 godina, a posve se izmjenila poslije agresije od 1992. do 1995. godine
U Bosni žive naši roditelji, naša braća i sestre, amidže i amidžinice, dajdže i dajdžinice, tetke i bliža i dalja rodbina. U našoj Bosni žive i djeca naša, da li sa oba roditelja, sa jednim, ili bez ijednog roditelja.
U Bosni našoj žive i ljudi, koji nisu posla, pravog zaposlenja, doživjeli i vidjeli više od deset godina. U Bosni je dosta sirotinje, nevoljnika, prosjaka, beskućnika, bolesnika, jetima i starih i bespomoćnih ljudi.
U našoj domovini ima puno omladine koja bi rado završila srednju školu, upisala fakultet, ali ne može. Nejma para, nejma novca... Svi su oni dio naše Bosne. Zato, drage Bošnje i Bošnjakinje, vi koji ste rasuti po bijelom svijetu, kada primite svoje plate, ostavite mjesečno bar jednu marku, dolar, franak, funtu, euro, za našu bosansku mladost, stare i iznemogle, sirotinju našu u Bosni, a taj sakupljeni novac ponesite u Bosnu. Tamo nekog svog rođaka obradujte, obrišite neku suzu sa lica mladog insana bosanskog, kupite mu nešto, jer smo svi dužni to učiniti.
I nemojte se pravdati da je tamo gdje živite sve skupo i da i tamo ne pada novac sa neba. Može se uštedjeti od igranke, koncerata Halidovih, Dininih, Cecinih, Draganinih i inih...
Može se uštedjeti od bespotrebnih telefonskih razgovora, šminke i modiranja i izlazaka u restorane.
Bosna traži one, što je vole. Naš narod čeka na našu omladinu iz dijaspore i očekuje naše bosnoljublje.
Pomozimo Bosnu i narod u Bosni!
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
............
BABIN ZIMSKI
KAPUT I BAJRAM..
Eh, nekadašnji Bajrami su bili življi, veseliji, tanahniji, ponosniji, bogatiji, treperavi, sevdisavi, mirišljavi, slatki i zanosni u isčekivanju bajramskog jutra.
Upravo sada, dok kahvenišem sa svojom hanumom i djecom, sjetih se atmosfere i ambijenta u kojem sam odrastao, čekao i dočekivao sve svoje Bajrame. Bajram je dolazio tiho u moju mahalu i naš džemat. Prvo je započinjao ramazan, pa se nestrpljivo isčekivale teravije u našoj džamiji, pa jagma nas, mahalske djece, da zauzmemo bolje mjesto u saffu na mahfilu džamije naše.
Nisam nikad ni pomišljao da uđem u donji dio džamije, jer sam znao da je to mjesto rezervisano za starije i ozbiljne ljude.
Poslije smo čekali prvi mevlud u džamiji za 17. dan ramazana. Mevlud je učila mektebska omladina, a ja sam im bio zavidan što nisam u njihovoj grupi, da nastupim pred džematom te večeri.
Poslije Lejletul kadra znalo se da je Bajram blizu, a najviše me je radovalo to što ću dobiti poklone, pare ili kakav odjevni predmet za taj praznik.
Na bajaramsko jutro smo se svi okupali u našem hamandžiku. Prvo djeca i mlađi, a onda stariji, i to sve po redu i tabijatu. Mama nam je za Bajram oprala odjeću i lijepo složila, da se sama odjeća ispegla ispod neke haljinke ili težih predmeta. Rahmetli nana je iz sehare vadila toga jutra nekakav poseban miris koji je čuvala i sve nas namirisala. Neki od braće i sestara su tog jutra morali u školu, a neki su propustili nastavu i išli na Bajram-namaz.
Nakon klanjanja Bajram-namaza, letio sam kući i čekao da se babo vrati sa djedovog mezara, pored kojeg je malo posjedio, učeći mu Ja'sin i fatihu.
Kad bi babo ušao u kuću, svi bismo mu poljubili ruku i čestitali mu Bajram. To bismo uradili i majci i nani. A mi djeca, stisnuli bismo jedni drugima ruke uz bajramsko čestitanje. Bili smo sretni i zbog poklona.
Babo nam je uvijek davao nešto siće u novcu, mati neki keks i bombone, a nana rahatluk.
Poslije bajramskog ručka, koji je bio bogat hranom, mati nam je obično davala safun da odnesemo strini Beginici. Mi odemo, poljubimo strinu u ruku, čestitamo joj Bajram i predamo safun, hediju. Baš je strina Beginica, većini moje braće i sestara, bila baba i vezala nam pupak kada smo se rodili.
Na prvi dan Bajrama su krenule bajramske zvanice, pozivi u komšiluku, užoj i daljoj rodbini.
Na Bajram se pozivalo i staro i mlado. Jelo se i pilo sve najbolje što se imalo u kući na tim ručkovima i večerama bajramskim.
Meni, kao djetetu, je samo jedno smetalo u tim svečanim bajramskim trenucima.
Bilo me je stid babinog zimskog kaputa, koji nije bio očuvan i nov, kao u nekih naših rođaka i komšija. Znao sam ja da babo nekada zaradi para prodajom nekog sijena, žitarica ili voća i povrća, ali mi je bilo krivo što nikako neće malo bolje da se obuče, da potroši koji dinar na sebe.
Danas, dok sjedimi i kahvenišem, misli mi odlutaše do mog babe, a pred oči mi izađe njegov kaput i skromna odjeća. Suze same krenuše.
Mogao je otac kupiti i sebi kaput, ali je čuvao nama.
Grdna rano, moj babo je mogao kupiti bolju odjeću, i sebi i materi našoj rahmetli, ali nije htio da nas djecu zakine u nečemu što smo mi morali imati dok smo rasli i jedrali, bujali i išli iz razreda u razred, učeći i praveći kroz školu svoje prve korake u život.
Neka je rahmet svim našim dobrim babama, majkama, djedovima, didovima, nanama, braći, sestrama, amidžama, dajdžama, strinama i svima onima koji su nas odgajali, hranili, sjetovali, a koji ovog bajramskog jutra leže negdje, ili na nekom od naših mezarja širom dunjaluka.
Upamet.
Nijaz SALKIĆ
.............

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
913043

Powered by Blogger.ba

site statistics