NIKADA NE ZABORAVI HOLOKAUST I GENOCID U BOSNI I SREBRENICI

RODNA GRUDA

Najljepši je na svijetu svoj rodni kraj

09.03.2009.

ŠAHINE PRIČE – O KETENU I RUČICANJU

Nijaz SALKIĆ

Keten ili konoplja je bila industrijska biljka od koje se najviše tkalo sukno, odjevni predmeti i užad. Današnji naraštaji su skoro zaboravili naše stare običaje pri kojima su naši djedovi i nene provodili većinu svog vremena.

 

Sav njivski posao koji nimalo nije bio lahak, naši stari predniki, dobri Bošnjani i Bošnjanke su te poslove oplemenili sa sijelima, prelima, ljuštiljama, komiljama, žetelicama, kosidbama i ostalim tadašnjim običajima.


Naša vrijedna Šaha Murtić se pokušala sjetiti svoje mladosti i običaja koji su vladali među tadašnjim dobrim Bošnjanima u lijepoj i ponositoj Bosanskoj Krajini.


08.03.2009.

USAĆINJENO IRENDE

Nijaz SALKIĆ

Aman jada i goleme tuge, kriza pokucala na svačija vrata. Hajde što se obična raja usukala i usaćinila, al' viđaj ti onih landohana, i oni zakukali na sav glas. Haberi stižu sa svih strana o kuknjavi bogatuna i zatvaranju fabrika. Bilesim je jedan »Švabo« kidiso na sebe, kažu upuco se od straha jer se prepo siromašluka i bijede.

      

        Vozajući se na posao u svom benzin fijakeru, slušam na radijonu jednog ilumli čojka kojeg je onaj što mu je dao mikrofon pod nos, lipo nazvao doktorom. Kaže ovaj doktor da su mloge države pred bankrotom. I još besjedi ovaj  da su njeki landohani izirendali svoje državne hazne dotle, da je haman džabe one hazne mandaliti mazijom kada u njima  nema  čak ni prebijenog krajcara.

 

         Evo ovdi kod naske više niko nije pametan pa da rekne doklen će ova kriza ići i kada ćemo na zdrave noge stati. Lipi moj brete, otpušćaju se radnici priko mjere. Mloga preduzeća su ošla na doboš a hićmet je radnika na čekanju nječega, niko viš' ne zna čega. Jedino se jošte trgovine otvaraju i zatvaraju, a  sa kamarama robe trgovci šta će, ne znaju. Evo kako čujem da narod ametice obolijeva na živcima. Da je to sve, većem mloge ljude napopale njake čudne boleštinje kojima nejma lijeka, ili je iladž za njihaka belćim skup, pa su mlogi iodilamili i ne traže lijeka, većem sjede u svojim sobama i duraju doklen mogu.

 

          Govori se jošte da su i oni landohani po preduzećima smanjili trbuhe. Jedni trče da smršaju a drugi od sikiracije počeli kopniti i vehnuti. Jedino onima u velikim i jakim preduzećima, vladi i parlamentu, kojima para ionako redovno kapa radili oni ili ne, jednako rastu trbusi. Narod dura i šuti, doklen će niko ne zna. Čuju se svakojake priče, od onih da je kijamet blizu pa do takvih, da je »Ramo izduro i veće belaje, pa če i ovaj feterat«.

      

           Sjećam se svoga djeda koji mi je govorio, 'dijete, ako moraš danas potrošiti jedan dinar, nemoj ga potrošiti cijelog, većem samo pola dinara, a drugu polovicu prišparaj za sutra!'. Nješto kontam i velim, lahko je djede prije bilo kad su bili dinari i nije bila vaka skupoća a nije bilo ovijeh eura ni kućnih troškova i uplatnica. Nejma moj djedo više kusura ni siće, danas se traže velike novčanice a sve što se ima i nejma, je butum na karticama i računima.


         Svako se je danas usaćinio i samo nješto konta i sa sobom priča. Kakav je haufli vakat došo,  haman će se hrana, kahva, duhan i ostalo početi ponovo mjeriti na zlatarski kantar. Vrata od stanova i kuća su već davno zamandaljena. U bogatih su ograde oko avlija ionako od jake mazije, a kod ostalih je mazija na srcima i dušama. Njekada se vršio iskat sa grijesima prezaduženih duša ,a danas iskat čine poreznici i istjerivači dugova od žive, uboge sirotinje.


         Dragi moji, nejma više veselja i pjesme, šala i humora. Život nam je postao humor a sa siromasima se već odavno svi šale.  Dotle je došlo da moderni faraoni od nas šprdačinu čine.

 

Upamet!

 

 ___________________________________

 

Riječnik manje poznatih riječi:

 

Ametice, ametom, (hametice), hametom) adv. (ar.) sasvim, potpuno, listom, odreda, sve. – pomriješe ljudi »ametice«, »Marva crkava ametice« (Vuk, Rječnik); »ametom potučeni«, potučeni potpuno, do nogu.

 

Čak i čak adv. (tur.) daleko, sve do. – u ob. gov: »Otišao je čak do tamo«, »Došla mu voda čak do koljena«

<tur. cak' »daleko,sve do«.

 

Erendati, irendati, strugati krompir, suhi sir ili što drugo na irende, erendu (kuhinjski ribež)

< renda, irenda, erende (per.) kuhinjski strug za struganje krompira, krompira, jabuka itd.

 

Iskat, - ata m (ar.) jedna vrsta milostinje koja se dijeli sirotinji za dušu umrloga (podušje), pošto se najprije provede procedura tz. Devr, dever. < tur. iskat < ar. Isqat, bukvalno (oboriti, ukinuti«.

 

Kamara l  (lat.) 1. hrpa, gomila. – » a sasuli ječam na kamaru« (M. H.  III 244).2. soba , klijet – »Od ponoći Mari na kamari: /, »Viknu cura do neba se čuje , /kamo l' neće u kamari <Turci« (Vuk V 540, VII 17).

<tur. kamara > lat. Kamera »soba, odjeljenje, komora«.

 

Lahdohanluk  m (per..-tur.) lijenost.  < tur. lenduhalik »krupnoća, debljina«. Lendohan (lendoan) m (pers.) lijenčina. – Kako će se žene suhoručice, lendohani i delendžije, vječito sjediti na gvozdenim usijanim stolicama« (Zembilj III 18) <  tur. lenduha  »veoma krupan, veoma debeo čovjek« < pers. lendha

 

Mazija f (pers. ili franc.) 1. čelik, nado – na kapiji vrata od čelika, / preko vrata mandal od mazije« (Vuk VII 96)

 

Nadurati, trpeći nešto nadvladati, pobijediti, izdržati. Od tur. durmak stajati, podnositi, trajati, čekati.

 

Iladž,  lijek

 

Kusur m (ar.) sitni novac koji se vraća onom koji nešto plaća krupnim novcem. – »Ja gdje pijem, kusura ne tražim« (M.H. III 536); »Pava njemu veli krčmarica: /  Stani brate da ti kusur vratim!« (M.H. IV 380).

 

2.      pogreška propust < tur. kusur < ar. Qusur  i kusur.

 

Saćin, adj. (ar.) 1. miran tih.

2. »saćin se učiniti«, umiriti se, utišati se. – »Pa se vojska saćin učinila, / Sva pospala vojska u Kosovu« (Petran, 392): »Kad četvrti danak nastupi, / puška im se saćin učinila« (K. H. II 379). < tur. sakin < ar. Sakin »miran«.

V. usaćiniti se.  


07.03.2009.

SJEĆANJE NA NAJDRAŽE OSOBE

Nijaz SALKIĆ

Bila je subota  7.  mart 2009. godine. Vozeći se prema Koroškoj primijetih živost na ulicama i pred prodavnicama cvijeća. Djeca i muževi su užurbano vršili pripreme da svojim mamicama i dragim ženskim osobama pokupuju cvijeće za sutrašnji dan žena. Dan je bio sunčan, vjetrovit i prohladan. Poslije vjeronauke u Slovenj Gradcu krenuh u Prevalje da sa porodicom i brojnim rođacima i prijateljima obilježimo tužno sjećanje na rahmetli Naima Hadžića. Mali Naim je bio u veselju, nestašlucima i volji za životom  posve različito dijete. Volio je sve što vole njegovi vršnjaci a sve što je želio i volio, volio je i želio na drugačiji i posve svoj način. Svaki radni dan je odlazio u svoj razred i svoju osnovnu školu u rodnim Prevaljama. Zato je njegovo preseljenje sa ovog svijeta bio veliki šok i iznenađenje za sve njegove drugare iz razreda. Svi drugari iz razreda su mu napisali posebno pismo sjećanja i predali njegovim roditeljima Sejadu i Almedini Hadžić. Posebno mi je bilo teško sjećanje na malog Naima kojeg sam pratio u njegovom odrastanju sve od male bebe kojoj sam učio akiku, dovu pri sunećenju, pa se potom s njim družio na mevludima koje su priređivali njegovi did Esad, majka Fatima, babo Sejad i mama Alemedina. Mališan je bio i redovan učenik na vjeronauci na koju je s veseljem dolazio svakog petka u Slovenj Gradec. Ovim malim uvodom želio sam da malo rasvijetlim portret malog a velikog insana Naima, kojeg se samo po lijepom sjećam u momentima kada o njemu  razmišljam ovih dana.U kući na Prevaljama se okupilo mnoštvo rodbine, komšija, poznanika i prijatelja ove čestite porodice Hadžić. Did Esad i majka Fatima su maksuz doputovali iz Crvarevca kod Velike Kladuše da prisustvuju tevhidu rođenom unuku.
Svako od ove čestite famelije ima nekog prijatelja, ima ih i babo Sejad, mama Almedina, amidža Nedžad, drugi did Idriz i majka Karla. Iako velika i prostrana, kuća se začas ispunila do zadnjeg mjesta. Bilo je naroda od svuda  a najviše iz Bosne, Slovenije i Austrije. Najprije se klanjao podne namaz poslije kojeg je ovdašnji imam održao kraći vazu nasihat a zatim je proučen kelimei tevhid. Bilo je suza od prisutnih a najviše od roditelja i bliže rodbine. Pošto su ovakva okupljanja tradicija naša bošnjačka, moram napomenuti da je dobro što se kuća ispuni projateljima i dostovima jer  se na taj način priskače upomoć žalujućim i s njima dijeli tuga i žalost.

Tevhid malom Naimu je bio i u Crvarevcu 28. februara na kome se okupila rodbina i prijatelji  iz ovog dijele Bosne i Hercegovine. Nije džabe davno kazano: 'Drvo se na drvo naslanja a čovjek na čovjeka'. Prijatelji i služe zato da se nađu pri ruci, u tuzi i nevolji. Molim Dragog i Uzvišenog Gospodara Allaha s.v.t.a., da Naima smjesti u džennetsko naselje gdje će dočekati svoje roditelje.

 

06.03.2009.

SVI SE REDOM VESELJAŠE… AKIKA

SVI SE REDOM VESELJAŠE…

 

 


Akiku je u kući svog sina organizovao čestiti djedo Fadil Omerović i njegova vrijedna hanuma. Prilikom Akike proučen je ezan na desno i ikamet na lijevo uho unuka Armana.

Dovom  je završeno ovo mubarek druženje i okupljanje rodbine i prijatelja  Djed i nena vole podjednako svu svoju djecu, snahe i unuke i brinu se da sve bude na vrijeme i u redu. O slozi ove porodice zna se već dugo i čuje nadaleko.

 

Evo kako je bilo na akiki njihovog unuka Armana.

 

 

 

 

Da se još jednom podsjetimo o tome, šta je to akika?

 

 

Akika je zalog za novorođenčeRekao je Poslanik, a. s.: "Za (život) svakog novorođenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa" (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).Akika je klanje kurbana povodom rođenja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrđuju riječi Aiše, r. a.: "Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega". El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.Propisanost akikeSmisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sačuva život i zdravlje djeteta.

 Akika je sunnet za djetetove staratelje koju su u mogućnosti.Za akiku važe propisi kurbana u pogledu starosne dobi, nepostojanja mahane i podjele, izuzev što pri klanju akike nije dozvoljeno udruživanje (jer govece i deva mogu vrijediti kao kurban za sedam osoba, ukoliko su se one udružile).Starosna dob kurbanaAko se kolje ovca, kurban mora biti star najmanje godinu dana. Koza i goveče moraju imati po dvije godine ili približno toliko, a deva četiri godine. Kurban ne smije imati mahanu koja bi umanjila vrijednost mesa. Ne smije biti hrom niti bolestan, niti suviše mršav.
Ona ovca koja se, iz bilo kojih razloga, ne bi mogla zaklati u kurban, ne može se zaklati ni kao akika.

 Šta se uči prilikom klanja akike?Uči se dova: ALLAHUMME MINKE VE ILEJKE AKIKA FULAN, na osnovu hadisa koji prenosi Bejheki, čiji je lanac prenosilaca dobar. Navodi se od Aiše, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., kad je klao akiku za Hasana i Husejna, rekao: "Recite: 'BISMILLAH, ALLAHUMME LEKE VE ILEJKE AKIKA FULAN".

 Podjela mesaMustehab je meso akike, kao i meso kurbana podijeliti na tri dijela:
jedan dio ostaviti za ukućane,
jedan dio podijeliti kao sadaku siromasima i
jedan dio pokloniti prijateljima i komšijama.

 Koliko se ovaca kolje za dječaka, a koliko za djevojčicu?Malikijski pravnici smatraju da je bolje zaklati po jednu ovcu za dječaka i za djevojčicu na što ukazuje hadis koji prenosi Ibn-Abbas u kome se govori da je Poslanik, s. a. v. s., zaklao po jednu ovcu Hasanu i Husejnu (hadis bilježe Ebu-Davud i Nesai). To je, po njima, najrazumnije i najlakše. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da se za dječaka kolju dvije ovce, a za djevojčicu jedna, na što ukazuju rijeci Aiše, r. a.: "Za dječaka dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca" (hadis bilježe Ahmed i Tirmizi).


Najbolje je da se za dječaka zakolju dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca. Prenosi se da je Ummu Kerzi el-Ka'ba rekla: "Cula sam da Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: 'Za dječaka se kolju dvije ovce približnih godina i da su slicne, a za djevojčicu jedna ovca'".Mustehab je da se akika kolje sedmi dan po rođenju djeteta, ako postoji mogućnost za to, ili četrnaesti ili dvadeset prvi dan po rođenju. Ako ne postoji mogućnost, onda se akika može zaklati bilo koji dan. U hadisu koji prenosi Bejheki navodi se vrijeme klanja akike: "Akika se kolje sedmi ili četrnaesti ili dvadeset prvi dan po rođenju

djeteta".
Nadijevanje imenaSunnet je novorođenčetu izabrati lijepo ime, na što ukazuje hadis: "Bit ćete prozvani na Sudnjem danu po svojim imenima, po imenima očeva svojih. Nadijevajte lijepa imena!" (hadis bilježi Ebu-Davud.)

 Dozvoljeno je nadijevanje više imena od jednog.

 
Šišanje dječije koseSunnet je obrijati (ošišati) dječaku kosu i podijeliti sadaku u težini dječije kose (ukoliko za to postoji mogucnost). Dokaz za ovo je hadis koji bilježe Ahmed i Tirmizi od Ibn-Abbasa da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., zaklao jednu ovcu za Hasana, rekavši Fatimi, r. a.: "Fatima, obrij (ošišaj) mu glavu i udijeli sadaku siromasima u težini kose". Izvagali su kosu, a njena težina je iznosila u vrijednosti jednog dirhema ili nekoliko dirhema.

 


Kad je rijec o brijanju djecije glave, treba napomenuti da je to mustehab (po nekim ucenjacima sunnet) samo za mušku djecu, a ne i žensku. Mekruh je obrijati kosu ženskog djeteta.

 Učenje

Učenje ezana i ikameta Sunnet je proučiti ezan na desno uho novorođenčeta, a ikamet na lijevo uho, kako bi prvo što dijete čuje bilo Allahovo ime.

Islamski učenjaci kažu da je, kad se rodi, novorođenčetu lijepo na desno uho proučiti ezan, a na lijevo ikamet u želji da ga Allah sačuva od džinske vještice (Ummus-sibjan). U tom smislu se prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., rekao: "Kome se rodi dijete, pa mu na desno uho prouci ezan, a na lijevo ikamet, neće mu nauditi vještica (Ummus-sibjan)".

 Učenje dovaSunnet je proučiti na desno uho novorodenceta sljedecu dovu: INNI EIZUHA BIKE VE ZURIJETUHA MINEŠ-ŠEJTANIR-RADžIM.


Pored ezana, ikameta i dove, sunnet je proučiti djetetu na desno uho nešto iz Kur'ana, koji god se žele ajeti, a Ibn-Rezin u svom "Musnedu" bilježi da je Poslanik, s. a. v. s., učio suru Ihlas na desno uho novorodenčeta.06.03.2009.

NALJEPŠE BOSANSKE BALADE - KAD JE KUGA MOSTAR POHODILA

Kad je kuga Mostar pohodila,

jedno mlado ropče umorila,

gospoja mu smrcu zatajala,

u svoj ga je hajat pokopala.

Al' se smrca zatajat' ne može:

razbolje se Ajka Seferova,

jauklija Bahtijareviću.

Kad to čuo Bahtijareviću,

on uzima sedefli tamburu,

pa on ode Ajki pod pendžere.

Sitno kuca Bahtijareviću,

sitno kuca, jasno popijeva:

"Ko mi prvi na muštuluk dođe,

da je Ajku boli prebolila,

dao bih mu stotinu dukata!"

U to doba Kumrija robinja,

u to doba, na baštenska vrata.

"Jam' tamburu, Bahtijareviću,

jam' tamburu, ostala ti pusta,

kano đerđef Ajke Seferove,

Ajku ti je svijet prom'jenila!"

To je njemu vrlo mučno bilo,

tamburom je o tle udario,

pa se sprema Ajki na dženazu.

Staše Ajku u mezar spušćati,

zavikaše hodže i hadžije:

"Ko je Ajki prvi ašik bio,

nek je dođe u mezar spustiti!"

Primače se Bahtijareviću:

ispade mu srma jagluk vezen.

Progovara Bahtijareviću:

"Truhni, vehni, moj vezen jagluče,

truhnu ruke koje su te vezle,

sitni zubi što konce trgahu,

medna usta što žice brojahu!"


05.03.2009.

I TO JE BOSNA - SANDŽAK DIO 1.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

 

SANDŽAK

 

Porijeklo i historija

PORIJEKLO I HISTORIJA– Bošnjaci Sandžaka su južnoslovenskog porijekla i predstavljaju dio jedinstvenog nacionalnog korpusa sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine. Bošnjaci, kao i drugi narodi Balkana, nastali su miješanjem doseljenih slavenskih plemena sa zatečenim stanovništvom na Balkanu i drugim narodima koji su u narednim stoljećima živjeli u Bosni i bili tokom vremena asimilirani.Državni embrion koji je nastao u gornjem i srednjem toku rijeke Bosne postepeno se širio na susjedne oblasti. Srednjovjekovnom bosanskom državom vlada dinastija Kotromanića čiji su najznačajniji predstvnici bili Ban Kulin (1180-1204), Stjepan II Kotromanić (1314-1353) koji je udvostručio teritoriju bosanske države i svojevremeno najmoćniji južnoslovenski vladar Tvrtko I Kotromanić (1353-1391) koji se sa ponosom tituliše kao „kralj Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja''. Već od 1373. godine veći dio današnjeg Sandžaka se nalazi u sastavu bosanske države.Bosansko kraljevstvo 1463. godine osvajaju Osmanlije, a Hercegovinu 1482. godine.
U periodu od 1455. do 1465.godine područje Novopazarskog sandžaka je ušlo u sastav Osmanlijskog carstva, kao dio Bosanskog sandžaka, a od XVI stoljeća Bosanskog pašaluka. Bosanski sandžak se dijelio na vilajete, a jedan od njih je bio Novopazarski vilajet.Najznamenitija ličnost ovoga vremena je osnivač Novog Pazara Isa-beg Ishaković.


Sve do 1877. godine Novopazarski sandžak je bio šesti, najistočniji sandžak Bosanskog pašaluka. Osmanlijsko carstvo u strahu od mogućnosti da pri okupaciji Bosne i Hercegovine Austro-Ugarska može okupirati i Novopazarski sandžak, odvaja Sandžak od Bosne i pripaja ga noformiranom Kosovskom vilajetu u čijem sastavu ostaje sve do Balkanskih ratova.

 


Balkanski ratovi i Sandžak


Poslije Balkanskih ratova karta Balkana se mijenja. Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ulaze u sastav Kraljevine Srbije.

 

 

Bošnjaci Sandžaka veliki junaci

 

Tokom svjetskih ratova, Prvog i Drugog, Bošnjaci su učestvovali kao vojnici u sastavu vojske Kraljevine Srbije i partizanskih jedinica. U Prvom svjetskom ratu su se istakli pri junačkoj odbrani Beograda 1915.godine. Kao đurumlije – dobrovoljci su slati na rusko-tursko ratište. Većina njih je izginula na frontu u Galiciji. U Drugom svjetskom ratu u okviru antifašističkog otpora i posebno 37. sandžačke divizije učestvovalo je oko 15.000 Bošnjaka.

 

 

Lukavost dušmanska i cijepanje SandžakaPo završetku Drugog svjetskog rata teritorija Sandžaka je podjeljena između Republike Srbije i Republike Crne Gore. Zbog toga, i nakon ukidanja školstva na bosanskom jeziku, u čitavom XX stoljeću zabilježeno je iseljavanje bošnjačkog stanovništva u Tursku, Ameriku i druge zapadnoevropske zemlje.

 

 

Sandžački jezik i pismoJEZIK Bošnjaka je bosanski. Jezičko nasljeđe sandžačkih Bošnjaka vezuje se za najkarakterističnije osobine bosanskog jezika kao što su raširena upotreba turcizama i suglasnika h. Najpoznatiji pisani dokument bosanskog jezika je Povelja Kulina Bana iz XII stoljeća.

PISMO Bošnjaka od perioda austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine je latinica.


U bosanskoj kulturnoj historiji značajnu i nezaobilaznu ulogu imalo je bosansko srednjevjekovno pismo bosančica (bosanska brzopisna ćirilica) i arebica, tj. arapsko pismo prilagođeno glasovnim potrebama bosanskoga jezika.

 

 

Vjera u BošnjakaVJERA Bošnjaka je islam. Tokom srednjeg vijeka stanovništvo Bosne je pripadalo najvećim dijelom Crkvi bosanskoj čiji su vjernici poznati pod imenom bogumili ili patareni, i dijelom katoličkoj i pravoslavnoj crkvi. Dolaskom Osmanlija pokoreno stanovništvo je bilo izloženo procesu islamizacije. Vjerska tolerancija Osmanlija i izvjesne sličnosti bogumilstva sa islamom su bile od presudnog značaja u procesu masovnog primanja islama od strane „dobrih Bošnjana''.

Islamsko učenje je izloženo u svetoj knjizi muslimana Kur'anu, koji je ujedno i zbornik islamskih vjerskih obreda i zakona. Uz Kur'an značajan oslonac islamske vjere čini hadiska tradicija ili predaja, odnosno obavjest o postupcima ili izrekama poslednjeg Božijeg poslanika Muhameda i njegovih drugova (ashaba).

Pripadnici islama svoje vjerske obaveze izvršavaju ili u svojim domovima ili u sakralnim objektima: džamijama, mesdžidima (omanje džamije najčešće bez minareta i mimbera), derviškim tekijama ili na otvorenom prostoru, na tzv. musalama.

 

 

Nacionalni i vjerski prazniciNACIONALNI BLAGDANI su Ramazanski i Kurban-bajram kao tradicionalni narodni blagdani, 11. maj Dan bošnjačke nacionalne zastave, 20. novembar Dan ZAVNOSA ili Sandžaka i 11. juli kao Dan sjećanja.


 Tekst preuzeo sa: http://mojsandzak.blogspot.com


Nastaviće se!

 

 

05.03.2009.

KAKO SU TO RADILI NAŠI STARI - U NAJMU


Nijaz SALKIĆ


U NAJMU

 

Bosanska Krajina je specifičan kraj u zemlji Bosni. To je vatan Muje i Halila, Hrnjica i junaka.


U starom vaktu i zemanu, malo se koristila mehanizacija a većinom se uzajmalo i išlo u  najam po sistemu "danas kod tebe, sutra kod mene".


Šaha je i ovog puta ispričala svoje viđenje nekadašnjeg seoskog života u našoj prelijepoj Bosanskoj Krajini.


04.03.2009.

ŽIVOTNA SVAKODNEV(N)ICA

Nijaz SALKIĆ

 

 OD DANAS DO SUTRA

 

     Vjerovatno posmatrate i opažate ljude i dešavanja oko sebe. Svaki dan me neko iznenadi a najviše razočara. Čuo sam od starih lhufi da se u njihovom vaktu puno zborilo o suši, gladi, nestašici i svakojakom nejmanju. Ljudi su o svemu tome eglenisali, ali ne ovoliko kao danas nisu kukumakali i jadili. Recesija je noviji izum ekonomista i đeridli insana. Prvi spomen recesije je bio kada se ona prije 70 godina spomenula i zahvatila Ameriku.

     Helem nejse, narod je ovih dana s punim pravom zakukao i našao se u behutu. Kako i ne bi, skupoća je uzela maha a najskuplje je doći do radnog mjesta. Svega danas ima u izobilju a zdravlja, živaca, sabura, pameti i para najmanje. Ustvari para ima, (ko ima) ali ne dovoljno za sve ono što nejmamo, želimo imati ili na brzinu dokučiti.

     Imali ili nejmali, život nam itako klizi sudbinskom strminom. Neki bremzaju saburom, drugi kukaju i krive sve redom, a treći izgubljeno stoje i čekaju neko čudo da se desi. Hodajući i besjedeći sa svojim akranima, komšijama, ahbabima i džematlijama, dokučih da smo mi svi odrasla i velika djeca. Volimo se igrati, svakog zadirkivati i izazivati, ljudima se podsmjehivati i veseliti svačijem jadu i čemeru. Svako bi drugom našao zakrpu ali sebi i svojoj porodici, mahanu ili prigovor  niti u snu dozvolio ne bi.

     Život nije tek jedan slučajan dar o kome ne treba voditi brige i sikiracije. Pametan čovjek će danonoćno o sebi misliti i premišljati kako dalje i dokle će se stići. Jerbo, sigurno mi nismo tek tako postali i bome nikako nismo slučajno tu gdje jesmo. U svakom našem koraku ima neka svrhovitost, poruka i ibret, samo trebamo malo zastati, staviti prst na čelo i svakodnevne poruke prokontati.

 

       Allah dž.š. nam o tome govori i u Kur'anu, kada opisuje svrhu života na ovom svijetu: «Život na ovom svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je, uistinu, Kuća vječna!» (Gafir:39)

Zato svako od nas treba da je svjestan, da boravak na ovome svijetu je veoma kratkoga vijeka i da je on samo jedna stanica, do konačnog boravišta na onome svijetu, kao što je to rekao poznati učenjak Hasan el-Basri u svojoj čuvenoj izreci: «O sine Ademov,ti nisi ništa drugo do odreðen broj dana. Kada god proðe jedan dan, prošao je i dio tebe.

 

      Zato, budi svjestan da si samo putnik koji svaki dan presjeda s jedne na drugu jahalicu; s jahalice noći na jahalicu dana i sa jahalice dana na jahalicu noći, dok te ne donesu i ne predaju onom svijetu. Pa ima li, onda, čovječe, iko u većoj opasnosti od tebe?!»

 

     Dakle neka svako od nas zna da je samo obični prolaznik na ovome svijetu i neka se raduje susretu sa svojim Gospodarem, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da je najpametniji vjernik onaj koji se prisjeća smrti, kao što nam to prenosi 'Abdullah b. Omer, r.a, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, bio upitan: «Ko su, Allahov Poslaniče, najpametniji vjernici?».  Odgovorio je: «Oni koji  se najčešće prisjećaju  smrti i koji su za nju najspremniji, oni su najpametniji!» (Hadis bilježi Ibn Madže u svom Sunenu)


Upamet!

 

21.02.2009.

U HLADU HADISA – IZVODI IZ RIJADUS - SALIHINA. DIO 14.


Priredio: Nijaz SALKIĆ


Čuvanje djela (ustrajnost pri njima)

 

Omer b. Hattab, r.a., prenosi i kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko zaspi i ne prouči svoje učenje koje praktikuje svaku vecer ili samo jednog njegovog dijela, pa ga prouči između sabaha i podne-namaza, piše mu se kao da ga je proučio noću." (Muslim)

 

Abdullah b. Amr b. As, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Abdullahu, Allahov robe, nemoj biti kao onaj koji počne klanjati noćni namaz (salatul-lejl), pa ga ostavi." (Muttefekun alejhi)

 

Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: "Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., propustio noćni namaz zbog bolesti ili zbog čega drugog, onda bi u danu klanjao za to dvanaest rekata namaza." (Muslim)


 

Nastaviće se!


20.02.2009.

SVAČIJE BUDE I PROĐE

Nijaz SALKIĆ

 

Mnogo je nestrpljivih ljudi. Moderni čovjek previše očekuje od života ovog  kratkog, dunjalučkog. Armija mladih jedva čeka svojih 18 godina da navrši i kaže onima oko sebe, evo sad imam punoljetsvo. Haman bi time željeli iskazati i pokazati nervozu što njihovo odrastanje »predugo« traje.

 

Nikako nije  samo omladina nervozna, nestrpljive su generacije radnika, službenika, parlamentaraca, političara što rotacija i smjena generacija ne ide brže. Radnici bi da napreduju u platnim grupama, službenici bi da što prije postanu šefovi, parlamentarci da napreduju u vladu, a vladajuća elita da dobro unovče i iskoriste trenutnu poziciju.

 

U onom prošlom i hvala Bogu prohujalom sistemu, za napredovanje si morao biti »moralno podoban«, a to je značilo i totalnu poslušnost. Zato, ako si bio podoban, imao si sve mogućnosti u poslu, službi, a to je otvaralo lijepe dunjalučke mogućnosti.

 

Neko će reći Bogu hvala, nema više podobnih i nepodobnih, istina je, nema tih izraza ali imaju novokomponovani izrazi.  Danas su u upotrebi: poželjan kadar, nepoželjan, lojalan i nelojalan, odan i onaj koji ti ne paše u tvojoj političkoj i programskoj šemi, dakle, oni koji ne pušu u tvoju tikvu ostaće drugorazredni ljudi i vječito na margini svih događaja.

 

Znači, ništa se posebno nije promijenilo u ovoj novokomponovanoj i dugo očekivanoj »demokratiji«. Jerbo, ako hoćeš napredovati u poslu i karijeri, odmah se mora početi učiti lagati, dodvoravati, ulizivati, pretvarati, napamet smijati, potkupljivati, lobirati i zakupljivati medijski prostor, biti medijski prisutan, biti »IN«. Kazano jezikom uspješnih menadžera, moraš opet biti u centru pažnje, ne pitajući za cijenu. A sve to se mora dobro platiti, a cijena je velika, gube se ogromne količine novca, živaca, a često puta mnogi izgube ono najdragocjenije, obraz i poštenje.

Mi obični ljudi, smrtnici, koji sve to ne možemo pratiti novčano, a mnogi nismo vješti u tome moraćemo se pomiriti sa realnošću da ćemo do kraja svog ovozemaljskog života ostati mali, jednostavni i nezahtjevni ljudi.

Uostalom, ako malo pogledamo historiju i neke naše poznate savremenike koji su bili »poznati« i »ugledni« političari, estradne zvijezde, čiji su se dosijei otvorili i sa čijih je portreta skinuta prašina, uviđamo da su se mnogi od njih u svom usponu služili nečovječijim metodama, ubistvima, korupcijom i da su se prodavali za male i sitne  pare. U toj svojoj kratkotrajnoj karijeri su najčešće izgubili zauvijek obraz, poštenje i dostojanstvo.

 

Svi oni koji nestrpljivo čekaju da odrastu, moraju znati da će to i prebrzo doživjeti jer će ih ubrzo udariti »šljeme u tjeme«, ako ih već nije udarilo. Danas više nego ikad vrijeme brzo protiče i od djeteta brzo izraste domaćin kuće, od djevojčice žena i ozbiljna osoba, nosioc famelije, šef firme, profesor, ljekar, doktor nauka... Obazremo li se malo oko sebe, primjetićemo da smo u kratkom vremenu izgubili one najmilije naše djedove, očeve, majke koji su nam ugonili disciplinu u kući, a sada leže u nekom od našim mezarja.

 

Što se tiče ugleda, položaja i funkcija u društvu i pustih i onih realnih želja svakog insana, želje i nadanja su nam većinom ostvarena bar one  realne želje. Razmislimo dobro svako od nas, ponaosob, šta smo to na početku svojih mladalačkih dana u svojim maštanjima željeli i očekivali od svog života. Mislim da ako hoćemo biti realni, priznaćemo da je svako doživio i ostvario većinu svojih očekivanja.

 

Na kraju krajeva, ako nam smeta neko ko nam trenutno »zaklanja sunce«, »muti vodu«,  što nam iz velike blizine »vedri i oblači«, sjetimo sa da su od svih takvih silnika i bezbožnika u historiji bili mnogo jači, sposobniji i sa više znanja, bili pa nestali pa će i ovi današnji. Bolan ne bio, svačije bude i prođe.

 

Upamet!

 

19.02.2009.

BOSNOM JE LIJEPO PROĆI – DIO 2.
Nijaz SALKIĆ

 

Poslije popijene kahve ispratuše, dođe vrijeme kada se mora zahvaliti domaćinima na mertebetu i dočeku, te kazati od sveg srca alahimanet i dođite i vi nama.


Prolazeći pored jedne avlije začu se laveš svezanog bosanskog ćuke, kao da i on hoće da mi poželi sretan put. Rođaci me ispratiše do autobuske stanice a ja iskoristih priliku da vidim izvor bistre i opjevane rijeke Mošćanice, koja baš ovdje izvire. Imao sam samo toliko vakta da napravim nekoliko foto i video zapisa jer se autobus  oču iza krivine. Pružih ruku rođi Jakubu i krenuh prema čaršiji.
Na Kovačima kod mezarja svi napustismo autobus a pred nama se ukaza šeher u svoj svojoj ljepoti. Sa obje strane sokaka otvoreni dućani, a naprijed džamije  bliješte na jutarnjem hladnom suncu. 

 

Bilo je 10 sati, pa sam dva slobodna sahata upotrijebio za šetnju i razgledanje čaršije. Čaršija je samo jedna i ne zove se džabe Baš-čaršija. Na čaršiji je sve ama baš. Baš su im ćevapi, baš lepinje, baš kifle, baš bureci, baš sutlije, baš sirnice, baš limunade i salepi, baš kujundžije i kazandžije, baš zlatare i bezistani. Šetajući sokacima, novog posjetioca obenđija onaj žamor, glasovi omladine što ubrzano pričaju i smiju se neizvještačeno, zveket potpetica i zvuk strojeva što uvijek nešto imaju čeprkati, rovati i popravljati na čaršiji.

 

 

Kupih neke sitnice za fameliju i sa društvom svratismo u »Kuću sevdaha« na kahvu. Ova kuća je prostor gdje se insan zbilja prijatno i opušteno osjeća. Dok pijemo originalnu i kvalitetnu kahvu sa ozvučenja slušamo stare sevdalinke u izvođenju majstora sevdaha.U ovoj kući svako može pogledati i obići izložene eksponate u vidu najstarijih snimljenih gramofonskih ploča i drugih nosača zvuka iz najranijeg perioda snimanja ove vrste muzike. Sve je ovdje originalno, čak i momci i djevojke koji poslužuju u našoj narodnoj nošnji.

 
Podne namaz smo klanjali u punoj Gazi Husrev begovoj džamiji. Prije i poslije namaza sam mogao vidjeti mnoga poznata lica iz vremena moga školovanja u Sarajevu ili ljude iz politike, kulture, estrade ili privrede. Prošetali smo preko čuvene latinske ćupriju i zijaretili dragu Carevu džamiju, u čijem haremu leže mnoge poznate i drage osobe od gazija do alima. Treba doći u Sarajevo i obavezno obići pored ostalih i Carevu džamiju.

 


Došlo je vrijeme rastanka od prijestonice naše domovine. Nešto oko 4 sata poslije podne, kada je utorak bio podobro ostario, bismiletom ostavismo Sarajevo. Put nas je vodio ponovo kroz srednju Bosnu, dolinom piramida kroz bosanski grad Žepče, Maglaj, pored Tešnja do one iste džamije u Šijama, gdje klanjasmo akšam i jaciju. Bilo je hladno kada smo ponovo sjeli u auto i zaputili se prema Bosanskom Brodu. Nekako oko grada Novske upadosmo u pravu zimsku holuju. Skoro 30 kilometara vozili smo polahko, oko 50 km. na sahat. Tačno u  2 i 30 poslije pola noći stigoh kući. Nastupio je novi dan.  U novom danu, nova nafaka. Vesselam!


19.02.2009.

HAJKA I HAIKU

Nijaz SALKIĆ

 

Hajka je način lova prema kojoj goniči tjeraju divljač prema lovcima koji je skriveno čekaju. U upotrebi su i izrazi pogon i prigon. Hajka je oduvijek bila dobar način da se uspavana i dobro skrivana divljač istjera na čistinu. Danas je čistine puno a skrivanja malo, pa je i hajka mnogo ozbiljnija operacijia nego u stara vremena. U hajci se koriste specijalni psi pušteni s lanca koje njihove gazde usmjeravaju i huškaju na određene ciljeve i dobro odabrana mjesta. Kada gazda dadne znak zviždukom, znači da je hajka završena, tada se psi specijalci vraćaju u svoju bazu i čekaju daljne instrukcije (komande). Ti posebni psi specijalci su poznati pod imenom »Hrt« To je posebna pasmina psa, dugačkih tankih nogu. Oni ne love "na nos" već okom, a koriste se u evropskim zemljama u lovu i hajci na lisice i zečeve.

Pored glavešina u hajci, postoje i podređeni a to su hajkači. Hajkači su obično lovci ili njihovi pomoćnici koji pomažu u toj operaciji, zvanoj hajka, tako što provociraju divljač i progonjene, svojom drekom i galamom da se prepadnu, izgube razumno ponašanje, te izađu iz svojih skrovišta. Za operaciju »Hajka« je potrebno angažovati i animirati puno faktora i okupiti masu naroda. Da ne bi došlo do neželjenih posljedica po hajkače i nepotrebnih nesreća, hajkači se obilježe tajnim znakovima na odjeći a koriste i specijalni uzvik »Hop«, tim uzvikom  se  lovci i hajkači dozivaju i odzivaju u šumi da znaju gdje se nalaze jedan od drugoga.

Prilikom hajke otkriju se mnoga skrivališta koja se i ne traže a to su »Jazbine«. Iz jazbina obično istjeruju jazavce i lisice.  U lovu se još koristi i izraz Aport,  aportirati znači nešto donositi. Kada dobije tu komandu, tada ptičar pravilno donese odstrijeljenu divljač. Ptičari mogu biti podizači i donosači divljači. Aport je engleska riječ udomaćena u našem jeziku.

 

Hajke su nekada organizovane jedino onda kada su opasne životinje ugrožavale ljude ili njihov imetak. Danas hajku može započeti bilo ko, bilo zašto i bilo kada. Hajka se za dobre pare može i naručiti. Naručioci su  pojedinci ili različite grupacije ili udruženja. Hajka može krenuti od obične banalnosti ali ne treba zaboraviti da je hajka uvijek dobro isplanirana i promišljena akcija. Najčešći izgovor za hajku  je da su se vukovi previše namnožili i da kolju stoku i živinu ili postoji opasnost za društvo i širu okolinu. Hajka ne počinje dok se ne stvori medijska halabuka a da li je to sve istina što se iznosi uopće nije bitno i u momentu hajke se ne zna. Ako hajkač u hajci istjera i likvidira (vuka, medvjeda) postaje medijski junak a njegove slike i slika trofeja danima ne silaze sa medijskih ekrana i novinskih stupaca. Kada se hajkačka prašina slegne, tek se uvidi da su »lovci« i glavni protagonisti hajke ustvari bile obično  pjandure željne dobrog provoda, teferiča, jela i pića i dobre zarade. Ne treba zaboraviti da su hajke dobro plaćene narudžbe, od kojih se itekako može dobro profitirati i živjeti. To se vidi i golim okom, bez stavljanja prsta na čelo i dubokumnog noćnog premišljanja i razmišljanja.

 

Na slovo »H« počinje i riječ Haiku. Haiku je trostih a stihovi imaju redom približno 5, 7 i 5 slogova. Haiku bi trebao imati ukupno 12 do 20 slogova. Ne znam otkud im ideja da sve ide na tri, ali o tome ćemo drugi put.

 

Upamet!

18.02.2009.

BOSNOM JE LIJEPO PROĆI

Nijaz SALKIĆ

 

Ne znam da li još sjećate svojih prvih ašiklijskih koraka? Mi smo imali izvore sa kojih smo svakodnevno do kasnih sati nosili vodu za piće i kućne potrebe. Bilo je to vrijeme mojih dječačkih snova i očekivanja  Ako je na vodi bio neko koga sam begenisao nije bilo potrebe da me roditelji tjeraju na vodu, nosio sam vodu do iznemoglosti samo da vidim osobu koju volim. Bosna ti je, brajko moj, više od voljene drage, njoj letimo i hitimo kad god nam se ukaže prilika. Bosna je ljepotica, draga srcu a blizu duše, voli se neizmjerno i bez računa.

Kast mi  je bio da 16 dana a zadnjeg mjeseca kalendarske zime, ponovo posjetim i zijaret učinim državu, kraljevinu i republiku, vatan mojih mojih pradjedova, djedova i zemlju dragu opjevanu.
 

Bosanski Brod

 

Bosanski Brod je državna rafinerija odakle dobijamo naftne prerađevine. Bosanski Brod je ponos svakog Bosanca i Hercegovca, to je kapija naše države. Uđosmo u obećanu zemlju Bosnu i udahnusmo mubareć zrak koji nam u trenu povrati snagu i mi pravo odahnusmo.
Snijeg je zabijelio a zemlja pobijeljela baš kao i ovdašnji narod naš. Nije davno bilo kada su ovuda harali divljaci, pa se uzduž puta vide njihova (ne)djela i varvarski »potpisi«. Neka, kažem ja, doći će vrijeme ispostave računa koji će se kad tad morati platiti. »Radi kako hoćeš, ali nećeš dokle i koliko hoćeš«, kaže naša narodna.
 

Na ulazu na tešanjski hudud u džamiji u Šijama klanjasmo dnevni namaz. U »Kamenom zamku« ručasmo i nastavismo kroz srednji dio naše države jezditi prema našoj državnoj metropoli Sarajevu. Kako smo se približavali Alijinom  opsijedanom gradu raspoloženje je raslo. Oko 19 sati (sedam) naveče ugledasmo svjetla vječnog bosanskog grada, grada svih gradova. Dogovorismo se za smještaj. Ja sam odlučio da idem na konak rođaku u Faletiće iznad Vratnika.

 

 

U Faletićima na konaku

 

Uzeh taksi i poslije kakvih 15 minuta stigoh u ovo selo i zračnu banju iznad Sarajeva. Ovaj put me stade blizu 10 maraka. Rođaci me dočekaše lijepo, onako kako je to adet i terbijet naš bosanski i muslimanski.


Jakub i njegovi su prije živjeli u Boljakovom Potoku na Alipašinom mostu. Pametno su se i dobro odlućili da presele u ovaj rajski predio i perivoj kod izvora čiste i biserli rijeke Mošćanice. Poslije prijatne eglene, razmjene informacija i gotive koja priliči za ove rijetke prilike, krenuh na spavanje. Nijet sam imao klanjati sabah u ovdašnjoj džamiji.

 

 

Na sabahu

 


Nisam ove noći imao neki dobar san. Nekoliko puta sam se budio baš kao da sam imao strah da ne prespim na Bajram. U 5 i 15 sam ustadoh, abdestih se, namirisah i krenuh sa rođakom do obližnje džamije. Ovo je lijepa omanja džamija, ali brate pravo funkcionalna. Divljaci su i ovdje pirovali, zapalili su i porušili onu staru džamiju.
Kada su agresori otišli naš pitomi bosanski insan je ponovo uspravio džamiju da u njoj veliča Uzvišenog Rabba.Džamija ima grijanje, modernu abdesthanu, salu za društvene aktivnosti džematlija i knjižnicu, te lijepu mektebsku učionicu. Najljepše što ima ovaj džemat je mladi imam porijeklom iz Bratunca, inače iz famelije Salkić.

 


Klanjasmo sabah, poslije promuhabetismo uz kahvu i čaj i obiđosmo ovu lijepu džamiju. Sa rođakom se vratih njegovim bijelim dvorima na ranu eglenu i kahvu razgovorušu.

 

 

 

 

 


Nastaviće se!


16.02.2009.

U HLADU KUR'ANA -- UČENJE SURA EL-BEKARE I ALI IMRAN

U jednom hadisu Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Učite Kur’an jer će on, uistinu, na Sudnjem danu biti zagovarač i posrednik čije se posredovanje prihvata. Učite Zahrewejn – El-Bekare i Ali Imran, jer zaista će ove dvije sure na Sudnjem danu biti poput dva oblaka ili dva jata ptica raširenih krila, zauzimat će se za onoga ko ih je naučio. Učite suru El-Bekare jer njeno je učenje bereket, a zapostavljanje propast, i pred njom su sihirbazi nemoćni.

15.02.2009.

KAHVA NEKAD

Nijaz SALKIĆ

 

»Kahvu mi draga ispeci«, »Samo nek se  kahva pije, samo su neki od naslova pjesama ispjevanih o ovom crnom i popularnom napitku. Generacije su se rađale, rasle i stasale uz kahvene džezve, fildžane i ibrike. Sve je prolazilo a kahva se prenosila sa koljena na koljeno, sa generacije na generaciju.

 

Helem, danas je kahva nešto više od crne zagrijane tekućine. Ona je razlog za razgovor, dogovor, izgovor, pregovor i zaradu. Od proizvodnje, prodaje, prerade i pečenja kahve žive na  milione porodica i njihovih članova. Nije uvijek bilo dovoljno kahve za svakoga. Ona je u jednom vremenskom periodu bila đahtalno piće i napitak za odabrane.

 

Kako je to bilo u bliskoj prošlosti, po svom  terbijetu i običaju, kazuje nam naša Šaha u rubrici; »Šahine priče«. Šaha je sa svojim mužem više od 20 dana bila u gostima, i to ne bilo gdje, već lipo  u zemlji Danskoj. Evo njene priče o kahvi.


Upamet


 

15.02.2009.

SAMO ZA VAS IŠČITAVAMO STARE KNJIGE – DIO 24.

Priredio: Nijaz SALKIĆ


ANTUN HANGI  - ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA


Još malo o pozdravljanju i kulturi aga i begova


Ako putem prolazi kakova časna starina, kakav ugledni aga ili beg ili kakav viši dostojanstvenik, ne pozdravljaju ga kako se obično pozdravlja, nego pred njim ustaju i stoje bez riječi dok on kraj njih prolazi. Dok on prolazi, svima temena čini, a oni mu šuteći uzvraćaju i sjedaju na svoja mjesta. Isto tako ustaju pred njim kad on u kahvu ulazi ili iz kahve izlazi. Kada ovakova starina putem prolazi, uvijek je uz njega po jedan, a gdjekada po dva i više seiza.

On ide naprijed, a seizi iza njega odostrag: Sebi najde do deset momaka, Da ga služe i hodaju š njime. Ako takav čovjek jaši u svoj begluk među kmetove ili kuda drugud, jašu iza njega njegovi seizi. Za turske vlade jahali su za ovakovim ljudima u pristojnoj udaljenosti do zuba oboružani momci.
Carske namjesnike, paše, vezire, kajmakame, mutesarife i druge više činovnike pratili su kavazi, neka vrst turskog oružništva. Ako je kakav odličan čovjek po gradu hodao, bilo da se prošeće ili po poslu, nosili su njegovi ljudi za njim ne samo čibuk, nego i nargilu. Ako je on putem zaželio da zapali, oni bi mu prikučili čibuk i duhan zapalili. Što je gospodar bogatiji, to su mu i momci ljepše odjeveni.

 

„Odijelo momčim' pokrojio, Sve u srmi i u suhu zlatu. “

 

Isto tako, ako idu s njim i kakovi odlični, ali od njega mladi ljudi, ne idu s njim sasvim usporedo, nego malko iza njega zaostaju. I rođeni njegovi sinovi zaostaju za njim i govore samo onda ako ih je što upitao.  Ovdje moram priznati i osobito naglasiti da kod naših Muslimana mladost vrlo poštuje starost. Mladić uvijek ustaje pred starcem i govori samo onda ako ga je što upitao.

 

 

 

Bosanski muslimani ljube konje i oružje


puške i municija

 

Bosanski Muslimani vrlo ljube konje i oružje. Dobra puška i dobar konj miliji im je nego išta na svijetu. Zato nije ni čudo da je među njima bilo uvijek izvrsnih tufekčija, puškara. Puškarstvo je prije okupacije bilo jedan od prvih zanata u Bosni i Hercegovini i zato si u skoro svakom većem mjestu mogao naći dobrih puškara, koji su pravili ne samo štucove i šišane, nego i izvrsne male puške kao što su kubure, pećanke, zuje, arabinke i samokresi.


 


 Sve su puške i velike i male, vezli i okivali srebrom, srmom i zlatom. Radi toga bile su puške vrlo skupe. Par domaćih malih pušaka vrijedio je pet do deset dukata, a to je u ono doba bio velik novac. Osobito su na glasu bile sarajevske šišane. Izvrsne male puške pravio je Hasan Pečenković u selu Hotincu kod Bihaća, koji je neko vrijeme bio na glasu kao prvi tufekdžija u Bosni. Koje htio da ima osobito dobru pušku, a mogao je da je plati, naručio bi je iz Albanije, iz tzv. Arnautluka. Te su puške bile mnogo bolje od bosanskih, a zvali su ih arnautkinje. I arnautkinje su bile izvezene srebrom, srmom i zlatom. Jedna arnautkinja vrijedila je petnaest do dvadeset dukata.


 

 

Sve su puške punili sječenim olovom, olovnim kuglicama i tzv. sindžirlijama. Sindžirlije su dvije kuglice koje su bile spojene malim lančićem, sindžirom i odatle im ime. Sve su puške nabijali sprijeda, ali su imali i otraguša. Na svakoj pušci, koju su sprijeda nabijali, bila je gvozdena šipka koja je s prednje strane bila uza cijev pričvršćena, a upotrebljavali su je da njom kod nabijanja zgnivaju zrnje i barut u pušci. Za nabijanje malih pušaka imali su arbije. Arbije su gvozdeni ili drveni štapići, nešto dulji od puščanih cijevi, a debeli taman da u cijev pristanu. Gornji kraj arbije, dakle onaj koji su u ruci držali dok su puške nabijali, okončavao je okruglom, četvero ili šesterouglatom glavicom, koja je također bila izvezena srebrom, srmom i zlatom.

Osobito su zgodno bile udešene gvozdene arbije jer su u njima bile utaknute male mašice, kojima su žeru prihvaćali, da vatru nalože ili da pripale lulu ili cigaretu. Kod takovih arbija bio je držak arbije ujedno i držak mašica. Skoro sve male puške bile su na kremen. Oganj na kremenu, to jest ono mjesto gdje se puška potprašuje, bio je obično srmom izvezen. Cijevi na, malim puškama bile su dosta dugačke, obično do dva pedlja, a nekada i dulje. Od dugih pušaka bile su najpoznatije šišane i štučovi. Velike puške nosili su na kajišima preko ramena, a male su zaticali za bensilahe ili potpašaje. Bensilahi su načinjeni od crne, žute ili crvene kože, a imaju pet do šest kožnih pregradaka. Bensilahe zapinju sponama nad desnim kukom tako da čvrsto uz tijelo pristaju. 

bensilah. noževi i kubure

 

Osim malih pušaka nosili su za bensilasima duge noževe i razne sitnije stvari, koje su često trebali, a napose kresivo i peškire kojima su si iza abdesta ruke otirali. Bensilahe nijesu ozdola isprešivali, a to zato da kroz kožne pregratke mogu zadjeti kubure i duge noževe. Da im noževi, a osobito takozvane bjelouške kod hodanja ili jahanja ne smetaju i da čvrsto uz tijelo pristaju, nosili su na lijevoj strani bensilaha odebeo kajiš, dug oko jedan pedalj. Taj je kajiš bio dvostruk, pa kada bi naš čovjek zadjeo nož za bensilah, pazio je da vrh korica zatakne među ona dva kajiša.

 

 Noževe dijele na bičake i bjelouške. Bičaci su odulji, vrlo oštri i šiljati noževi kojima su rezali meso i druga jela. Bjelouške su vrlo dugi noževi od najfinije mazije, čelika, a držak im je od bijele kosti, sličan uhu, i odatle mu ime. Noževe su zaticali u drvene korice. Te su korice bile izvana, počevši od šiljka pa do preko polovice, opšivene crnom kožom, a od polovice pa do balčaka okovane žutim limom. Bogatiji i imućniji ljudi imali su korice okovane u srmali ili srebrene, a nekada i u pozlaćene limove.sablje i puške ostraguše

 

Osim pušaka i noževa nosili su odličniji ljudi i viši činovnici, osobito kada su polazili u lov ili na dalji put, dugačke, prema dnu nešto zavinute sablje, takozvane pale, koje su im preko ramena na kajišu niz bedro visjele. I pale su bile izvezene srebrom, srmom ili zlatom i zato vrlo skupe. Oni koji su imali puške otraguše pasali su uz bensilahe silahe.

Silahi su posudice u kojima su držali fišeke. U svakom silahu bilo je po deset fišeka. Vrlo oboružan čovjek mogao je da ponese četiri silaha, dakle četrdeset fišeka. Odmali pokraj silaha bila je čanta, u kojoj su držali krpe umočene u zejtin, kojima su čistili šišane i štucove. Silasi su bili načinjeni od tvrde kože ili od srme ili srebra. Oni koji su bili načinjeni od kože bili su četverouglati, a oni od srme ili srebra okrugli.

 

 

Osim svega toga nosili su o desnom bedru naprašluke od roga, koji su bili sa tri tanka lančića uz bensilah prikopčani. U naprašnicima bio je fini banu kojim su punili ili, kako narod kaže, potprašivali voljicu na ognju kremenjače. Bezi, age i odlični ji građani ni jesu po gradu nosili drugog oružja osim jedne, najviše dvije male puške. Kada su polazili u lov, na dalek put ili u kmetiju, onda su se jače oboružali, a iza njih jašili su njihovi kavazi koji su nosili njihovo oružje te im ga prema potrebi dodavali.


Nastaviće se!


14.02.2009.

CJEPIDLAČENJE

Nijaz SALKIĆ

 

Mu'min je prijatan i on pomiruje, a nema dobra u onom ko ne miri i zbližuje i u čijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

 

Islam je nešto  najljepše što mi se desilo na ovom svijetu. Nisam imao prilike da biram vjeru a zahvalan sam Uzvišenom što sam se u ovom dinu rodio. U islamu postoje tri stuba na kojima din počiva. To su; iman, islam i ihsan.

 

Ko ne posjeduje bilo koji od ova tri stuba, nije pravi vjernik. Ihsan znači lijepo islamsko vladanje i ponašanje. Koliko znači imati islamski edeb ili ahlak, uvjerili smo se mnogo puta u svom životu. Ahlak, islamsko vladanje je baš kao najljepši miris koji nas povremeno zapahne. To se dogodi (danas veoma rijetko) kada iznenada sretnemo vjerski odgojenu osobu, iskrenog has mu'mina. Taj susret nam ostane cijeli život u pamćenju i o tom susretu svima kazujemo.

 

Suprotnost vjerniku je munafik koji gledajući vjernika, samo povremeno pokušava odglumiti njegove pokrete, ponašanje i edeb. Njegovo licemjerstvo je slično svježem jajetu i mućku (pokvarenom jajetu), koje pri malo većem udarcu pukne, zasmrdi i pokaže da to i nije »maslo za ramazana«, da to i nije jaje za upotrebu i korist,  već samo pokvareni mućak koji služi samo da zasmrdi kada ga malo jaće udarimo. Munafik cjepidlači, zateže, muti, zavađa, razvodi, odvodi, podvodi, prenosi i  u svemu gleda prvo i samo svoju korist.

 

Mu'mina nije teško prepoznati. To je insan u svakom pogledu, riječi i djela mu se poklapaju, nije izvještačen, u njegovom društvu je prijatno, a svi volimo njegovu blizinu. Ukratko, vjernik je onaj ko nas neće ogovoriti, ko nas neće izdati, prevariti, potvoriti, uhoditi i to je ona osoba od koje samo dobro i hajr neprestano dolazi. Eh, prijatelji moji, zato i jest vjernik nešto čemu trebamo svi stremiti, učiti se i odgajati u islamskim istinama, okoristiti se vjerskom naukom i dersovima, i moliti Milostivog da nas nam ukaže stazu i održi nas na putu istine.

 

Upamet!

 

Za kraj pročitajmo zajedno pročitajmo jedan koristan tekst: Koristi lijepog ahlaka


14.02.2009.

RECESIJA

Nijaz SALKIĆ

Recesija su povremena usporavanja u privrednoj aktivnosti neke zemlje praćena istodobnim pogoršanjima opće ekonomske klime (pad realnog dohotka, porast nezaposlenosti, nizak stupanj iskorištenosti proizvodnih kapaciteta...).

Recesija je manje duboka i ozbiljna od depresije. Ponavlja se u razdobljima od po nekoliko godina, uobičajeno započinje u jednoj zemlji i treba joj određen broj mjeseci, odnosno godišnjih kvartala da se preseli u druge.

Tri su osnovna obilježja (three D/S) recesije:

1.      trajanje (duration) – vremenska dužina,

2.      dubina (depth) – koliko duboko zadire,

3.      difuzija (diffusion) – koliko se široko rasprostire.

Potrošači na recesiju odgovaraju promjenom ponašanja u potrošnji, tj. troše pažljivije, a za konkurentnu xafsinšku akciju poslovnih subjekata u vrijeme recesije neophodna je analiza navedenih obilježja.

Ovo je definicija recesije po »Wikipediji«, naravno ima mnogo različitih definicija ove krize.

Po mom skromnom mišljenju do recesije dolazi (doći će) zbog suza sirotinje na čijim suzama i od žuljevitih ruku živi sva svjetska haram bogataška smetana. Znamo svi dobro da je njihovo bogastvo nastalo na ekonomskom iscrpljivanju i iskorišćavanju  2/3 svjetskog stanovništva. Zašto najveći dio afričke populacije je na ivici gladi, baš kao i većina naroda u Južnoj  Americi i Aziji, samo zato što ih kao roblje iskorištavaju kapitalisti, haramlije. Recesija je direktna posljedica idiotskih ratova protiv siromašnih zemalja od Čečenije, Afganistana, Bosne i Hercegovine, Vijetnama, Iraka pa sve do Gaze.

Suze obespravljenih, gladnih, sakatih, mučenih, silovanih, ugnjetenih stići će tlačitelje inšaAllah. Allah dž.š. čuje vapaj obespravljenih i jetima a kazna već stiže putem ove globalne recesije.

Dabogda svima onima koji iskorišćavaju sirotinju i zgrću dolare, eure i zlato, dabogda svo to nagomilano bogastvo potrošili na liječenje a lijeka nikad ne našli!


Upamet!


13.02.2009.

REPORTAŽE I PUTOPISI

Piše: Nijaz SALKIĆ

I MI IMAMO MUZEJ

 Od lanjske godine imam želju da posjetim vodenicu-muzej u Brnjiku. Nije šala imati tako nešto u svom okruženju, kada malo ko vodi računa da sačuva svoje običaje i starinu a ne posjetiti i vidjeti to.Zato se najavismo domaćinu gospodinu Kadriji Hasančeviću i njegovoj hanumi. Vlasnik vodenice-muzeja je nijem čovjek ali veliki radiša i dobričina. Sin mu je radio u Austriji i izrazio je želju da babu nečim zabavi, pa je nešto novca uložio da se vodenica aktivira i opremi. Posebno je ova vodenica dobro došla u odbrani naše zemlje i tu se dosta žita samljelo za naš narod izgladnjeli gladne 1992. i prve polovice '93-će godine. Sin ovih dobrih insana
  je položio svoj mladi život na braniku domovine a babo je svu ljubav preusmjerio u opremi vodenice. Babo Kadrija svakom priča onako mimikom i išaretom o svom rahmetli sinu, pokazuje slike i uzdiše.


Dobri domaćini


Iz Vražića se spustismo u  Brnjik u pitomo i zelenilom obraslo naselje na obalama rijeke Šibošnice. Svo vrijeme smo se vozili lijepim asfaltnim putem koji nestade na kakvih desetak metara od kuće Hasančevića.Kako je samo avlija  čista i uređena. Cvijeće svuda pored stazica koje vode u bašču i njivu. Kuća odiše urednošću i svježinom kao da je održavaju mlade ruke. A nije tako, ovdje žive dvoje 50-to godišnjaka. Domaćin priča išaretom, ali ga ipak sve razumijem. Objašnjava nam da je većinu poslova u kući sam radio ili pomagao majstorima u poslu.

 
Vodenica-muzejDok idemo za domaćinom utabanim putićem, vidimo bogatu bašču i vrt. Plastenik paradajza na lijevoj strani, nasadi jabuka i krušaka sa obje strane.Malo naviše ugledasmo stupu za tucanje jabuka i krušaka, sve je spremno za pravljenje pekmeza, samo nigdje ne vidim bakrenu tavulju.

Stižemo pred vodenicu a pred njom naniže volovska gvozdena kola kao da su spremna za pokret. Sve je tu čisto, podmazano, pažljivo čuvano i održavano. Domaćin nam kazuje odakle da slikamo njegov objekat, valjda je naučen jer ima puno posjetilaca i znatiželjnika koji ovdje dolaze. Snimam iz svih uglova. Konačno nam se otvaraju vrata vodenice. Unutra pravi muzej. Sve je pretrpano starim i novijim predmetima. Nema čega nema: ibrici, sinije, šišovi, čaše, stare pekarske lopate, tacne, demirlije, ćupovi i jedna nargila. Dok snimam, vidim da je domaćinu drago i da uživa u želji da nam što više pokaže. Njegova hanuma nam objašnjava i kao prevodi šta on kazuje išaretom, usput dodaje ko je sve ovdje dolazio i sjedio.

Sniman video spot

Nije nikakvo čudo što se baš oko ove vodenice  i u samoj vodenici snimao spot za pjesmu  »Mejra vodeničarka«  poznatog čelićkog  pjevača Mehmedalije Muratovića, zvani Ćopak. Od tada u ovu vodenicu dolaze posjetioci a nedavno je emisiju o ovoj vodenici-muzeju napravila i brčanska tv kuća »Hit«.  Rastasmo se od ovih ljudi a oni nas ispratiše kao svoje najrođenije. Zanimljivo je kako ovi mladi entuzijasti vole i ulažu zadnju marku da kupe kakav stari eksponat i predmet a nisu školovani. Rade stvari koje bi trebala odrađivati država da sačuva našu kulturu od nestanka i propadanja. Rade poslove za koje bi trebali dobijati donacije, pomoć i logistiku od ministarstava za kulturu i etnologiju. Takvi smo ti mi, dok nešto imamo to ne cijenimo a kada to nestane onda kukamo!
 Upamet!
13.02.2009.

VOLOVSKA POSLA

Nijaz SALKIĆ


 

»Predrasuda je grobnica razuma.«


Eh, moj dragi preživjeli narode, govorio je ugledni član akademije nauka i umjetnosti na volovskom kongresu u Zelenoom lugu. Joštene se živo sjećam kako je nekada bilo ovdi na ovom mjestu. Ko da danas očima svojim krupnim volovski gledam na hiljade volova iz cijele naše volovske zajednice se okupilo na velikom teferiču. Pasli smo do iznemoglosti, pili vodu na obližnoj rijeci koliko smo htjeli a vidi danas. Prorijeđeni smo a vukova na hiljade oko nas, tužno je zborio stari volovski akademik.

 

Drugi govornik je bio mladi doktorant Šaronja, koji je na nauke išao u inostranstvo. Po Doktorat je išao u najpoznatiju hrastovu šumu jer mu je babo imao veliku zaleđinu djeteline i sijerka. Zbilja, započeo je svoj expoze ovaj školovani  junac, nekada davno je sva ova bukova šuma bila naša. Preko 90% životinja u ovoj šumi bili su volovi. Dragi moji Volovi, u onom vaktu se niko nije smio šetati ovim proplancima, uvalama i pašnjacima a kamoli brstjeti lišće, niko osim naše, volovske zajednice. Eto vidite šta smo dočekali danas. Neki naši lakomi djedovi nasjedoše slatkim laskanjima i propagandi lisica i vukova, kako je dobro i korisno da se i oni malo zaposle kod nas, da ko đoja nekoliko sezona nam pomognu i pričuvaju ovce. Od tih »nekoliko sezona« prođe nekoliko stotina godina. Grdna rano, eto nam  nam sad, čuvali su ovce i postepeno ih klali, a kad je nestalo ovaca prešli su na našu braću volove, junce i junice.

 

Od tog vakta mi smo sa njima u ratu, ali šta ćemo, malo nas je a nesloga braćo zavladala. Džaba nam rogovi kad smo posvađani i nećemo da svi skupa dočekujemo vukove i  lisice na rogove, i  da se zajednički branimo. Dušmanima nije vjerovati, lipi moji. Ko bi reko' da će se lisice i vukovi udružiti, namnožiti i zajednički napasti, kao što su to učinili u zadnjem ratu. Stjerali su nas na samo 22% preostale šumske države nam, završio je mladi volovski znanstvenik. Sve najbolje pašnjake u ravnici su nam oteli i najčistije i najveće rijeke su nam uzeli. Nikada mi tamo više zelene trave nećemo pasti i kupati se u zelenim rijekama našim.

 

Od preostalih diskutanata nije bilo fajde, ili nisu uzeli riječi, ili su govorili samo hvaleći sebe, svoje udruženje. Bilo je doduše i prijedloga da se i volovi okane merhametli politike pa da iako ne mogu klati kao vukovi, bar počnu vukove u samodbrani u nekom budućem ratu nabijati na rogove, ali od toga se odustalo jer su mnogi kazali da ovo nije srednji vijek a boje se i reakcija od visokog međuživotinjskog tribunala u Lagu. Najveći broj delegata je doputovao zbog dobrog provoda i one večere na skupu, kada se svi učesnici siti najedu onog sijena i prenoće u čistom sijenu i slami i toplim modernim štalama. Ako je suditi po kongresnoj dikusiji može se zaključiti da je cijela volovska nacija zavađena, podijeljena i da joj se dobro ne piše. U kuloarima na pauzama kongresa, čuju se i priče da će konačno lisice dobiti svoju federalnu jedinicu, a vukovi bi onu polovicu otete šume  ujedinili i prenijeli u veliku vučiju šumu preko velike zelene vode.

 

Najgore što nam se dešava je kriza nametnutog obrazovanja i kriza autoriteta. Iz zadnjeg rata smo izašli desetkovani a ovih dana se vrši atak i na naše ugledne volovske predvodnike kako u politici tako i u moralnom odgoju. Atakuju po nama iz svih oružja a najviše iz medija. Najgore su medijske vrane, čavke i kukavice. Koliko se grakće, sikće, i kuka pokazuju istraživanja nezavisnih labudovih medija, da su tom grakćanju nasjele i inače miroljubive patke i guske i one se kao nešto  oglašavaju i protestuju. Za nepovjerovati je da je ugledavši kako konja potkivaju, čak i žaba digla nogu.

 

Upamet!
12.02.2009.

UOČI PETKA JE

Nijaz SALKIĆ


 KAKO SU TO RADILI NAŠI STARI

 

Imaju dva dana u hefti u kojima su naši vrli preci, naši djedovi (didovi) nane (majke) imali lijep adet. U ovim danima su naročito učili Kur'an, ponekad postili i skupa objedovali, večerali u krugu porodice.

 

Helem, u doba mog odrastanja, mjesto današnjeg bijelog hljeba (kruha),  jela se proha, (kuruza) a samo đahtalnim danima pekla, pogača i pravila jedna ili dvije pite. Ti đahtalni dani bili su nedjelja naveče i četvrtak naveče. Ako to prevedemo na jezik kalendara, to je po hidžretskom kalendaru bio ponedjeljak i petak, jer kada sunce zađe nastupi novi dan.

 

I tako dragi moji, u tim danima mi djeca smo probali pite, slatkiše i pogaču od pšeničnog brašna. Prije nego bi se večeralo, klanjao se akšam i proučio ja'sini šerif, potom učila sureta i tekbiralo, da se čulo učenje sve do avlijskih vrata. Babo bi na kraju proučio dovu a onda smo svi pobožno posjedali za bogatu sofru (trpezu).

Pošto je danas četvrtak, mjesto sofre nudim vam jedno lijepo predavanje od mladog imama iz Han Ploče, Kenan ef. Bajrića: Halal hrana

 

Uživajte!


12.02.2009.

U HLADU HADISA – IZVODI IZ RIJADUS - SALIHINA. DIO 13.

Priredio: Nijaz SALKIĆ

Umjerenost u ibadetima

 

 Allah, dž.š., kaže:

 

"Taha, ne objavljujemo ti  Kur'an da se mučiš " (Taha, 1-2)

"Allah iell da vam olakša, a ne da poteškoće imate. " (El-Bekara, 185)

 

 

 Aiša, r.a., pripovijeda daje Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, jedne prilike ušao u njenu kuću i kod nje zatekao jednu ženu, te je upitao: "Ko je ova žena?" Ona mu je na to odgovorila da je ovo ta i ta žena pa je pomenula kako ona puno klanja (nafilu) namaz. On tada reče: "Neka svako od vas obavlja nafilu onoliko koliko je u stanju (da ustraje u njoj). Tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi, a Allahu su najdraža djela u kojima čovjek ustraje."


lzraz: "Allahu neće dosaditi" znači: Allah vas neće prestati nagradivati za vaša djela, i to mu neće dosaditi, sve dok vama ne dosadi, pa prestanete s ibadetom. Zato trebate uzeti samo onoliko vanrednih ibadeta koliko ste u stanju stalno i bez prestanka obavljati, kako bi vam bila trajna nagrada od Allaha.     (Muftefekun alejhi)

 

Enes, r.a., pripovijeda da su došla tri čovjeka kući Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i kod njegovih žena (majki svih vjernika) raspitivali se o njegovim ibadetima. Dobivši od njih odgovor, učini im se kao da ono što oni rade nije dovoljno, te rekoše: "Gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme?" Njemu su oprošteni svi njegovi grijesi, prošli i budući. Jedan od njih reče: "Što se mene tiče, ja ću od sada cijele noći provoditi u ibadetu." Drugi reče: "A ja ću od sada svaki dan postiti, i nikako neću mrsiti." Treći reče: "A ja ću se kloniti žena i nikako se više neću ženiti." Zatim im je došao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, i rekao: "Vi ste oni što su rekli to i to? Tako mi Allaha, ja sam pobožniji i strahopoštovanja većeg od vas, ali ja postim i mrsim, klanjam i spavam, a i živim bračnim životomi Ko god se udalji od mog sunneta (načina života i rada), on ne pripada meni."    (Muttefekun alejhi)

 

Ibn Mes'ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Propali i stradali su cjepidlake!" (Oni koji bez razloga sebi i drugima otežavaju poslove i ibadete.) Rekao je to tri puta.              (Muslim)

 

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi. Budite radosni, i pomažite se jutrom, krajem dana i jednim dijelom noći."     (Buhari)

 

U jednom drugom njegovom rivajetu stoji: "Budite umjereni, budite umjereni, činite ibadet jutrom i večeri i krajem noći, postici ćete ciljeve." Opce znacenje ovog hadisa: Olakšajte sebi obavljanje (vanrednih) ibadeta i dobrih djela, tako što ćete ih obavljati u vremenu kad ste raspoloženi i za njih horni, tako da vam budu dragi i ugodni, a ne teški i odvratni, da biste postigli vaš cilj. Budite kao iskusni putnik koji koristi vrijeme svoje aktivnosti (rano ujutro, kraj dana i jedan dio noći) za putovanje, a ostali dio vremena provodi u odmaranju, zajedno sa svojom jahalicom, i tako stiže do cilja, bez puno umora.

 

Enes, r.a., pripovijeda da je jednog dana Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, ušao u džamiju i ugledao uže zategnuto između dva stupa, pa je upitao:

"Kakvo je ovo uže?" Prisutni rekoše: "Ovo je uže Zejnebe; kada klanja, pa se umori, pridrži se za njega." "Sklonite ga, neka svako od vas klanja dok je odmoran, a kada se umori, neka ostavi namaz i legne da se odmori", odgovori on.  (Muttefekun alejhi)

 

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ako se nekome od vas zadrijema za vrijeme (nafile) namaza, neka odspava dok ga drijem ne prode. Jer, uistinu, taj nije siguran da neće umjesto traženja oprosta sam sebe grditi." (Ne znajući šta radi, zbog nesanice.)      (Muftefekun alejhi)

 

Ebu-Džuhajfe Vehb ibn Abdullah, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, pobratio Selmana i Ebu-Derdaa, r.a., pa je Selman posjetio Ebu-Derdaa i vidio njegovu ženu neurednu (slabo odjevenu i nesredenu), te joj rekao: 'Što si takva?" Ona mu odgovori: 'Tvoj brat Ebu- Derda nema nikakve želje za dunjalukom!" Zatim dode Ebu-Derda, noseći mu hranu i reče: "Ti jedi, a ja postim." On mu na to odgovori: "Ja necu jesti sve dok i ti ne budeš jeo sa mnom", pa su obojica jeli. Kada je došla noć, Ebu-Derda je htio klanjati (nafilu), pa mu je Selman rekao: "Spavaj", te je on legao spavati, zatim nakon kraceg vremena ustao je, a Selman mu ponovo reče: "Spavaj." Kada je došla zadnja trecina noći, Selman mu reče: "Sada ustani na namaz", pa su zajedno klanjali, a nakon toga mu Selman reče: "Ti, uistinu, imaš obaveze prema svome Gospodaru, prema samome sebi i prema svojoj ženi i djeci. Zato prema svakome od njih izvršavaj svoje obaveze, nikoga ne zapostavljajući."

Ebu-Derda sutradan je otišao Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selleme, i to mu ispričao, a Alejhisselam mu kaza: "Selman je istinu rekao." (On je u pravu.)      (Buhari)

 

Jedan od pisara Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve selleme, po imenu Hanzale ibn er-Rebi el-Esedi, r.a., pripovijeda da ga je jedne prilike sreo Ebu-Bekr, r.a., i upitao: "Kako si, o Hanzale?" Ja mu tada rekoh: "Hanzala je dvolicnjak (postao munafik)l" Ebu-Bekr reče: "Subhanallah, šta govoriš?!" Rekoh mu: "Kada smo kod Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i slušamo kako nam prica o Džennetu i Džehennemu, toliko nam je sve jasno kao da sve to gledamo svojim ocima, ali kada odemo od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i pozabavimo se svojom porodicom i svojim imecima, vecinu toga zaboravimol" Ebu- Bekr reče: " Tako mi Allaha, i ja osjecam isto tako!" Zatim smo se nas dvojica uputili do Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, pa ja opet rekoh: "O Allahov Poslaniče, Hanzala je postao munafik!" Alejhisselam upita: "A kako to?" Ja mu rekoh: "Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok te slušamo kako nam pricaš o Džennetu i Džehennemu, to na nas utice kao da sve to gledamo svojim ocima. Ali kad odemo od tebe i pozabavimo se svojim porodicama i imecima, zaboravimo vecinu od toga." Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, tada reče: "Tako mi Onoga u cijoj ruci je moja duša, kada biste vi stalno bili u stanju u kome se nalazite dok ste sa mnom, prisjecajući se svega, meleci bi se s vama rukovali u vašim kucama i cak na putevima kojima prolazite. Ali, o Hanzala, čas po čas!" (Čas za ibadet, a čas za dunjalucke potrebe.) Ovu je rijec izgovorio tri puta.  (Muslim)

 

Ibn-'Abbas, r.a., pripovijeda: "Dok nam je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, hutbu kazivao, ugledao je jednog čovjeka kako stoji, pa je upitao za njega, a prisutni mu odgovoriše: 'Toje Ebu-Israil, zavjetovao se da će stajati na suncu i da neće nikako sjesti, niti će se skloniti u hlad, niti će govoriti, a da će postitil' Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, reče: 'Naredite mu da govori, da se sklanja u hladovinu, da sjedi, a i da dopuni svoj post!"'  (Buhari)

 

Nastaviće se!


11.02.2009.

PRED KIJAMET SVAKAKAV KIJAFET (ALAMET)

Nijaz SALKIĆ   

Kijafet je odjeća, nošnja koja je diktirana modnim trendom ili nametnuta tradicijom, staleškim pravilima ili običajima. Tako imamo ustaljenu normu oblačenja kod sudija (toge) kod svećenika (halje), ili ustaljena nošnja kod različitih zanimanja, te dresovi u sportista i kod sportskih klubova i ekipa. Svoj kijafet imaju male bebe, mali dječaci u vrtićima, djeca školske uzrasti, srednjoškolci i studenti. Kijafet se ustalio kod ljudi i postao je norma ponašanja kod oblačenja i nošnji. Postoji još kijafet koji se definirao i ustalio tokom vremena kod različitih vjerskih zajednica. Negdje se kijafet pretvorio u klišeje i cimentirane norme a negdje se postepeno  mijenja i prilagođava vremenu.

 


Lažni kijafet


Helem, pored kijafeta u oblačenju postoji i norme u ponašanju koje su ljudi nazvali bonton. Zamislite insane koji se ne žele pridržavati  nikakvih normi i koji se trude cijelog života iskakati iz ustaljenih normi vladanja i ponašanja.  Vremenom se ti ljudi nađu na svadbi a nikada se nisu trudili i željeli obući odijelo, svezati kravatu ili mirno sjediti za stolom pola sahata a moraju tu muku podnijeti samo zato da ne iskaču iz kolosijeka na svadbi, jer je tu i njegov komšija, rođak, brat, snaha i zet. Komične situacija ima napretek. Imate osobe koje ne mogu bez jovina hošafa ni sahat vremena a sudbina im odredi da sjede dva ili tri sahata na nekom mevludu, gdje se uči, zikri i divani sa hožama ili hadžijama. Na stolu ili sofri samo sokovi, šerbe, razne vrste čajeva, kahvi i kapučina. Onda se zajmi priča kako se ne smije psovati a ljudi samo klimaju glavom i odobravaju da to nipošto nije harli. Dešava se da baš oni dodaju  poneku besjedu i meselu da psovka nikuda ne vodi i da je to samo taki haram. Zamislite slučaj na dženazi. Umro neko važan ili običan insan. Sakupila se rodbina, prijatelji, komšiluk i poznanici iz 13 sela i gradova. Sijeli se prije dženaze na noć i poslije dženaze nekoliko noći. Bude u tom medžlisu, sijelu i hodža, besbelli. Zajme se teme od kalu bela, neki pitaju da bi se podučili a pojedini da provjere hodžu(e), i njihov ilum. Hodža sasluša pitanje, malo zastane i razmisli, i taman zausti da odgovari kad ono neki tamo hadžija kaže, čekaj ja ću ti odgovoriti, i naklopi da priča o tome kako je on to, što je sad kazo (prekino hodžu u odgovoru) davno slušavo od svog rahmetli dida, strica, amidže i svog hodže u selu. Hodža što je trebo da odgovori na pitanje zastane i ostane otvorenih usta obično ne kazavši ništa, i najčešće u tom sijelu ne sjedeći dugo, obično ustaje i odlazi kući zbog »nekih poslova« koje mora posvršavati. Ti ljudi koji u njegovom džematu »sve znaju«, ustvari se ponašaju samo onda kada treba da se pokažu da su oni pobožni, učeni, da su u trendu (vjeri) samo tu na sijelu, mevludu, u džamiji, na dženazi, radi neke koristi, a poslije se može svakako živjeti, ponašati, govoriti, psovati, lagati i tako dalje. Hodža je itako ukijafećen, ukurbanjen, on mora biti musliman, mora se ponašati lijepo, mora trpiti, mora se čuvati harama, mora biti nasmijan, a ja, ja nisam hodža, ja mogu danas ako hoću, biti ala turco,  a sutra  ako mi se prahne, ala franco.

 

Upamet!


11.02.2009.

BLOGERAŠ JE KO' DOMAĆICA

Nijaz SALKIĆ


Ha osvane dan brižna domaćica se pita šta danas spremiti, pripremiti, nakarariti, narezati, urezati, iznijeti i donijeti. Ima brižna majka, sestra, supruga klijentelu u kući u stanu, koja ima različite ukuse i želje. U  kuhinji domaćica  ionako ima artikala kojih ima, i ništa više i ništa manje od toga.

 

Helem, domaćicama je najsličnija ona blogerska fela. Blogeraš kasno legne i kasno ustane, ako je prijavljen na babinoj (tatinoj i maminoj) baušteli i sofri. Ha ustane, umije se, sjeda za onu kutiju što povazdan zuji negdje u ćošku  za hastalom na kome se nafatala višemjesečna prašina. Sjedi on (ona) u piđami i škilji u onaj ekran zvani monitor, pa konta šta će novo napisati.

 

Mnogi nestrpljivi blogeraši puno očekuju od posjetioca i čitaoca svoga bloga. Najveća želja svih blogeraša je da im narod ostavlja komentare, povećava broj posjeta i da ih hvali. Malo ko može podnijeti kuđenje, kritike i negativne komentare. Zato i nije čudo da neki poslije par godina ili mjeseci zatvaraju ili brišu svoje blogove, razočarani u nešto ili u nekoga.

 

Meni lično blog znači samo to da vremenom brusim svoje pero, da pišem ono što vidim, ono što mislim da trebam napisati, da u neku negativu uprem prstom, ili svojim pisanjem nekome pomognem da progleda. To ja mislim onda kada pišem i objavljujem svoje tekstove. Dali je to zbilja tako, to će ocijeniti oni što se profesionalno bave perom i ona cijela armija čitalaca koje neki moj napis, tekst ili fotografija, dirne pa mi se jave i zahvale ili pohvale moj trud i prijegor.

 

Sve ostalo me vala toliko i ne zanima. Blog je ionako otvoren da se insan malo opusti a ne da se sikira, srkleti i kidiše na sebe ili na druge.

 

Upamet!

 

10.02.2009.

KAJDANJE HAVADISA


Nijaz SALKIĆ

 

Belćim ste vaktile zapazili da vam je đovda smalaksala. Đovda obajati vaktom a dahabetile ako je zeman vaki, kaki je. Nemere se đovda savarisati kano kakvo sudje, pa da se nakalajiše i zakalajiše. Ruku na srce ima insana a dahabetile od ženskih čeljadeta što se vole savarisati i nakalajsati da herđun imaju lice ko kajmak bijelo. Od te kajde nema fajde jer kad se jednoč obraz uhelaći  od lica bičbiršej jok.

 

Dragi moji, ćurukluk je zavlado dunjalukom  ama baš u svemu. Narod se ne voli, ljubav zabajatila i isparila iz srdaca, svako kajti priča, mahala i gibeti na sva usta. Neće ljudi svoj jećun da svode već tuđu brigu vode. Ljudi se slade tuđim musibetom, draže im  čuti da je nekome nješto batisalo, već da mu je vlastita krava otelila zdravo tele.


Insan je postao dabil abdal, haksuzile se đumruk sabjere, namet na vilajet zavlado, a haramsuzi se namnožili ko gljive poslije kiše. Da je birmahza malo džometa, sabira, alima, muttekija i halis vaiza bilo bi nam hajra više a manje titizluka i ćuruluka.


Ali Božija je zadnja i on je Jedini Alim, Kadir i Rezzak.

 

Čok jaša, biće njako!


 

Manje poznate riječi:


- Batisati – iše, crknuti, krepati

- Haksuz – adv. (ar. – tur.) nepravedno, bespravno

- Jećun - -una m (ar.) zbir, iznos: kaže se »Koliko ti iznosi jećun kad to sve sabereš?«

- Abdal – glupak, naivčina

- Mahalelija – m (ar. – tur.) stanovnik mahale

- Đovda – f (tur.) tijelo, organizam; trup

- Savarisati – -išem, očistiti u vodi, oribati. – »Skovane predmete treba prije kalajisavanja, kako sam rekao, dobro očistiti. Taj se posao zove savarisanje. To se obavljalo pijeskom namočenim u slanoj vodi.« (GZM 1951 213)

- Čurukluk – indecl. adj. (tur.) pokvarenost, trulost, gnjilost

- Titizluk – m (tur.) škrtost

- Havadis – m (ar.) novost, nova vijest, nov događaj. – »Hajde baš, da i ja malo siđem u čaršiju i da saberem kakvih havadisa od gradskih izbora…« (Zembilj II 85)

- Birmahza, birmaza – adv. (tur. – ar.) nekoliko, koliko bilo, samo malo)

- Zabajititi – zastariti, postati zapušten usljed vremena; kaže se: »rana zabajatila« tj. nije se na vrijeme počela liječiti, zastarjela, izv. od bajat (v.)

- kajt, kait, kajd­ – m (ar.) 1. bilježenje, upisivanje, registrovanje; bilješka, zapis, pismo, - »Dofat' kajda, padišahu dragi, / kad si isko Lohonjkinju Maru«, »Kada care ferman ugledao, / Namah care kajde uputio, / Kajde gleda u Alu pogleda« (M. H. III 81, 25).

2. »gruntanje«, upis u zemljišne knjige, kojim se vrši prenos prava vlasništva.

- Čok jaša! – (tur.) živio mnogo godina« - »Naš car ima još zemalja. / čok jaša padiša!« (Kočić I 88)

- đumruk (đumluk) – m (lat.) carina; trošarina; taksa za prolaz. – »Osta danas na Drini ćuprija, / osta danas osta do vijeka. / I paša je đumruk postavio« (K. H. I 82). »Na vodi je đumlugdžija vila, / koja ima đumluk uzimatii«. (M. H. I 102).

Rezzak – (ar.) Allah je onja koji opskrbu daje.

Alim – (ar.)  Allah je najveći znalac, onaj koji sve zna.

Kadir – (ar.) Allah je Svemoćni.Noviji postovi | Stariji postovi

RODNA GRUDA
<< 10/2015 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


domaća literatura
NE ZASTIDI SE
Nemoj se nikada zastidjeti svoje majke i njenih dimija! Ne stidi se bosanske sinije, ni bošče iz svoga djetinjstva, tevsije demirlije, bakrenog abdesnog ibrika, đuguma! Ne stidi se nanine sehare, niti svoje iz djetinjstva avlije, ni kuće čardaklije.
Ne stidi se naših tijesnih šefteli sokaka i osunčanih cvijetnih bosanskih čaršija. Ne stidi se i pamti babine tihe eglene i nanine šarene šamije; djedove žute hadžijske abanije. Ne stidi se ni amidžinog crvenog, u desno naherenog, fesa.
Nikada se ne zastidi avlijskog prošća i tarabe, žutog u avliji duda, drvenog ahara i kućnog mutvaka.
Ne zastidi se sestrine suze kada te je ispraćala u Hrvatsku, Sloveniju, Ameriku i Australiju.
To je, Allahov robe, tvoja dimenzija, tvoj ukras i biser, tvoje blago. To je ono što nam je ostalo od naših pradjedova, dobrih Bošnjana.
Ne zastidi se, Božiji robe, strinine rešedije, nutme, halebije, gurabije, ćetenije, kvrguše, kljukuše, dilje, sutlije, pelteta i zerdeta! To je, Bošnjo, tvoja koda, kojom te je Uzvišeni označio i odredio, zacrtao ti sudbinu da se rodiš u najljepšoj zemlji i đulistanu dunjalučkom, u Zemlji Bosni.
Ne zastidi se, Bošnjo, dajdžinih šalvara kada ih obuče i krene u svoju mahalsku džamiju. Te šalvare su dio tebe, a i ti si dio njih. Iz šalvara si i ti izašao. I nikad se ne nasmij kada ugledaš Bošnju da ih je obukao. Znaj dobro, šalvare jesu dio tebe i ti si dio njih, iz njih si izašao.
Ne zaboravi, Bošnjo, u dalekom svijetu, na cvijeće naše; zambak, sabljicu, hadžibeg, kalanfir (karanfil), majčinu dušicu, bosiljak, sekaik... Pokraj tog cvijeća si uvijek prolazio vraćajući se sa puta, dolazeći u svoju avliju iz džamije, škole, njive, dolazeći poslije igre sa djecom na livadi...
To cvijeće te je uvijek dočekivalo pored avlijske staze, ograđeno okrečenim kamenjem, a svojim mirisima ti je iskazivalo najljepšu dobrodošlicu.
Ne zaboravi, Allahov insanu, gdje god bio, šta god bio, ma koliko se trudio da nekome ugodiš i da se prilagodiš, uvijek ćeš biti ono što i jesi, Bošnjo i Musliman.
Ako je to tako, a jest sigurno, onda ne daj nipošto ono što si dobio u amanet od Dragog Allaha i naših dobrih djedova; dobrih, lijepih i ponosnih Bošnjana. Čuvaj svoju vjeru Islam, vatan Bosnu i naše lijepe običaje, drage, bosanske adete.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
..........................
MOJ BABO
Moj babo...
Kakva gordost i poštovanje izvire iz te dvije riječi. Babo, ta riječ mi miriše sabahskim ezanom kada smo zajedno, babo i ja, ruku pod ruku, išli u našu džamiju. Babo, to je sinonim za moje djetinjstvo. Babino izgaranje i težak posao, samo da bi nama komad hljeba brižno priskrbio.
Kada izgovorim riječ Babo, pred očima vidim izlizan očev kaput i zakrpljene pantole, pogrbljena leđa i bijeli somun koji pruža nama djeci vraćajući se iz čaršije. Babo, to je lice puno briga izbrazdano sa bezbroj bora, koje za nas uvijek nađe topao osmijeh i utjehu.
Moj babo je imao rješenja za sva životna pitanja i probleme. Uz njega me ničega nije bilo strah. Moj babo, kada ujutro kahne, ja znam da će mama opet napraviti doručak; da ćemo svi zajedno sjesti za sofru da se jagmimo za pogaču, čorbu, grah, pitu, pekmez iz tanjira i kiselo mlijeko u čaši.
Moj babo, kada progovori, ja znam da će nešto veliko reči o životu na ovom dunjaluku, o mojoj školi, o mom rahmetli djedu. Kada on govori, mi svi moramo da ga slušamo. Kamo sreće da sam više zapamtio babinih mudrosti, pa da ih sada kao biser sipam svojim jaranima i da se time dičim i ponosim.
Velim vam da je moj babo bio najveći i najmudriji čovjek u mom životu. Kada bi on krenuo sa mnom u njivu, dok sam bio mali, ja sam za njim morao sve trčati. Imao je, brate, veliki korak. Kada bih se trčeći umorio, babo bi me stavio na svoja ramena, tako da sam tada bio najveće dijete. U tom položaju sam osjetio da sam babi važan. I bio sam ponosan.
Moj babo je svakome pomagao; i prosjaku i bogatašu, i učenom i neznalici, i starijim i djeci i insanu i hajvanu. Samo, nije nikada znao pomoći sebi. Danas ga tek razumijem. Sada znam zašto je imao izlizan kaput i pantole, ispranu, vehdu košulju i iznosane kundure i opanke.
Moj babo je veliki čovjek. On je znao zašto to čini. Nije ga zbog toga bilo stid i nije zato bio žalostan. Moj babo je to radio za svoj evlad , za svoju dragu djecu, jer nije htio da postanu »dronje«. On je nama često govorio:
»Nemojte biti dronje.« Moj babo je ulagao u nas kao svaki dobri babo. Želio je da mu se djeca ne napate u životu. On nas je slao u škole i zato mu velika hvala.
Dragi moji ahbabi, ne zaboravljajte dobrotu naših baba, sjećajte ih se, i živih i mrtvih, jer nije šala imati babu koji je sve dao za tebe, da te izvede na selamet.
Upamet!
.............
TETKE
Tetka je babina sestra ili sestra od majke. Tetka može odigrati veliku ulogu u našem djetinjstvu. Tetka može da čuva bratiće i sestriće, da ih voda za ručice, da im kupuje slatkiše i da im pere i kuha.
Tetka je bila u našim dječijim očima velika ličnost koja se često puta znala postaviti u našu odbranu i spasiti nas nekada od batina i od naših vlastitih roditelja.
Tetka je milostivna prema bratićima i sestrićima, bar je večina takvih tetaka, mada ima i drugačijih tetaka koje su poznate kao zloće.
Međutim, tetke su nas znale koristiti i u svoje "poslove", kada su bile cure i ašikovale mi smo im tada znali biti kuriri, pismonoše i čuvari.
Divno je imati tetku, osobito ako nam nije živa naša majka. Zato, kada dolazimo svojim kućama i vraćamo se povremeno u rodni kraj, među prvim koje ćemo posjetiti i sa hedijama darovati neka budu i naše tetke. A za ljubav prema njima bićemo inšaAllah nagrađeni.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
...........
TERAVIJE, SIJELA...
Ah, dragi moji, teravije su moja posebna radost i veselje. Mi omladinci bi sa posebnim veseljem iščekivali trenutak kada će naš mujezin zaučiti svečani salavat, i to ne običan, nego onaj teravijski. On je za nas, momke, značio još jedno veselje više. O djevojkama i djevojčurcima ne bih ni govorio. Teravija je za njih bila prilika da se što bolje obuku u ono najljepše što imaju, počevši od dimija i mahrama na glavi, do kundura i drugih ukrasa.
Bože dagi, što su one živjele za teraviju. One su željele da se dopadnu kojem našem momku, koji će doći te večeri iz našeg, jal' susjednog džemata. To nije važno. Uglavnom, teravija je bila prilika za cure da se pokažu i prikažu.
U toku dana, za vrijeme posta, tekle su pripreme i dogovori o tome gdje će se održati sijelo poslije teravije; u kojoj, odnosno u čijoj kući. Djevojke su pozivale sijeldžije u kuću, za koju se dogovore, da se te ramazanske večeri sijeli.
Veselje i čast je bilo da te pozove domaćin sijela te večeri. Znao se tačno ceremonijal sijela i glavne šaljivdžije koje će uveseljavati skup. Bilo je ašikluka tih večeri, zimskih i dugih. Ašikluka i šala je bilo napretek. Igralo se sudije i džandara, slušale se pjesme sa ploča i kaseta, šalilo se.
Bilo je to, uglavnom, islamsko sijelo gdje se znala granica dozvoljenog u druženju. Stariji domaćini iz te kuće su, uglavnom te večeri, odlazili na drugo sijelo; a omladina, njihova djeca, dobro su odigrala ulogu domaćina.
Na brčanskom i čelićkom području na sijelima se obavezno gostilo, pored uobičajene hrane, i onim po čemu je naš kraj poznat. To su bile suhe šljive, orasi, jabuke, suhe kruške (čitavice), kokice... A posebno specifično za zimska sijela je bilo pravljenje ćetenije.
Ćetenija je slatko spravljano od uagđenog šećera, jal' pekmeza. Poslije se dugo miješa sa pečenim brašnom, pa se dobije masa koja, ukusom podsjeća na karamele. Ćetenija se morala praviti u posebno hladnim noćima i po posebnom receptu. Ćetenija se morala nanijetiti na nečiju gustu i dugu bradu. U mom kraju se obično nanijetilo na bradu hodže Brođe iz Broda kod Brčkog, da bi ispala baš takva, kao njegova gusta i bijela brada.
Poslije uvodnog pripravljanja slijedilo je kajišanje i hlađenje ćetenije u tevsiji, koja se morala iznijeti vani na hladnoću i mjesečinu, u noći. Momci, koji nisu bili pozvani na sijelo; a znali su u kojoj je kući sijelo, iz osvete što nisu pozvani, često su znali da se potiho prikradu i ukradu tevsiju sa ćetenijom. Tako je bio uzalud sav trud djevojački.
Bojim se da su ta vremena prošlost u mom kraju, a u mom životu sigurno jesu. To jeste prošlost, jer današnja omladina više voli izaći u diskaće i prljave kafane; više vole to, nego sjesti i promuhabetiti na sijelu u domaćoj atmosferi i očuvati stare adete i običaje.
Zato mi se često puta otme uzdah: "Đe ste stare ramazanske noći?"
Đe je sevdah, đe su ašikluci?!
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
...........
ALKOHOL I DROGA.....
»Kada Allah htjedne da uništi jedno mjesto, dopusti da se pojavi blud i nemoral u njemu.« (Hadis)
Čini mi se da nikada nije bilo teže biti roditelj i starati se o svome evladu, kao danas, u ovome vaktu. Naša država Bosna je bila jedna od teritorijalnih jedinica, bivše nam domovine, a meni se čini da je izvukla najdeblji kraj, i da je trenutno u najtežoj situaciji. Bosna jeste država, ali kao da i nije, jer je sve u njoj nekako neodređeno i nedorečeno. Bosna ima granice, a kao da ih i nejma. Vlast ima, a ona kao da i ne postoji,, jer naša policija nejma pravo po svojoj volji, haman ni promet regulisati, a dahbetile, bez najave, kontrolisati vozače automobila. Svaku kontrolu mora prije vremena najaviti i objaviti preko medija.
Kad je riječ o našim "medijima", o njima bi se moglo nadugo i naširoko govoriti.
Bosna svoje medije ima, i nejma. Mediji su većinom pod nečijim patronatom, ili su do krajnjih granica komercijalizirani i privatizirani, i na taj način okrenuti sami sebi.
U tom i takvom svekolikom haosu po Bosni su nikli razni kafići, restorani, diskaći, a u njima, svoje mjesto pod suncem, našle su razne "zvijezde", "pjevači", i "izvođači" tzv. folk muzike. Svakodnevno i svakonoćno se po tim "restoranima" organizuju naki nastupi, neka takmičenja za izbor "misice, "mistera" i sličnih ujdurmi i petljanija.
A droga...
Droga se sadi i prodaje i u najzabačenijim selima.
A o prostituciji i podvodačima, da i ne govorim.
Vjera se suzbija i marginalizira svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Ono malo preostalih naših adeta koji su proistekli iz 500-godišnje naše pripadnosti islamu potiskuje se i označuje kao nešto zaostalo, dok se, u isto vrijeme, promiče slobodno i, do krajnjih granica, ogoljeno iživljavanje, uz grubo odbacivanje naše svijetle tradicije.
Ono malo trijeznih roditelja, koji žele svoju djecu sačuvati od alkohola, droge i svih oblika pokvarenosti, biva razapeto između želje da djecu odgoje u vjeri i nastojanja da svoj evlad-djecu iškoluju, uz bojazan da se kroz školu ne otuđe i iskvare.
Opće poznato je da svako selo ima po jednu kahvanu kojoj su njihove gazde dale zvučna imena uz obavezan predznak "restoran".
U tim "restoranima" naša djeca često ostaju do ranih jutarnjih sati. A pivo, vino, i ostali haram, piju haman svi, uključujući i naše domaćice, žene. To je bilo nezamislivo u Bosni prije agresije.
Oni, koji bi morali o tim negativnim pojavama govoriti i biti najglasniji, "mudro" šute jer svako se boji za svoju kožu i svoje korito, a alkohol se prodaje i u brojnim "trgovinama" i "prodavnicama" i to na svakom ćosku i uglu, kako kome paše da izgovori.
Ako čovjek hoće biti patriota i neće kupovati uvozna piva, vino i rakiju, tu uvijek postoji alternativna zamjena za slične domaće proizvode.
"Kupuj domaće", i propadaj na domaći način, a na svoj račun.
Ma koga je briga za našu djecu i omladinu.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
............
SOFRE.....
Sofra je bošča ili čarsaf koji se prostire na pod, ćilim ili tepih u sobi i sa te sofre se jede, objeduje, ruča ili iftari... Sofra se može prostrijeti na zemlju, može se servirati na siniji, ili na stolovima. Prava sofra se uvijek sterala, a jelo se sjedeći na koljenima, ili bar jednim podavijenim koljenom.
Sofre mogu biti domaće, kućne, porodične, bogataške sofre, sirotinjske sofre, iftarske sofre, sofre uglednika i dostojanstvenika, sofre ahbaba i prijatelja, mevludske, svadbene, poslovne, pilavske, pohođanske,a mogu biti i dječije.
Na sve sofre se posebno zove, osim na porodičnu sofru. Tamo su nas majka i babo jednom pozvali, onda kada smo progovorili. Pokazali su nam gdje je sofra. I od tada mi znamo, a da se ne zovemo, gdje nam je mjesto za sofrom.
Na sve druge sofre, osim majčine i babine sofre, moraš dobiti poziv i znati gdje ti je mjesto.
Kod nas Bošnjaka i muslimana, odavno već postoje sofre i zna se redoslijed kod sjedanja i pristajanja za sofru. Tako imamo sofru političara, za koju prije izbora ima mjesta za svakoga, a poslije samo za odabrane.
Imamo još sofru pisaca i književnika, sofru glumaca i umjetnika, sofru biznismena i privatnika, sofru uleme i sofru islamske zajednice.
Neke sofradžije imaju bujruma u sve sofre, neki ne bi došli u svaku sofru i kada bi ih pozvali, a nekima nije dozvoljeno da miješaju sofre.
Obično su sve te sofre jedan zatvoreni krug za sitnu raju, mada i među tim velikim soframa ima još sofri koje se steru posebno, i to su vjerovatno nove sofre i sofrice, samo ih treba dobro proučiti i ako ti, ne daj Bože, ustreba, da ne moraš odmah tražiti mjesta i gurati se za velikom sofrom.
Sofre su naša Bošnjačka i muslimanska realnost i pred tim soframa ne treba zatvarati oči.
Eto naprimjer, da bi došao do nekog našeg bošnjačkog političkog ili vjerskog vođe, treba ti bezbroj sofrica proći, ako budeš imao sreće. A obavezno ti se na kraju ispriječe kuhari, mali ili veliki, i konačno te zaustavi glavni starješina u jemek sobi, koji je, ko biva šef te jemek-odaje u kojoj se stere sofra i koji kaže: »Ne može dalje...«
E, kad se sjetim Sire, historije Poslanikova života, i Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i kazivanja, da je do Poslanika mogao svako doći, i siromah, i prosjak, i bogat, i car; a da Poslanik nije pravio razliku, zaboli me namah želudac.
Za Poslanikovu sofru si mogao doći, a da se ne najavljuješ. Mogao si biti saslušan, nasavjetovan i veseo otići kući, istog dana. Kod Omera r.a., nije bilo šefa kabineta, šefa protokola, tajnika, sekretara, kod Omera r.a., si isti dan mogao biti lijepo dočekan i primljen.
Sofra je lijepa naša, bošnjačka i muslimanska, tradicija; samo smo od te sofre napravili pregrade, tarabe, pa nam današnja sofra dođe više kao smetnja druženju i obilascima.
A nekad je sofra bila za druženje i širenje ljubavi među ljudima, rodbinom, a o imanu i islamu, da i ne govorimo.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ

MUSAFIRHANA

postovani zemljaci sirom svijeta, dragi blogerasi i blogerasice, jako bi mi bilo drago da ostavite koji komentar u moju knjigu gostiju. hvala!

pođahkad čatišem
Dzemat Slovenj Gradec
Sarajevo-x.com
Bosnjaci.net
NUR o islamu i životu
Bosanski jezik
Kozarački kuhar
Vražićani
Neretva
Abdullahova Avlija
Salahudinov blog
Medzlis islamske zajednice Foca
Medzlis islamske zajednice Cajnice
Portal Bosanski Novi-Urije
Tatarija-Vrazici
Vrazicke Novine-Vrazici News

vražićki stanak


odakle mi navraćate

LJUŠTILJE,
Evo mene opet. Probudim se jutros i naumpade mi moje selo. Nije ovo sadašnje selo, puno kafića i "restorana", nego jedno selo iz mog djetinjstva, selo iz moga sna. Jer moje djetinjstvo je i bilo samo jedan kratki san, a u tom snu mi prolijeću slike, i to sve u boji, koje me do srca diraju. Ja bih da one duže ostanu, da ih polahko listam, isčitavam, slažem, sortiram i o njima razmišljam, ali one kao da hoće pobjeći, ne stignem ih čestito ni pogledati.
Zato i sjedoh, dragi moji, da uhvatim te moje slike koje mi još dolaze. Hoću da ih uokvirim i smjestim u neki prostor, u neku kutiju, hoću da ih zapišem, da mi ne pobjegnu.
Helem nejse. Sjetim se ljuštilja i svega što je vezano za žito, njivu i sijela. A to mi je, još uvijek, nekako slatko i tijesno priraslo za srce. Naši dobri seljani su sijali kukuruz, okopavali ga i brali sa oljuštinom, onom što se savija oko klipa kukuruza, što ga zagrli. Cilj je bio da se branje kukuruza što prije obavi i da se kukuruz dopremi kući. Kukuruz se prvo brao u sepete, pletene od ljeskovog cijepanog drveta. Iz sepeta bi se istresao u košiće koji su bili ugrađeni na volovska kola. Kada bi se košić napunio, a u njega bi moglo stati odprilike devet-deset sepeta kukuruza, onda bi se to vozilo kući.
Poslije bi se obrano žito(kukuruz) istresao na avliju, ako je bilo lijepo vrijeme, a ako nije, onda bi se žito istresalo u predsoblje kuće. Rod kukuruza bi se mjerio u sepetima. Tako su seljani u razgovoru pričali da im je ove godine dobro rodilo žito, imao sam deset sepeta, drugi bi imao dvanaest, treći petnaest, i tako redom.
Kada bi se žito dovuklo iz njive, zakazalo bi se sijelo koje su zvali ljuštilje, jer se te večeri ljuštilo žito, skidala se oljuština sa klipa kukuruza. Najbolje je za domaćina da je imao odraslu djecu, sina, jal' kćerku, a najbolje je da su momak ili cura. Oni bi sazvali sijelo momaka i cura u kojem bi moglo biti i odraslih parova i pojedinaca. Domaćin kuće, ili omladina iz te kuće, pobrinuli bi se za hranu uz perušanje, odnosno uz ljuštilje.
Svaki momak i cura su bili počašćeni pozivom na to sijelo, koje je bilo ustvari radno, jer se radilo do dugo u noć. Znalo se ko će biti glavni šaljivdžija, znači, znalo se ko će uveseljavati sijeldžije, znalo se ko će nositi sepete na tavan, u žitni košić ili u hambar. To su radili vrijedni i jaki momci. Znalo se isto tako ko će lijepo zapjevati od večernjih gostiju na ljuštiljama. Domaćin se pobrinuo ponekad, pa je na kraju ljuštilja zasvirala i harmonika, tambura ili frula. To je bila posebna draž ljuštilja.
Međutim, to nije bilo ništa naspram skrivenog ašikovanja na tim sijelima, zvanim ljuštilje. Sjedilo bi se oko kamare žita (kukuruza). Na jednoj strani su sjedili momci, a sa druge strane djevojke i pokoja mati prisutnih cura. Stari djedo ili nana bi bi bili zaduženi oko furune, ako je bilo hladno, da lože vatru, ili da spremaju kakve đakonije i poslastice. Obično su pečeni krompiri ili ćurta, bundeva (bijela masirača).
Koliko su te duge večeri skrile tajnih i obećavajućih pogleda momaka i cura; koliko je samo uzdaha škripa sepeta prekrila, to se nikada neće saznati. Posebno je bilo veselje i ushićenje za momka kome je djevojka ponudila da odlomi vršak kukuruza. To je bila i najava da ga je cura begenisala. Eh, što se momak ponosio i "rakolio" poslije toga.
Na tom sijelu se saznalo ko u selu s kijem ašikuje; ko će se udati, a ko oženiti. Sve novosti u tom džematu su pretresene te noći. Koliko se puta izlazilo u vedru jesensku noć; koliko je samo majki kroz pendžer pazilo kako joj se kćerka ponaša pred kućom te noći. Kada bi se stariji malo povukli u sobe da klanjaju, ili se odmore od posla, omladina bi to iskoristila za razne vragolije. Guralo se, namigivalo, premještalo za kamarom kukuruza, a završavalo bi se gađanjem klipovima kukuruza, koji su nekada znali napraviti i čvorugu na glavi.
Mi mlađi smo to samo pratili i registrovali, a nismo se smjeli plaho miješati.
Od umora i dugog sijela, često sam, u onoj toploj oljuštini, i zaspao. Kada bi se probudio, sijelo je još trajalo, samo bi se broj ljuštilja nešto smanjio. Brzo sam se hvatao za uši, jer su nam naši stari govorili da se čuvamo uholoža(uloža), jer kao, mogle bi nam se zavući u uši i onda nam "ući u mozak", »gluho bilo«, kuku nama.
Stariji su, nas djecu, tjerali da idemo kući i tamo spavamo, jer nam valja sutra u školu. Ma, ko bi nas otjerao i ko bi propustio ljuštilje? Ni za živu glavu. Rekli bismo da nam se ne spava i još bismo više usjali onim svojim okicama, da nam šta ne bi promaklo.
Šta ćete, bila su to lijepa vremena. Šteta što je sve to iza nas.
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
..............
BOSNOLJUBLJE,
Bosna, jedna država, imade na brdovitom Balkanu. Bosnu čine, pored rijeka i planina, jezera i dolina, i ljudi, njeni državljani, da li u Bosni živeći, ili po svijetu raštrkani, svi su oni bosanski narod. Bosna se treba voljeti, jer nam je država Bosna druga mati. O Bosni su spjevane pjesme, i to one pjesničke, sa književnom podlogom i one narodne i novokomponovane.
Bosnu i ne moraš voljeti, ali za njom sigurno čezneš i vehneš. I u nju, svoju Bosnu, htio-ne htio, moraš kad-tad doći, da li u autu svom, ili u sanduku mrtvačkom.
Danas je Bosna nešto drugo, nego što je bila prije 1000 godina. Drugačija je od one prije 500 godina, a posve se izmjenila poslije agresije od 1992. do 1995. godine
U Bosni žive naši roditelji, naša braća i sestre, amidže i amidžinice, dajdže i dajdžinice, tetke i bliža i dalja rodbina. U našoj Bosni žive i djeca naša, da li sa oba roditelja, sa jednim, ili bez ijednog roditelja.
U Bosni našoj žive i ljudi, koji nisu posla, pravog zaposlenja, doživjeli i vidjeli više od deset godina. U Bosni je dosta sirotinje, nevoljnika, prosjaka, beskućnika, bolesnika, jetima i starih i bespomoćnih ljudi.
U našoj domovini ima puno omladine koja bi rado završila srednju školu, upisala fakultet, ali ne može. Nejma para, nejma novca... Svi su oni dio naše Bosne. Zato, drage Bošnje i Bošnjakinje, vi koji ste rasuti po bijelom svijetu, kada primite svoje plate, ostavite mjesečno bar jednu marku, dolar, franak, funtu, euro, za našu bosansku mladost, stare i iznemogle, sirotinju našu u Bosni, a taj sakupljeni novac ponesite u Bosnu. Tamo nekog svog rođaka obradujte, obrišite neku suzu sa lica mladog insana bosanskog, kupite mu nešto, jer smo svi dužni to učiniti.
I nemojte se pravdati da je tamo gdje živite sve skupo i da i tamo ne pada novac sa neba. Može se uštedjeti od igranke, koncerata Halidovih, Dininih, Cecinih, Draganinih i inih...
Može se uštedjeti od bespotrebnih telefonskih razgovora, šminke i modiranja i izlazaka u restorane.
Bosna traži one, što je vole. Naš narod čeka na našu omladinu iz dijaspore i očekuje naše bosnoljublje.
Pomozimo Bosnu i narod u Bosni!
Upamet!
Nijaz SALKIĆ
............
BABIN ZIMSKI
KAPUT I BAJRAM..
Eh, nekadašnji Bajrami su bili življi, veseliji, tanahniji, ponosniji, bogatiji, treperavi, sevdisavi, mirišljavi, slatki i zanosni u isčekivanju bajramskog jutra.
Upravo sada, dok kahvenišem sa svojom hanumom i djecom, sjetih se atmosfere i ambijenta u kojem sam odrastao, čekao i dočekivao sve svoje Bajrame. Bajram je dolazio tiho u moju mahalu i naš džemat. Prvo je započinjao ramazan, pa se nestrpljivo isčekivale teravije u našoj džamiji, pa jagma nas, mahalske djece, da zauzmemo bolje mjesto u saffu na mahfilu džamije naše.
Nisam nikad ni pomišljao da uđem u donji dio džamije, jer sam znao da je to mjesto rezervisano za starije i ozbiljne ljude.
Poslije smo čekali prvi mevlud u džamiji za 17. dan ramazana. Mevlud je učila mektebska omladina, a ja sam im bio zavidan što nisam u njihovoj grupi, da nastupim pred džematom te večeri.
Poslije Lejletul kadra znalo se da je Bajram blizu, a najviše me je radovalo to što ću dobiti poklone, pare ili kakav odjevni predmet za taj praznik.
Na bajaramsko jutro smo se svi okupali u našem hamandžiku. Prvo djeca i mlađi, a onda stariji, i to sve po redu i tabijatu. Mama nam je za Bajram oprala odjeću i lijepo složila, da se sama odjeća ispegla ispod neke haljinke ili težih predmeta. Rahmetli nana je iz sehare vadila toga jutra nekakav poseban miris koji je čuvala i sve nas namirisala. Neki od braće i sestara su tog jutra morali u školu, a neki su propustili nastavu i išli na Bajram-namaz.
Nakon klanjanja Bajram-namaza, letio sam kući i čekao da se babo vrati sa djedovog mezara, pored kojeg je malo posjedio, učeći mu Ja'sin i fatihu.
Kad bi babo ušao u kuću, svi bismo mu poljubili ruku i čestitali mu Bajram. To bismo uradili i majci i nani. A mi djeca, stisnuli bismo jedni drugima ruke uz bajramsko čestitanje. Bili smo sretni i zbog poklona.
Babo nam je uvijek davao nešto siće u novcu, mati neki keks i bombone, a nana rahatluk.
Poslije bajramskog ručka, koji je bio bogat hranom, mati nam je obično davala safun da odnesemo strini Beginici. Mi odemo, poljubimo strinu u ruku, čestitamo joj Bajram i predamo safun, hediju. Baš je strina Beginica, većini moje braće i sestara, bila baba i vezala nam pupak kada smo se rodili.
Na prvi dan Bajrama su krenule bajramske zvanice, pozivi u komšiluku, užoj i daljoj rodbini.
Na Bajram se pozivalo i staro i mlado. Jelo se i pilo sve najbolje što se imalo u kući na tim ručkovima i večerama bajramskim.
Meni, kao djetetu, je samo jedno smetalo u tim svečanim bajramskim trenucima.
Bilo me je stid babinog zimskog kaputa, koji nije bio očuvan i nov, kao u nekih naših rođaka i komšija. Znao sam ja da babo nekada zaradi para prodajom nekog sijena, žitarica ili voća i povrća, ali mi je bilo krivo što nikako neće malo bolje da se obuče, da potroši koji dinar na sebe.
Danas, dok sjedimi i kahvenišem, misli mi odlutaše do mog babe, a pred oči mi izađe njegov kaput i skromna odjeća. Suze same krenuše.
Mogao je otac kupiti i sebi kaput, ali je čuvao nama.
Grdna rano, moj babo je mogao kupiti bolju odjeću, i sebi i materi našoj rahmetli, ali nije htio da nas djecu zakine u nečemu što smo mi morali imati dok smo rasli i jedrali, bujali i išli iz razreda u razred, učeći i praveći kroz školu svoje prve korake u život.
Neka je rahmet svim našim dobrim babama, majkama, djedovima, didovima, nanama, braći, sestrama, amidžama, dajdžama, strinama i svima onima koji su nas odgajali, hranili, sjetovali, a koji ovog bajramskog jutra leže negdje, ili na nekom od naših mezarja širom dunjaluka.
Upamet.
Nijaz SALKIĆ
.............

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
768694

Powered by Blogger.ba

site statistics